155GP2 Geodetické přístroje 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 417 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 4: Řádek 4:
  
 
==Přednášky==
 
==Přednášky==
Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 16:00 do 18:50.
+
Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.
Úvod do GNSS duben 2009
+
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaskaGNSS.pdf prednaskaGNSS.pdf] - prezentace z přednášky
+
Obsah přednášek:
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/uvodGNSS.pdf uvodGNSS.pdf] - podrobnější popis
+
 
*[http://gama.fsv.cvut.cz/~kost/GNSS_Systems_Status.pdf GNSS_Systems_Status.pdf] - popis systémů
+
*1.  GNSS [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaska_GNSS.pdf prednaska_GNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 +
*2. GNSS  
 +
*3. Měření délek, elmag. vlnění.
 +
*4. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference. [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/GEP2_modulace_vlneni.PDF GEP2_modulace]
 +
*5. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 +
*6. Součásti světelného dálkoměru.
 +
*7. EDM - přesnost, kalibrace.
 +
*8. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 +
*9.  Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 +
*10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 +
*11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 +
*12. Vyhledávání podzemních objektů.
 +
*13. Komunikace přes sériový port.
 +
 
 +
<!-- *1.  Měření délek, elmag. vlnění.
 +
*2.  Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference.
 +
*3.  Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 +
*4.  Součásti světelného dálkoměru.
 +
*5.  EDM - přesnost, kalibrace.
 +
*6.  Fyzikální korekce, matematická redukce.
 +
*7.  GNSS [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaska_GNSS.pdf prednaska_GNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 +
*8.  GNSS
 +
*9.  Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 +
*10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 +
*11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 +
*12. Vyhledávání podzemních objektů.
 +
*13. Komunikace přes sériový port. -->
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaskaGNSS.pdf prednaskaGNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Tesař)
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/uvodGNSS.pdf uvodGNSS.pdf] - podrobnější popis (Tesař)
  
 
==Cvičení==
 
==Cvičení==
 
Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů).  
 
Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů).  
 
Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:
 
Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:
* 1. Blok (4.3. - 25.3.)
 
**Dálkoměr EOK2000
 
**[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/souctovaKonstanta.pdf Součtová konstanta]
 
**Interferometr
 
**[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gyroteodolit.pdf Gyroteodolit] a laserové geodetické přístroje
 
* 2. Blok (1.4.- 15.4.)
 
** test + ruční GPS přijímače (venku)
 
** zpracování dat z ručních GPS přijímačů (laboratoř)
 
** měření s geodetickými GPS přijímači (venku)
 
** zpracování dat z geodetických GPS přijímačů (laboratoř)
 
** data z měření na střeše 15.4. jsou zde:[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_A.zip pilíř A], [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_B.zip pilíř B], [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_C.zip pilíř C]
 
* 3. Blok (22.4., 29.4.)
 
**Fyzikální a matematické redukce
 
***[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/Redukce.pdf Redukce.pdf]
 
***[http://emeg.php5.cz Zadání]
 
<!--
 
* 3. Blok (9. - 13.4.)
 
**Úvod do zpracování měření GNSS
 
* 4. Blok (16.4. - 4.5.)
 
**Zpracování měření GNSS
 
**Svislost stěny
 
**Průhyb mostovky a deformace jeřábové dráhy
 
-->
 
'''Výsledky kontrolního testu z 1.4.2009'''
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/test_emeg_20090401.pdf zde stáhnout]
 
'''Jaké vládne počasí v naší laboratoři? To se dozvíte [http://k152comet.fsv.cvut.cz zde]'''
 
 
=='''Výuka v terénu 2009'''==
 
Časový plán:
 
*Výuka z EMEG je oddělena od výuky VTG, nástup na výuku je dne 14.5. v 17:30 v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.
 
*V době od 17:30 do 17:45 je třeba se zaregistrovat u vedoucího výuky (Ing. Vyskočil) a potvrdit tím svou účast.
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/bozp.pdf bozp.pdf] - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na  začátku výuky podepsat.
 
