155GP2 Geodetické přístroje 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 431 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 4: Řádek 4:
  
 
==Přednášky==
 
==Přednášky==
Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 16:00 do 18:50.
+
Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.
Úvod do GNSS duben 2009
+
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaskaGNSS.pdf prednaskaGNSS.pdf] - prezentace z přednášky
+
Obsah přednášek:
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/uvodGNSS.pdf uvodGNSS.pdf] - podrobnější popis
+
 
*[http://gama.fsv.cvut.cz/~kost/GNSS_Systems_Status.pdf GNSS_Systems_Status.pdf] - popis systémů
+
*1.  GNSS [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaska_GNSS.pdf prednaska_GNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 +
*2. GNSS  
 +
*3. Měření délek, elmag. vlnění.
 +
*4. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference. [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/GEP2_modulace_vlneni.PDF GEP2_modulace]
 +
*5. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 +
*6. Součásti světelného dálkoměru.
 +
*7. EDM - přesnost, kalibrace.
 +
*8. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 +
*9.  Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 +
*10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 +
*11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 +
*12. Vyhledávání podzemních objektů.
 +
*13. Komunikace přes sériový port.
 +
 
 +
<!-- *1.  Měření délek, elmag. vlnění.
 +
*2.  Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference.
 +
*3.  Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 +
*4.  Součásti světelného dálkoměru.
 +
*5.  EDM - přesnost, kalibrace.
 +
*6.  Fyzikální korekce, matematická redukce.
 +
*7.  GNSS [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaska_GNSS.pdf prednaska_GNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 +
*8.  GNSS
 +
*9.  Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 +
*10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 +
*11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 +
*12. Vyhledávání podzemních objektů.
 +
*13. Komunikace přes sériový port. -->
 +
*Úvod do GNSS - duben 2015
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/prednaskaGNSS.pdf prednaskaGNSS.pdf] - prezentace z přednášky (Tesař)
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/uvodGNSS.pdf uvodGNSS.pdf] - podrobnější popis (Tesař)
  
 
==Cvičení==
 
==Cvičení==
 
Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů).  
 
Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů).  
 
Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:
 
Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:
* 1. Blok (4.3. - 25.3.)
 
**Dálkoměr EOK2000
 
**[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/souctovaKonstanta.pdf Součtová konstanta]
 
**Interferometr
 
**[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gyroteodolit.pdf Gyroteodolit] a laserové geodetické přístroje
 
* 2. Blok (1.4.- 15.4.)
 
** test + ruční GPS přijímače (venku)
 
** zpracování dat z ručních GPS přijímačů (laboratoř)
 
** měření s geodetickými GPS přijímači (venku)
 
** zpracování dat z geodetických GPS přijímačů (laboratoř)
 
* 3. Blok (22.4., 29.4.)
 
**Fyzikální a matematické redukce
 
***[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/Redukce.pdf Redukce.pdf]
 
***[http://emeg.php5.cz Zadání]
 
<!--
 
* 3. Blok (9. - 13.4.)
 
**Úvod do zpracování měření GNSS
 
* 4. Blok (16.4. - 4.5.)
 
**Zpracování měření GNSS
 
**Svislost stěny
 
**Průhyb mostovky a deformace jeřábové dráhy
 
-->
 
 
==výuka v terénu==
 
'''NOVÉ - Udílení zápočtů:'''
 
* Vzhledem k tomu, že jsme při kontrole technických zpráv narazili na nesrovnalosti vašich výsledků a uváděných dat, rozhodli jsme se početní úlohy překontrolovat. K tomu bude nutné, abyste nám '''všechny skupiny''' (slovy skupiny JEDNA až DVANÁCT) dodali vaše měření z úloh součtová konstanta,  trigonometrická a velmi přesná nivelace. Data nahrávejte na ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/VYEM_Upload/data a to nejpozději do 15.6.
 
* Popis formátu, v jakém měřená data požadujeme, najdete na [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/ulohy_formatDat.txt ulohy_formatDat.txt]
 
* Ve 3. turnusu také došlo k neuvěřitelné nepřehlednosti odevzdávaných úloh. Proto jsme úlohy ze serveru smazali a některé skupiny je tam musí nahrát znovu. Přehled těchto chybějících úloh naleznete ve výše zmíněném souboru. Nezapomínejte na správné názvy souboru, viz pokyny k výuce. Termín pro opětovné nahrání chybějících úloh je take 15.6.
 
