155GP2 Geodetické přístroje 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 427 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 4: Řádek 4:
  
 
==Přednášky==
 
==Přednášky==
Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 16:00 do 18:50.
+
Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.
Úvod do GNSS duben 2009
+
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaskaGNSS.pdf prednaskaGNSS.pdf] - prezentace z přednášky
+
Obsah přednášek:
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/uvodGNSS.pdf uvodGNSS.pdf] - podrobnější popis
+
 
*[http://gama.fsv.cvut.cz/~kost/GNSS_Systems_Status.pdf GNSS_Systems_Status.pdf] - popis systémů
+
*1.  GNSS [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaska_GNSS.pdf prednaska_GNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 +
*2. GNSS  
 +
*3. Měření délek, elmag. vlnění.
 +
*4. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference. [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/GEP2_modulace_vlneni.PDF GEP2_modulace]
 +
*5. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 +
*6. Součásti světelného dálkoměru.
 +
*7. EDM - přesnost, kalibrace.
 +
*8. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 +
*9.  Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 +
*10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 +
*11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 +
*12. Vyhledávání podzemních objektů.
 +
*13. Komunikace přes sériový port.
 +
 
 +
<!-- *1.  Měření délek, elmag. vlnění.
 +
*2.  Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference.
 +
*3.  Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 +
*4.  Součásti světelného dálkoměru.
 +
*5.  EDM - přesnost, kalibrace.
 +
*6.  Fyzikální korekce, matematická redukce.
 +
*7.  GNSS [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaska_GNSS.pdf prednaska_GNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 +
*8.  GNSS
 +
*9.  Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 +
*10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 +
*11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 +
*12. Vyhledávání podzemních objektů.
 +
*13. Komunikace přes sériový port. -->
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaskaGNSS.pdf prednaskaGNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Tesař)
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/uvodGNSS.pdf uvodGNSS.pdf] - podrobnější popis (Tesař)
  
 
==Cvičení==
 
==Cvičení==
 
Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů).  
 
Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů).  
 
Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:
 
Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:
* 1. Blok (4.3. - 25.3.)
 
**Dálkoměr EOK2000
 
**[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/souctovaKonstanta.pdf Součtová konstanta]
 
**Interferometr
 
**[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gyroteodolit.pdf Gyroteodolit] a laserové geodetické přístroje
 
* 2. Blok (1.4.- 15.4.)
 
** test + ruční GPS přijímače (venku)
 
** zpracování dat z ručních GPS přijímačů (laboratoř)
 
** měření s geodetickými GPS přijímači (venku)
 
** zpracování dat z geodetických GPS přijímačů (laboratoř)
 
** data z měření na střeše 15.4. jsou zde:[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_A.zip pilíř A], [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_B.zip pilíř B], [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/090415_C.zip pilíř C]
 
* 3. Blok (22.4., 29.4.)
 
**Fyzikální a matematické redukce
 
***[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/Redukce.pdf Redukce.pdf]
 
***[http://emeg.php5.cz Zadání]
 
<!--
 
* 3. Blok (9. - 13.4.)
 
**Úvod do zpracování měření GNSS
 
* 4. Blok (16.4. - 4.5.)
 
**Zpracování měření GNSS
 
**Svislost stěny
 
**Průhyb mostovky a deformace jeřábové dráhy
 
-->
 
'''Výsledky kontrolního testu z 1.4.2009'''
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/test_emeg_20090401.pdf zde stáhnout]
 
'''Jaké vládne počasí v naší laboratoři? To se dozvíte [http://k152comet.fsv.cvut.cz zde]'''
 