*Studenti, kteří z různých důvodů neabsolvují předcházející výuku z geodézie, musí zaplatit účastnický poplatek p. Malachovskému. Poplatek činí 860,- Kč. Platební karty nejsou přijímány. V ceně je ubytování a stravné, počínající večeří 14.5. a konče snídaní 19.5.
 
*Pracovní dny jsou 4, 15.5. - 18.5. včetně. Nástup k měření je v 8:00, pozdní příchod nebude tolerován.
 
*Pro získání zápočtu je potřeba aktivní účast na všech úlohách a odevzdání technických zpráv dle pořadavků vyučujících do později určeného termínu.
 
*Vzhledem k pohybu po veřejných komunikacích není možné práci vykonávat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Dále se důrazně doporučuje nosit výstražnou vestu.
 
* Potřebné vybavení:
 
** každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
 
** do skupiny - 3*pásmo (min 20 m dlouhé), 3*dvoumetr, tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)
 
 
Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické
 
přístroje v základních geodetických úlohách, nebo umožňují realizaci nových měřických metod. Půjde o následující přístroje:
 
* elektrooptické dálkoměry
 
* elektronické teodolity (ET) a universální elektronické teodolity (UET)
 
* hledače podzemních vedení
 
* digitální nivelační přístroje
 
* GNSS přijímače
 
 
Obsahem cvičení bude řešení těchto úloh:
 
* SOU: Určení součtové konstanty 
 
* TRG: Trigonometrická nivelace
 
* VED: Vyhledání podzemních vedení
 
* VPN: Nivelace s přístrojem Leica NA 3003
 
* VYT: Vytyčení pomocí TCA 2003
 
* FAS: Zaměření fasády
 
* GNSS: Globální navigační satelitní systémy
 
 
{|class="border"
 
|              || 1.den    || 2.den    || 3.den    || 4.den
 
|-
 
|Skupina 1      || TRG+SOU  || VED+VPN  || GNSS    || FAS+VYT 
 
|-
 
|Skupina 2      || VED+VPN  || TRG+SOU  || FAS+VYT  || GNSS     
 
|-
 
|Skupina 3      || GNSS    || FAS+VYT  || TRG+SOU  || VED+VPN 
 
|-
 
|Skupina 4      || FAS+VYT  || GNSS    || VED+VPN  || TRG+SOU
 
|-
 
|}
 
 
'''Zadání jednotlivých úloh si stáhněte [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/2009/terenEMEG09.pdf zde]'''
 
 
'''Rozdělení do skupin pro výuku v terénu v termínu 15. - 18.5.2009 naleznete [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/seznam_lidi.pdf zde]'''
 
 
'''Doplňující informace!'''
 
*při zpracovávání úlohy Fasáda dodržujte, prosím, normu umístění a zobrazení prvků fasády. Norma je umístěna [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/2009/DoplnujiciInfo.pdf zde].
 
 
'''VPN: obsah technické zprávy'''
 
 
Technická zpráva by měla být psána formou blížící se formě skutečné technické zprávy v geodetické praxi. Nebo-li obsahem zprávy není popis
 
MNČ, vzorce, závěr apod. Obsahem je pouze popis provedených prací, zmíněny použité měřické a výpočetní postupy a výsledky (případně další
 
výstupy požadované zadavatelem). Technická zpráva splňuje i jisté formální náležitosti (popisové pole, číslování stránek, obsah, přehled příloh apod.). Pěkná úprava technické zprávy je důležitým znakem technické zprávy. Technická zpráva je odevzdávana za každou měřickou četu samostatně, číslo čety a složení čety je uvedeno v popisovém poli.
 
 
V případě VPN je v tech. zprávě '''navíc''' požadováno:
 
* Tabulka s přehledně zpracovaným zapisníkem (u každého pořadu by mělo být uvedeno převýšení tam, zpět, rozdíl, průměr převýšení, dopustný rozdíl, počet přestav, délka pořadu, označení čety, která pořad nivelovala).
 
* Náčrt sítě.
 
* Odhad kilometrové směrodatné odchylky nivelace.
 
* Závěr, ve kterém je porovnána velmi přesná nivelace s nivelací trigonometrickou.
 
 
'''Trigonometrická nivelace: obsah technické zprávy'''
 
 
Platí totéž, co pro technickou zprávu pro VPN.
 