* '''Při nedodržení formátu dat''' (název souborů, proměnných, ....) '''budou a jsou soubory mazány a přesouvány do [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/VYEM_Upload/data/chlivek_pro_ty_co_neumeji_dodrzet_pozadovany_format patřičných míst]!!!!'''
 
*'''Nové''': uvědomte si, že soubory s daty budou zpracovány automaticky, proto formát  musí být striktně dodržen (názvy matic, pořadí a počet sloupců matice, musí jít o soubor spustitelný pod Matlabem). Na základě dosavadních zkušeností byl popis formátu ještě upřesněn. V případě, že se Vám zdá, že Vaše data nelze z zadaném formátu uložit, formát nemodifikujte, ale nejprve situaci konzultujte.
 
 
<!--
 
'''NOVÉ - Udílení zápočtů:'''
 
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/zapoctyTeren.pdf zapoctyTeren.pdf] - K 25.6. aktualizovaný seznam odevzdaných úloh a udělených zápočtů. Omlouváme za zdržení při kontrole, které bylo způsobeno následujícími důvody:
 
*  přes mnohé upozorňování nesplňovala opakovaně velká část odevzdaných technických zpráv požadavky na název souboru. Tyto úlohy byly ze serveru mazány - prázdná položka v seznamu odevzdaných úloh.
 
** '''NOVÉ''' Nevím čím je způsobena neschopnost soubor správně pojmenovat (např. velká písmena, ...), nicméně se tak děje stále. Viz seznam 25.6. smazaných souborů: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/smazane_soubory070626.txt smazane_soubory070626.txt]
 
*  Část technických zpráv nesplňovala zadání (viz. níže) => nesplněná úloha (ne - v seznamu). Pro udělení zápočtu je třeba osobně domluvit, jakým způsobem bude úloha opravena.
 
** '''NOVÉ''' Konkrétně u GPS bylo požadováno zhodnocení přesnosti pomocí aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky transformačního klíče a ne pomocí souřadnicových rozdílů. A když už tak bylo učiněno, tak by bylo vhodné to zmínit v závěru (ze seznam protokolů není zřejmé , jestli student ví, na co se ho ptáme :)).
 
 
Studenti mající nárok na zápočet si pro něj mohou zajít do B923 nebo bude zapisován u zkoušky.
 
Soubor [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/vypis.txt vypis.txt] obsahuje výpis všech souborů, které máme k dispozici.
 
 
Chybějící nebo opravené úlohy máte možnost odevzdat do neděle 3.6.2007 23:59 SEČ, a to na ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/VYEM_Upload s anonymním přihlášením. Kontrolovány budou pouze úlohy se správným názvem souboru (viz. [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/terenEMEG.pdf terenEMEG.pdf] - "Vytýčenie pomocou TCA 2003.dgn" není ten případ.). U technických zpráv odevzdávaných za celou skupinu (podle požadavků vedoucího úlohy), nemusíte v názvu souboru uvádět jména členů skupiny. Lepší známkou než 4 budou ohodnoceny úlohy se všemi náležitostmi -zejména:
 
* Titulní stránka
 
* Konkrétní zadání, podle kterého jste postupovali (nemuselo vždy odpovídat obecnému zadání)
 
* Všechny výpočty musí být protokolovány (seznam měřených hodnot, protokol o vyrovnání). Neznamená to, že musíte vypsat všechny vzorce.
 
* Výsledky, pokud bylo požadováno vyrovnání, tak i odhad přesnosti (včetně jednotek).
 
 
* Technická zpráva obsahující jedinou větu - "''Výsledná součtová konstanta je rovna nule.''" - opět není příkladem správně protokolovaného výpočtu s prokazatelnými výsledky a odhadem přesnosti.
 
 
Máte-li pocit, že již odevzdané úlohy tato kritéria nesplňují, není nic jednoduššího než vylepšenou úlohu nahrát na ftp. Pouze u úloh s poznámkou "'''OK'''" máte téměř 100% jistotu, že byly přijaty a kladně ohodnoceny.
 
