155GP2 Geodetické přístroje 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 405 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 4: Řádek 4:
  
 
==Přednášky==
 
==Přednášky==
Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 16:00 do 18:50.
+
Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.
Úvod do GNSS duben 2009
+
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaskaGNSS.pdf prednaskaGNSS.pdf] - prezentace z přednášky
+
Obsah přednášek:
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/uvodGNSS.pdf uvodGNSS.pdf] - podrobnější popis
+
 
*[http://gama.fsv.cvut.cz/~kost/GNSS_Systems_Status.pdf GNSS_Systems_Status.pdf] - popis systémů
+
*1.  Měření délek, elmag. vlnění.
 +
*2.  Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference.
 +
*3.  Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 +
*4.  Součásti světelného dálkoměru.
 +
*5.  EDM - přesnost, kalibrace.
 +
*6.  Fyzikální korekce, matematická redukce.
 +
*7.  GNSS [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaska_GNSS.pdf prednaska_GNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 +
*8.  GNSS
 +
*9.  Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 +
*10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 +
*11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 +
*12. Vyhledávání podzemních objektů.
 +
*13. Komunikace přes sériový port.
 +
 
 +
<!-- -->
 +
*Úvod do GNSS - duben 2015
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaskaGNSS.pdf prednaskaGNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Tesař)
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/uvodGNSS.pdf uvodGNSS.pdf] - podrobnější popis (Tesař)
  
 
==Cvičení==
 
==Cvičení==
 
Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů).  
 
Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů).  
 
Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:
 
Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:
* 1. Blok (4.3. - 25.3.)
+
* Úvodní cvičení (21.2.)
**Dálkoměr EOK2000
+
* 1. Blok (28.2. - 14.3.)
**[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/souctovaKonstanta.pdf Součtová konstanta]
+
** Dálkoměr EOK2000
**Interferometr
+
** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/souctovaKonstanta.pdf Součtová konstanta]
**[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gyroteodolit.pdf Gyroteodolit] a laserové geodetické přístroje
+
** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gyroteodolit.pdf Gyroteodolit]  
* 2. Blok (1.4.- 15.4.)
+
* 2. Blok (21.3.)
** test + ruční GPS přijímače (venku)
+
** Fyzikální a matematické redukce + kontrolní test.
** zpracování dat z ručních GPS přijímačů (laboratoř)
+
*** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/Redukce.pdf Redukce.pdf]  
** měření s geodetickými GPS přijímači (venku)
+
*** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/redukce Zadání] je aktuální!! (21.3.2019)
** zpracování dat z geodetických GPS přijímačů (laboratoř)
+
*** Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
** data z měření na střeše 15.4. jsou zde:[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_A.zip pilíř A], [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_B.zip pilíř B], [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_C.zip pilíř C]
+
*** Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
* 3. Blok (22.4., 29.4.)
+
*** Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
**Fyzikální a matematické redukce
+
*** Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/eok.jpg EOK2000] a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/aga6a.jpg AGA6A]
***[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/Redukce.pdf Redukce.pdf]  
+
** S'''vé výsledky nahrávejte do adresáře na serveru''' [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/EMEG_redukce_upload athena] '''ve tvaru daném  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/redukce/sablona_vysledek_vyskocil.txt šablonou]'''. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.  
***[http://emeg.php5.cz Zadání]  
+
**Redukce mají správně: Běloch, Vajner, Kličková, Kučera P., Šimek, Vurbsová, Mužík, Křížek, Hoffmann,Brňovják, Králová, Bárta, Hrubý
<!--
 
* 3. Blok (9. - 13.4.)
 
**Úvod do zpracování měření GNSS
 
* 4. Blok (16.4. - 4.5.)
 
**Zpracování měření GNSS
 
**Svislost stěny
 
**Průhyb mostovky a deformace jeřábové dráhy
 
-->
 
'''Výsledky kontrolního testu z 1.4.2009'''
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/test_emeg_20090401.pdf zde stáhnout]
 
'''Jaké vládne počasí v naší laboratoři? To se dozvíte [http://k152comet.fsv.cvut.cz zde]'''
 
 
 
=='''Výuka v terénu 2009'''==
 
Časový plán:
 
*Výuka z EMEG je oddělena od výuky VTG, nástup na výuku je dne 14.5. v 17:30 v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.
 