  
V případě trig. nivelace je v tech. zprávě '''navíc''' požadováno:
+
* 1. Blok (19.2. - 26.3.)
* Tabulka s přehledně zpracovaným zápisníkem, ze kterého je patrna délka pořadu, počet stanovisek stroje, výsledné převýšení. Ze zpracovaného zápisníku je možné ověřit, že měření není zatíženo hrubou chybou (např. uvedena převýšení tam a zpět).
+
** Úvodní cvičení (19.2. + 20.2.)
* Náčrt sítě.
+
**Skupina A (1/2 z kruhu)
*'''Návod, jak vyčítat data z nivelačního přístroje naleznete [[http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/navody_na_pristroje zde]]
+
*** 19.2. + 20.2. měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
 +
*** 26.2. + 27.2. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha_2020_02.zip Data z měření na střeše]
 +
<!-- **** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha20150429.zip Data z měření na střeše]  -->
 +
*** 4.3. + 5.3. turistické GNSS přijímače (venku)
 +
*** 11.3.+ 12.3.(první polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** Naměřená data [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/garmin2019_2.zip z minulého roku]  
 +
**** použité odkazy:
 +
*****https://www.latlong.net/
 +
*****https://www.zeemaps.com
 +
*****https://maps.co/
 +
*****https://fortress.maptive.com
 +
*****
 +
*****https://historicalmapchart.net/
 +
*****https://next.inkarnate.com
 +
*****https://www.oldmapsonline.org/
 +
*****https://heavens-above.com
 +
*****https://www.n2yo.com/
 +
*****https://www.flightradar24.com
 +
*****https://www.marinetraffic.com/
  
''' xxxxxxxxxxxxxx Zde čtěte, jak odevzdat úlohu xxxxxxxxxxxxxx '''
+
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/spaceobjects.kml Databáze satelitů pro googleearth]
 +
*** 18.3. + 19.3. samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/testujeme2018.zip Zde si stáhněte měření]
 +
*** 25.3. + 26.3. volno
  
Format dat: obecne informace
+
** Skupina B (druhá 1/2 z kruhu)
-----------------------------
+
*** 19.2. + 20.2.  turistické GNSS přijímače (venku)
 +
*** 26.2. + 27.2.  měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
 +
*** 4.3. + 5.3. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha_2020_02.zip Data z měření na střeše]
 +
*** 11.3.+ 12.3.(druhá polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** Naměřená data [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/garmin2019.zip zde]
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/spaceobjects.kml Databáze satelitů pro googleearth]
 +
*** 18.3. + 19.3. volno
 +
*** 25.3. + 26.3.  samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/testujeme2018.zip Zde si stáhněte měření]. Pokud nevíte jak dál, můžete se poradit s  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/LGO_rychlonavod.pdf rychlonávodem].
  
* Data jsou ukladana v M-souboru pro octave (matlab).
+
* 2. Blok (1.4. + 2.4.)
* Veskera mereni jsou vzdy ulozena v matici nebo maticich
+
** Fyzikální a matematické redukce
* Nazev souboru je '<cislo_skupiny>_<oznaceni_mericke_cety_(a,b,c)>_<cislo_ulohy>.m'.
+
*** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/Redukce.pdf Redukce.pdf]
  Napriklad pro skupinu 1, cetu b a ulohu 2 je nazev '1_b_2.m'.
+
*** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/redukce Zadání] je aktuální!! (23.3.2020)
* Veskere merene udaje jsou v metrech.
+
*** Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
* Soubory jsou prehledne (matice vyrovnany ve sloupcich).
+
*** Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
 +
*** Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
 +
*** Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/eok.jpg EOK2000] a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/aga6a.jpg AGA6A]
 +
** S'''vé výsledky nahrávejte do adresáře na serveru''' [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/EMEG_redukce_upload athena] '''ve tvaru daném  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/redukce/sablona_vysledek_vyskocil.txt šablonou]'''. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.  
  