  
=='''Výuka v terénu 2009'''==
+
* 1. Blok (19.2. - 26.3.)
Časový plán:
+
** Úvodní cvičení (19.2. + 20.2.)
*Výuka z EMEG je oddělena od výuky VTG, nástup na výuku je dne 14.5. v 17:30 v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.  
+
**Skupina A (1/2 z kruhu)
*V době od 17:30 do 17:45 je třeba se zaregistrovat u vedoucího výuky (Ing. Vyskočil) a potvrdit tím svou účast.
+
*** 19.2. + 20.2. měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/bozp.pdf bozp.pdf] - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na  začátku výuky podepsat.
+
*** 26.2. + 27.2.  zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
*Studenti, kteří z různých důvodů neabsolvují předcházející výuku z geodézie, musí zaplatit účastnický poplatek p. Malachovskému. Poplatek činí 860,- Kč. Platební karty nejsou přijímány. V ceně je ubytování a stravné, počínající večeří 14.5. a konče snídaní 19.5.
+
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha_2020_02.zip Data z měření na střeše]  
*Pracovní dny jsou 4, 15.5. - 18.5. včetně. Nástup k měření je v 8:00, pozdní příchod nebude tolerován.  
+
<!-- **** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha20150429.zip Data z měření na střeše] -->
*Pro získání zápočtu je potřeba aktivní účast na všech úlohách a odevzdání technických zpráv dle pořadavků vyučujících do později určeného termínu.
+
*** 4.3. + 5.3. turistické GNSS přijímače (venku)
*Vzhledem k pohybu po veřejných komunikacích není možné práci vykonávat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Dále se důrazně doporučuje nosit výstražnou vestu.
+
*** 11.3.+ 12.3.(první polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
* Potřebné vybavení:
+
**** Naměřená data [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/garmin2019_2.zip z minulého roku]
** každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
+
**** použité odkazy:
** do skupiny - 3*pásmo (min 20 m dlouhé), 3*dvoumetr, tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)
+
*****https://www.latlong.net/
 +
*****https://www.zeemaps.com
 +
*****https://maps.co/
 +
*****https://fortress.maptive.com
 +
*****
 +
*****https://historicalmapchart.net/
 +
*****https://next.inkarnate.com
 +
*****https://www.oldmapsonline.org/
 +
*****https://heavens-above.com
 +
*****https://www.n2yo.com/
 +
*****https://www.flightradar24.com
 +
*****https://www.marinetraffic.com/
  
Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické
+
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/spaceobjects.kml Databáze satelitů pro googleearth]
přístroje v základních geodetických úlohách, nebo umožňují realizaci nových měřických metod. Půjde o následující přístroje:
+
*** 18.3. + 19.3. samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/testujeme2018.zip Zde si stáhněte měření]
* elektrooptické dálkoměry
+
*** 25.3. + 26.3. volno
* elektronické teodolity (ET) a universální elektronické teodolity (UET)
 
* hledače podzemních vedení
 
* digitální nivelační přístroje
 
* GNSS přijímače
 
  
Obsahem cvičení bude řešení těchto úloh:
+
** Skupina B (druhá 1/2 z kruhu)
* SOU: Určení součtové konstanty  
+
*** 19.2. + 20.2. turistické GNSS přijímače (venku)
* TRG: Trigonometrická nivelace
+
*** 26.2. + 27.2.  měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
* VED: Vyhledání podzemních vedení
+
*** 4.3. + 5.3. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
* VPN: Nivelace s přístrojem Leica NA 3003
+
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha_2020_02.zip Data z měření na střeše]
* VYT: Vytyčení pomocí TCA 2003
+
*** 11.3.+ 12.3.(druhá polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
* FAS: Zaměření fasády
+
**** Naměřená data [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/garmin2019.zip zde]
* GNSS: Globální navigační satelitní systémy
+
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/spaceobjects.kml Databáze satelitů pro googleearth]
 +
*** 18.3. + 19.3. volno
 +
*** 25.3. + 26.3.  samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/testujeme2018.zip Zde si stáhněte měření]. Pokud nevíte jak dál, můžete se poradit s  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/LGO_rychlonavod.pdf rychlonávodem].
  
{|class="border"
+
* 2. Blok (1.4. + 2.4.)
|              || 1.den    || 2.den    || 3.den    || 4.den
+
** Fyzikální a matematické redukce
|-
+
*** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/Redukce.pdf Redukce.pdf]
|Skupina 1      || TRG+SOU  || VED+VPN  || GNSS    || FAS+VYT 
+
*** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/redukce Zadání] je aktuální!! (23.3.2020)
|-
+
*** Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
|Skupina 2     || VED+VPN  || TRG+SOU  || FAS+VYT  || GNSS     
+
*** Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
|-
+
*** Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
|Skupina 3      || GNSS    || FAS+VYT  || TRG+SOU  || VED+VPN 
+
*** Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/eok.jpg EOK2000] a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/aga6a.jpg AGA6A]
|-
+
** S'''vé výsledky nahrávejte do adresáře na serveru''' [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/EMEG_redukce_upload athena] '''ve tvaru daném [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/redukce/sablona_vysledek_vyskocil.txt šablonou]'''. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.
|Skupina 4      || FAS+VYT || GNSS    || VED+VPN  || TRG+SOU
 