*V době od 17:30 do 17:45 je třeba se zaregistrovat u vedoucího výuky (Ing. Vyskočil) a potvrdit tím svou účast.
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/bozp.pdf bozp.pdf] - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na  začátku výuky podepsat.
 
*Studenti, kteří z různých důvodů neabsolvují předcházející výuku z geodézie, musí zaplatit účastnický poplatek p. Malachovskému. Poplatek činí 860,- Kč. Platební karty nejsou přijímány. V ceně je ubytování a stravné, počínající večeří 14.5. a konče snídaní 19.5.
 
*Pracovní dny jsou 4, 15.5. - 18.5. včetně. Nástup k měření je v 8:00, pozdní příchod nebude tolerován.
 
*Pro získání zápočtu je potřeba aktivní účast na všech úlohách a odevzdání technických zpráv dle pořadavků vyučujících do později určeného termínu.
 
*Vzhledem k pohybu po veřejných komunikacích není možné práci vykonávat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Dále se důrazně doporučuje nosit výstražnou vestu.
 
* Potřebné vybavení:
 
** každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
 
** do skupiny - 3*pásmo (min 20 m dlouhé), 3*dvoumetr, tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)
 
 
 
Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické
 
přístroje v základních geodetických úlohách, nebo umožňují realizaci nových měřických metod. Půjde o následující přístroje:
 
* elektrooptické dálkoměry
 
* elektronické teodolity (ET) a universální elektronické teodolity (UET)
 
* hledače podzemních vedení
 
* digitální nivelační přístroje
 
* GNSS přijímače
 
 
 
Obsahem cvičení bude řešení těchto úloh:
 
* SOU: Určení součtové konstanty 
 
* TRG: Trigonometrická nivelace
 
* VED: Vyhledání podzemních vedení
 
* VPN: Nivelace s přístrojem Leica NA 3003
 
* VYT: Vytyčení pomocí TCA 2003
 
* FAS: Zaměření fasády
 
* GNSS: Globální navigační satelitní systémy
 
 
 
{|class="border"
 
|              || 1.den    || 2.den    || 3.den    || 4.den
 
|-
 
|Skupina 1      || TRG+SOU  || VED+VPN  || GNSS    || FAS+VYT 
 
|-
 
|Skupina 2      || VED+VPN  || TRG+SOU  || FAS+VYT  || GNSS     
 
|-
 
|Skupina 3      || GNSS    || FAS+VYT  || TRG+SOU  || VED+VPN 
 
|-
 
|Skupina 4      || FAS+VYT  || GNSS    || VED+VPN  || TRG+SOU
 
|-
 
|}
 
 
 
'''Zadání jednotlivých úloh si stáhněte [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/2009/terenEMEG09.pdf zde]'''
 
  
'''Rozdělení do skupin pro výuku v terénu v termínu 15. - 18.5.2009 naleznete [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/seznam_lidi.pdf zde]'''
+
   
 +
* 3. Blok (28.3. - 3.5.)
 +
** Skupina A (1.+ 1/2 z 2.)
 +
*** 28.3. turistické GNSS přijímače (venku)
 +
*** 4.4.  měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
 +
*** 11.4. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/20190304.ZIP Data z měření na střeše]
 +
*** 18.4.(první polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** Naměřená data [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/garmin2019.zip zde]
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/spaceobjects.kml Databáze satelitů pro googleearth]
 +
*** 25.4. volno
 +
*** 2.5. výuka jako v lichou středu
 +
*** 9.5.  samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/testujeme2018.zip Zde si stáhněte měření]. Pokud nevíte jak dál, můžete se poradit s  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/LGO_rychlonavod.pdf rychlonávodem].
 +
**Skupina B (1/2 z 2. + 3.)
 +
*** 28.3.  měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
 +
*** 4.4.    zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/20190328.ZIP Data z měření na střeše]
 +
<!-- **** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha20150429.zip Data z měření na střeše]  -->
 +
*** 11.4. turistické GNSS přijímače (venku)
 +
*** 18.4.(druhá polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** Naměřená data [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/garmin2019_2.zip z minulého týdne]
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/spaceobjects.kml Databáze satelitů pro googleearth]
 +
*** 25.4. samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/testujeme2018.zip Zde si stáhněte měření]
 +
*** 2.5. volno
 +
*16.5. - zápočty
  