 +
Splněnou úlohu mají:  Adamcová, Ambrož, Andršová, Beck, Bláhová, Boušek, Chmelová, Chmelíček, Chrbolková, Grešla, Horník,
 +
Korec, Kotyk, Kozderková, Krauz, Kučerová, Pelikán, Podzimková, Předota, Remeš, Soukupová, Šnopl, Štropová, Tichá, Trojan, Váchová,
 +
* 3. Blok (8.4. - 7.5.)
 +
** Dálkoměr EOK2000 konstanta]
 +
** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gyroteodolit.pdf Gyroteodolit]
 +
** 29.4. + 30.4. - volno
 +
** 6.5. + 7.5. - test z úloh 3. bloku
 +
* 13.5. + 14.5. cvičení se nekoná (předtermín? + výuka v terénu)
  
Format dat: trigonometricka nivelace
+
Průběh zkoušky ve zkouškovém období 2020:
-------------------------------------
+
Zkouška je distanční, dle předpisu vedení fakulty, nutné je vybavení pro online přenos obrazu a videa. Studenti, kteří nemají dostatečně kapacitní internetové  připojení, počítač, webkameru atd. mohou přijít na zk osobně v termínu, který mají zapsaný. O kontaktní zkoušku je ale třeba požádat děkana. V případě potíží v den  zkoušky postupujeme podle návodu vedení fakulty, každopádně mi volejte na 724 522 831.  
* Vstupnimi daty jsou prevyseni vstupujici do vyrovnani
+
Zkouška trvá 30 minut, student se dozví výsledek zkoušky ihned po zkoušení, známka bude zapsána do KOSu a student ji může do 24 hodin rozporovat (v případě překlepu vyučujícího apod.). Ke zkoušce si můžete připravit tužku a čistý papír na případné kreslení (+ zobrazení kamerou). Výhodou též může být grafický tablet a kreslení ve sdíleném Malování apod. Nejpozději večer před před zkouškou napište do vlákna, které založím na Teams, čas, kdy budete chtít zkoušku absolvovat. Začneme blokem 9-11h (tedy 9, 9:30, 10 a 10:30) a poté 12h-15h (12, 12:30,13,13:30,14,14:30). Pokud nebude termín plně obsazen, nemusíte na sebe navazovat, ale snažte se uvedené intervaly rozumně zaplnit (není ale podmínkou). Před zkouškou, prosím, ukliďte veškeré studijní materiály do skříně, abyste si je nepolili kávou nebo čajem.
* Nazvy bodu jsou 1,2,3,4 (body v tabore), 24, 25 (pripojovaci body)
 
* Veskere vstupni udaje jsou ulozeny v jedne matici s nazvem 'data',
 
  format matice je nasledujici:
 
  - radek odpovida jednomu vstupnimu prevyseni
 
  - na radku jsou postupne:
 
      1. cislo pocatecniho bodu
 
      2. cislo koncoveho bodu
 
      3. merene prevyseni
 
      4. delka poradu
 
      5. pocet stanovisek
 
      6. vaha pouzita pro vyrovnani
 
* V souboru je v promenne 'sig0apriori' ulozena
 
  pouzita hodnota apriorni jednotkove smer. odchylky
 
* V souboru je nadefinovana promenna 'pouzita_sig0'.
 
  Jestlize byla pro vypocet kovariancni matice vyrovnanych neznamych pouzita apriorni hodnota jednotkove smer. odchylky, bude v promenne 'pouzita_sig0' ulozena hodnota 0, v pripade, ze byl pouzit posteriorni odhad, bude v promenne 'pouzita_sig0' ulozena hodnota 1
 
  
Format dat: velmi presna nivelace
+
   
---------------------------------
+
''Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:''
* Vstupnimi daty jsou prevyseni vstupujici do vyrovnani
+
* Potřebujeme převod z *.tps do RINEXu: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/TPS2RIN.exe TPS2RIN.exe]
* Nazvy bodu jsou 1,2,3,4 (body v tabore), 24, 25 (pripojovaci body)
+
* [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gzip.exe gzip.exe]
* Veskere vstupni udaje jsou ulozeny v jedne matici s nazvem 'data',
+
* Pro kalibraci antén slouží [https://kb.igs.org/hc/en-us/articles/216104678-ANTEX-format-description ANTEX od IGS]
  format matice na nasledujici:
+
* Zde naleznete navigační údaje družic: [ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/hourly/ ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/hourly/]
  - radek odpovida jednomu vstupnimu prevyseni
 