|-
 
|}
 
  
'''Zadání jednotlivých úloh si stáhněte [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/2009/terenEMEG09.pdf zde]'''
+
Splněnou úlohu mají:  Adamcová, Ambrož, Andršová, Beck, Bláhová, Boušek, Chmelová, Chmelíček, Chrbolková, Grešla, Horník,
 +
Korec, Kotyk, Kozderková, Krauz, Kučerová, Pelikán, Podzimková, Předota, Remeš, Soukupová, Šnopl, Štropová, Tichá, Trojan, Váchová,
 +
* 3. Blok (8.4. - 7.5.)
 +
** Dálkoměr EOK2000 konstanta]
 +
** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gyroteodolit.pdf Gyroteodolit]  
 +
** 29.4. + 30.4. - volno
 +
** 6.5. + 7.5. - test z úloh 3. bloku
 +
* 13.5. + 14.5. cvičení se nekoná (předtermín? + výuka v terénu)
  
'''Rozdělení do skupin pro výuku v terénu v termínu 15. - 18.5.2009 naleznete [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/seznam_lidi.pdf zde]'''
+
Průběh zkoušky ve zkouškovém období 2020:
 +
Zkouška je distanční, dle předpisu vedení fakulty, nutné je vybavení pro online přenos obrazu a videa. Studenti, kteří nemají dostatečně kapacitní internetové  připojení, počítač, webkameru atd. mohou přijít na zk osobně v termínu, který mají zapsaný. O kontaktní zkoušku je ale třeba požádat děkana. V případě potíží v den  zkoušky postupujeme podle návodu vedení fakulty, každopádně mi volejte na 724 522 831.
 +
Zkouška trvá 30 minut, student se dozví výsledek zkoušky ihned po zkoušení, známka bude zapsána do KOSu a student ji může do 24 hodin rozporovat (v případě překlepu vyučujícího apod.). Ke zkoušce si můžete připravit tužku a čistý papír na případné kreslení (+ zobrazení kamerou). Výhodou též může být grafický tablet a kreslení ve sdíleném Malování apod. Nejpozději večer před před zkouškou napište do vlákna, které založím na Teams, čas, kdy budete chtít zkoušku absolvovat. Začneme blokem 9-11h (tedy 9, 9:30, 10 a 10:30) a poté 12h-15h (12, 12:30,13,13:30,14,14:30). Pokud nebude termín plně obsazen, nemusíte na sebe navazovat, ale snažte se uvedené intervaly rozumně zaplnit (není ale podmínkou). Před zkouškou, prosím, ukliďte veškeré studijní materiály do skříně, abyste si je nepolili kávou nebo čajem.
  
 +
   
 +
''Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:''
 +
* Potřebujeme převod z *.tps do RINEXu: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/TPS2RIN.exe TPS2RIN.exe]
 +
* [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gzip.exe gzip.exe]
 +
* Pro kalibraci antén slouží [https://kb.igs.org/hc/en-us/articles/216104678-ANTEX-format-description ANTEX od IGS]
 +
* Zde naleznete navigační údaje družic: [ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/hourly/ ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/hourly/]
  
  
<!--
+
'''Zápočet'''
Pro výuku v terénu z EMGD je třeba vytvořit vždy 4 skupiny pro jednotlivé čtyřdenní cykly. Podle následujícího harmonogramu rozdělte skupiny z výuky geodézie  vždy na 4 skupiny ([ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/skupinyGeodezie2007.pdf skupinyGeodezie2007.pdf]), složení skupiny pošlete emailem na [mailto://pavel.tesar@fsv.cvut.cz pavel.tesar@fsv.cvut.cz].
 