'''Doplňující informace!'''
+
''Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:''
*při zpracovávání úlohy Fasáda dodržujte, prosím, normu umístění a zobrazení prvků fasády. Norma je umístěna [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/2009/DoplnujiciInfo.pdf zde].
+
* Potřebujeme převod z *.tps do RINEXu: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/TPS2RIN.exe TPS2RIN.exe]
 +
* [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gzip.exe gzip.exe]
 +
* Pro kalibraci antén slouží [https://kb.igs.org/hc/en-us/articles/216104678-ANTEX-format-description ANTEX od IGS]
 +
* Zde naleznete navigační údaje družic: [ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/hourly/ ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/hourly/]
  
  
<!--
+
'''Zápočet'''
Pro výuku v terénu z EMGD je třeba vytvořit vždy 4 skupiny pro jednotlivé čtyřdenní cykly. Podle následujícího harmonogramu rozdělte skupiny z výuky geodézie  vždy na 4 skupiny ([ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/skupinyGeodezie2007.pdf skupinyGeodezie2007.pdf]), složení skupiny pošlete emailem na [mailto://pavel.tesar@fsv.cvut.cz pavel.tesar@fsv.cvut.cz].
 
* 1. cyklus 6. - 9.5. skupiny číslo 11, 12, 13, 14 - skupiny po 6 lidech
 
* 2. cyklus 15. - 18.5. skupiny číslo 6, 7, 8, 9, 10 - skupiny po 6 nebo 7 lidech
 
* 3. cyklus 20. - 23.5. skupiny číslo 1, 2, 3, 4, 5  - skupiny po 7 nebo 8 lidech
 
  
**[http://emeg.php5.cz/download/Skupiny.pdf Skupiny.pdf] - Konečné rozdělení skupin
+
==doporučená literatura==
-->
+
[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.
 +
* online v angličtině na http://www.openisbn.com/preview/3110077655/
 +
[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications
 +
* ke stažení na http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_33/ourdev_584835O21W59.pdf
 +
[3] Pratap Misra: Global positioning system
  
 
==Konzultace==
 
==Konzultace==
[[Ing. Zdeněk Vyskočil | Zdeněk Vyskočil]]
+
[[Ing. Zdeněk Vyskočil | Zdeněk Vyskočil]],
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/152GP1_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje_1 Geodetické přístroje 1],
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/152VGP_V%C3%BDuka_v_ter%C3%A9nu_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje Výuka v terénu z GP]
 +
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 16. 5. 2019, 13:14

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.

Obsah přednášek:

 • 1. Měření délek, elmag. vlnění.
 • 2. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference.
 • 3. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 • 4. Součásti světelného dálkoměru.
 • 5. EDM - přesnost, kalibrace.
 • 6. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 • 7. GNSS prednaska_GNSS.pdf - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 • 8. GNSS
 • 9. Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 • 10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 • 11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 • 12. Vyhledávání podzemních objektů.
 • 13. Komunikace přes sériový port.

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

 • Úvodní cvičení (21.2.)
 • 1. Blok (28.2. - 14.3.)
 • 2. Blok (21.3.)
  • Fyzikální a matematické redukce + kontrolní test.
   • Redukce.pdf
   • Zadání je aktuální!! (21.3.2019)
   • Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
   • Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
   • Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
   • Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro EOK2000 a AGA6A
  • Své výsledky nahrávejte do adresáře na serveru athena ve tvaru daném šablonou. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.
  • Redukce mají správně: Běloch, Vajner, Kličková, Kučera P., Šimek, Vurbsová, Mužík, Křížek, Hoffmann,Brňovják, Králová, Bárta, Hrubý


 • 3. Blok (28.3. - 3.5.)
  • Skupina A (1.+ 1/2 z 2.)
   • 28.3. turistické GNSS přijímače (venku)
   • 4.4. měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
   • 11.4. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
   • 18.4.(první polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
   • 25.4. volno
   • 2.5. výuka jako v lichou středu
   • 9.5. samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu Zde si stáhněte měření. Pokud nevíte jak dál, můžete se poradit s rychlonávodem.
  • Skupina B (1/2 z 2. + 3.)
 • 16.5. - zápočty

Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:


Zápočet

doporučená literatura

[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications

[3] Pratap Misra: Global positioning system

Konzultace

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 1, Výuka v terénu z GP