  - na radku jsou postupne:
 
      1. cislo pocatecniho bodu
 
      2. cislo koncoveho bodu
 
      3. merene prevyseni TAM
 
      4. merene prevyseni ZPET
 
      5. delka poradu
 
      6. pocet prestav
 
      7. vaha pouzita pro vyrovnani
 
* V souboru je v promenne 'sig0apriori' ulozena
 
  pouzita hodnota apriorni jednotkove smer. odchylky
 
* V souboru je nadefinovana promenna 'pouzita_sig0'.
 
  Jestlize byla pro vypocet kovariancni matice vyrovnanych neznamych pouzita apriorni hodnota jednotkove smer. odchylky, bude v promenne 'pouzita_sig0' ulozena hodnota 0, v pripade, ze byl pouzit posteriorni odhad, bude v promenne 'pouzita_sig0' ulozena hodnota 1
 
  
Format dat: urceni souctove konstanty
 
--------------------------------------
 
* Vstupnimi daty jsou merene delky mezi body 1,2,...,5 zakladny.
 
* Delky jsou uvedeny ve ctvercovych matici 5x5 s nazvy
 
    'data_l1700' (Leica 1700)
 
    'data_l307'  (Leica 307)
 
    'data_wd3s'  (Wild Di 3S)
 
    'data_aga'  (AGA)
 
    'data_pack'  (Packard)
 
    'data_sokk'  (Sokkia)
 
* Matice muze byt ve dvou formatech v zavislosti na tom, jak jsou delky uvedeny v technicke zprace.
 
* V pridade, ze jsou v technicke zprave delky uvadeny jako prumer ze ctyr hodnot (z 2x merene delky "tam" a z 2x merene delky "zpet"), je vyplnena pouze cast matice nad diagonalou. Delka mezi body 'i' a 'j'
 
(kde i < j) je ulozena do prvku 'data(i, j)'.
 
* V pripade, ze jsou v technicke zprave delky uvadeny samostatne pro zamery "tam" i "zpet", je vyplnena cast pod i nad diagonalou. Nad diagonalou jsou vyplneny hodnoty zamer mezi body i a j (kde i j), tedy delka mezi body i a j je ulozena v prvku data(i,j) (prumer ze 2 mereni). Prumer mereni mezi body j a i (kde i < j) je ulozen pod diagonalou v prvku d(j, i).
 
* V pripade, ze vahy mereni byly voleny jine nez 1, jsou v souboru
 
  ulozeny podobnym zpusobem i matice s vahami s nazvy 'vahy_l1700',
 
  'vahy_l307' ...
 
  
<!--
+
'''Zápočet'''
Pro výuku v terénu z EMGD je třeba vytvořit vždy 4 skupiny pro jednotlivé čtyřdenní cykly. Podle následujícího harmonogramu rozdělte skupiny z výuky geodézie  vždy na 4 skupiny ([ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/skupinyGeodezie2007.pdf skupinyGeodezie2007.pdf]), složení skupiny pošlete emailem na [mailto://pavel.tesar@fsv.cvut.cz pavel.tesar@fsv.cvut.cz].
 
* 1. cyklus 6. - 9.5. skupiny číslo 11, 12, 13, 14 - skupiny po 6 lidech
 
* 2. cyklus 15. - 18.5. skupiny číslo 6, 7, 8, 9, 10 - skupiny po 6 nebo 7 lidech
 
* 3. cyklus 20. - 23.5. skupiny číslo 1, 2, 3, 4, 5  - skupiny po 7 nebo 8 lidech
 
  
**[http://emeg.php5.cz/download/Skupiny.pdf Skupiny.pdf] - Konečné rozdělení skupin
+
==doporučená literatura==
-->
+
[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.
 +
* online v angličtině na http://www.openisbn.com/preview/3110077655/
 +
[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications
 +
* ke stažení na http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_33/ourdev_584835O21W59.pdf
 +
[3] Pratap Misra: Global positioning system
  
 
==Konzultace==
 
==Konzultace==
[[Ing. Zdeněk Vyskočil | Zdeněk Vyskočil]]
+
[[Ing. Zdeněk Vyskočil | Zdeněk Vyskočil]],
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/152GP1_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje_1 Geodetické přístroje 1],
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/152VGP_V%C3%BDuka_v_ter%C3%A9nu_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje Výuka v terénu z GP]
 +
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 15. 5. 2020, 08:44

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.