* 1. cyklus 6. - 9.5. skupiny číslo 11, 12, 13, 14 - skupiny po 6 lidech
 
* 2. cyklus 15. - 18.5. skupiny číslo 6, 7, 8, 9, 10 - skupiny po 6 nebo 7 lidech
 
* 3. cyklus 20. - 23.5. skupiny číslo 1, 2, 3, 4, 5  - skupiny po 7 nebo 8 lidech
 
  
**[http://emeg.php5.cz/download/Skupiny.pdf Skupiny.pdf] - Konečné rozdělení skupin
+
==doporučená literatura==
-->
+
[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.
 +
* online v angličtině na http://www.openisbn.com/preview/3110077655/
 +
[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications
 +
* ke stažení na http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_33/ourdev_584835O21W59.pdf
 +
[3] Pratap Misra: Global positioning system
  
 
==Konzultace==
 
==Konzultace==
[[Ing. Zdeněk Vyskočil | Zdeněk Vyskočil]]
+
[[Ing. Zdeněk Vyskočil | Zdeněk Vyskočil]],
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/152GP1_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje_1 Geodetické přístroje 1],
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/152VGP_V%C3%BDuka_v_ter%C3%A9nu_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje Výuka v terénu z GP]
 +
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 15. 5. 2020, 08:44

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.

Obsah přednášek:

 • 1. GNSS prednaska_GNSS.pdf - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 • 2. GNSS
 • 3. Měření délek, elmag. vlnění.
 • 4. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference. GEP2_modulace
 • 5. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 • 6. Součásti světelného dálkoměru.
 • 7. EDM - přesnost, kalibrace.
 • 8. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 • 9. Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 • 10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 • 11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 • 12. Vyhledávání podzemních objektů.
 • 13. Komunikace přes sériový port.

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

  • Skupina B (druhá 1/2 z kruhu)
   • 19.2. + 20.2. turistické GNSS přijímače (venku)
   • 26.2. + 27.2. měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
   • 4.3. + 5.3. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
   • 11.3.+ 12.3.(druhá polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
   • 18.3. + 19.3. volno
   • 25.3. + 26.3. samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu Zde si stáhněte měření. Pokud nevíte jak dál, můžete se poradit s rychlonávodem.
 • 2. Blok (1.4. + 2.4.)
  • Fyzikální a matematické redukce
   • Redukce.pdf
   • Zadání je aktuální!! (23.3.2020)
   • Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
   • Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
   • Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
   • Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro EOK2000 a AGA6A
  • Své výsledky nahrávejte do adresáře na serveru athena ve tvaru daném šablonou. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.
Splněnou úlohu mají: Adamcová, Ambrož, Andršová, Beck, Bláhová, Boušek, Chmelová, Chmelíček, Chrbolková, Grešla, Horník,
Korec, Kotyk, Kozderková, Krauz, Kučerová, Pelikán, Podzimková, Předota, Remeš, Soukupová, Šnopl, Štropová, Tichá, Trojan, Váchová,
 • 3. Blok (8.4. - 7.5.)
  • Dálkoměr EOK2000 konstanta]
  • Gyroteodolit
  • 29.4. + 30.4. - volno
  • 6.5. + 7.5. - test z úloh 3. bloku
 • 13.5. + 14.5. cvičení se nekoná (předtermín? + výuka v terénu)
Průběh zkoušky ve zkouškovém období 2020:
Zkouška je distanční, dle předpisu vedení fakulty, nutné je vybavení pro online přenos obrazu a videa. Studenti, kteří nemají dostatečně kapacitní internetové  připojení, počítač, webkameru atd. mohou přijít na zk osobně v termínu, který mají zapsaný. O kontaktní zkoušku je ale třeba požádat děkana. V případě potíží v den zkoušky postupujeme podle návodu vedení fakulty, každopádně mi volejte na 724 522 831. 
Zkouška trvá 30 minut, student se dozví výsledek zkoušky ihned po zkoušení, známka bude zapsána do KOSu a student ji může do 24 hodin rozporovat (v případě překlepu vyučujícího apod.). Ke zkoušce si můžete připravit tužku a čistý papír na případné kreslení (+ zobrazení kamerou). Výhodou též může být grafický tablet a kreslení ve sdíleném Malování apod. Nejpozději večer před před zkouškou napište do vlákna, které založím na Teams, čas, kdy budete chtít zkoušku absolvovat. Začneme blokem 9-11h (tedy 9, 9:30, 10 a 10:30) a poté 12h-15h (12, 12:30,13,13:30,14,14:30). Pokud nebude termín plně obsazen, nemusíte na sebe navazovat, ale snažte se uvedené intervaly rozumně zaplnit (není ale podmínkou). Před zkouškou, prosím, ukliďte veškeré studijní materiály do skříně, abyste si je nepolili kávou nebo čajem.


Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:


Zápočet

doporučená literatura

[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications

[3] Pratap Misra: Global positioning system

Konzultace

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 1, Výuka v terénu z GP