Obsah přednášek:

 • 1. GNSS prednaska_GNSS.pdf - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 • 2. GNSS
 • 3. Měření délek, elmag. vlnění.
 • 4. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference. GEP2_modulace
 • 5. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 • 6. Součásti světelného dálkoměru.
 • 7. EDM - přesnost, kalibrace.
 • 8. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 • 9. Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 • 10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 • 11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 • 12. Vyhledávání podzemních objektů.
 • 13. Komunikace přes sériový port.

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

  • Skupina B (druhá 1/2 z kruhu)
   • 19.2. + 20.2. turistické GNSS přijímače (venku)
   • 26.2. + 27.2. měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
   • 4.3. + 5.3. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
   • 11.3.+ 12.3.(druhá polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
   • 18.3. + 19.3. volno
   • 25.3. + 26.3. samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu Zde si stáhněte měření. Pokud nevíte jak dál, můžete se poradit s rychlonávodem.
 • 2. Blok (1.4. + 2.4.)
  • Fyzikální a matematické redukce
   • Redukce.pdf
   • Zadání je aktuální!! (23.3.2020)
   • Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
   • Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
   • Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
   • Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro EOK2000 a AGA6A
  • Své výsledky nahrávejte do adresáře na serveru athena ve tvaru daném šablonou. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.
Splněnou úlohu mají: Adamcová, Ambrož, Andršová, Beck, Bláhová, Boušek, Chmelová, Chmelíček, Chrbolková, Grešla, Horník,
Korec, Kotyk, Kozderková, Krauz, Kučerová, Pelikán, Podzimková, Předota, Remeš, Soukupová, Šnopl, Štropová, Tichá, Trojan, Váchová,
 • 3. Blok (8.4. - 7.5.)
  • Dálkoměr EOK2000 konstanta]
  • Gyroteodolit
  • 29.4. + 30.4. - volno
  • 6.5. + 7.5. - test z úloh 3. bloku
 • 13.5. + 14.5. cvičení se nekoná (předtermín? + výuka v terénu)
Průběh zkoušky ve zkouškovém období 2020:
Zkouška je distanční, dle předpisu vedení fakulty, nutné je vybavení pro online přenos obrazu a videa. Studenti, kteří nemají dostatečně kapacitní internetové  připojení, počítač, webkameru atd. mohou přijít na zk osobně v termínu, který mají zapsaný. O kontaktní zkoušku je ale třeba požádat děkana. V případě potíží v den zkoušky postupujeme podle návodu vedení fakulty, každopádně mi volejte na 724 522 831. 
Zkouška trvá 30 minut, student se dozví výsledek zkoušky ihned po zkoušení, známka bude zapsána do KOSu a student ji může do 24 hodin rozporovat (v případě překlepu vyučujícího apod.). Ke zkoušce si můžete připravit tužku a čistý papír na případné kreslení (+ zobrazení kamerou). Výhodou též může být grafický tablet a kreslení ve sdíleném Malování apod. Nejpozději večer před před zkouškou napište do vlákna, které založím na Teams, čas, kdy budete chtít zkoušku absolvovat. Začneme blokem 9-11h (tedy 9, 9:30, 10 a 10:30) a poté 12h-15h (12, 12:30,13,13:30,14,14:30). Pokud nebude termín plně obsazen, nemusíte na sebe navazovat, ale snažte se uvedené intervaly rozumně zaplnit (není ale podmínkou). Před zkouškou, prosím, ukliďte veškeré studijní materiály do skříně, abyste si je nepolili kávou nebo čajem.


Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:


Zápočet

doporučená literatura

[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications

[3] Pratap Misra: Global positioning system

Konzultace

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 1, Výuka v terénu z GP