 
Další kolo oprav proběhne až po tomto víkendu.
 
 
'''Poznámka:'''
 
* Projděte si vaše zápisky a úlohy z Teorie chyb a zjistěte, co obsahuje protokol o vyrovnání. 
 
* Úloha by měla obsahovat ve vhodné formě zápisník měření (ze kterého bude například patrno, jak dlouhý byl pořad, jaké bylo převýšení tam a jaké zpět ...).
 
* V případě, že byly použity váhy, mělo by být řečeno, jak byly voleny.
 
* Součástí TZ nejsou vzorce pro MNČ -- ty jsou všem dobře známy.
 
* Součtová konstanta pro všechny použité stroje měla být počítána v jednom společném vyrovnání. Výhodou je, že základny jsou '''shodné''' pro všechny stroje a není nutné je počítat samostatně (je to dokonce chybné). Počet neznámých je tak menší. Otázkou je, zda-li použité stroje jsou shodně přesné a zda-li by měření neměli být zaváděny s různými vahami (to si musí každý rozmyslet sám).
 
* Znovu se přesvědčte, že jména souborů odpovídají požadavkům. Velmi často jsou použita písmena s diakritikou nebo písmena velké abecedy. Úlohy s chybnými názvy '''byly a budou''' ze serveru smazány.
 
-->
 
 
'''Informace k výuce:'''
 
5. - 20.5. 2008 - společná s výukou Geodézie
 
  
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/skupinyEMEG.pdf skupinyEMEG.pdf] - aktuální seznam skupin. Emailem pošlete doplnění.
+
* 1. Blok (19.2. - 26.3.)
 +
** Úvodní cvičení (19.2. + 20.2.)
 +
**Skupina A (1/2 z kruhu)
 +
*** 19.2. + 20.2.  měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
 +
*** 26.2. + 27.2.  zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha_2020_02.zip Data z měření na střeše]
 +
<!-- **** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha20150429.zip Data z měření na střeše] -->
 +
*** 4.3. + 5.3. turistické GNSS přijímače (venku)
 +
*** 11.3.+ 12.3.(první polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** Naměřená data [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/garmin2019_2.zip z minulého roku]
 +
**** použité odkazy:
 +
*****https://www.latlong.net/
 +
*****https://www.zeemaps.com
 +
*****https://maps.co/
 +
*****https://fortress.maptive.com
 +
*****
 +
*****https://historicalmapchart.net/
 +
*****https://next.inkarnate.com
 +
*****https://www.oldmapsonline.org/
 +
*****https://heavens-above.com
 +
*****https://www.n2yo.com/
 +
*****https://www.flightradar24.com
 +
*****https://www.marinetraffic.com/
  
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/terenEMEG.pdf terenEMEG.pdf] - Pokyny k výuce v terénu a zadání jednotlivých úloh (doplněny budou ještě o normu vykreslení fasády)
+
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/spaceobjects.kml Databáze satelitů pro googleearth]
* seznam skupin bude možné dokončit a zveřejnit až po definitivních změnách ve skupinách výuky Geodézie.
+
*** 18.3. + 19.3. samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/testujeme2018.zip Zde si stáhněte měření]
 +
*** 25.3. + 26.3. volno
  
 +
** Skupina B (druhá 1/2 z kruhu)
 +
*** 19.2. + 20.2.  turistické GNSS přijímače (venku)
 +
*** 26.2. + 27.2.  měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
 +
*** 4.3. + 5.3. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/strecha_2020_02.zip Data z měření na střeše]
 +
*** 11.3.+ 12.3.(druhá polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
 +
**** Naměřená data [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/garmin2019.zip zde]
 +
**** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/spaceobjects.kml Databáze satelitů pro googleearth]
 +
*** 18.3. + 19.3. volno
 +
*** 25.3. + 26.3.  samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/testujeme2018.zip Zde si stáhněte měření]. Pokud nevíte jak dál, můžete se poradit s  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/LGO_rychlonavod.pdf rychlonávodem].
  
Obecné pokyny:
+
* 2. Blok (1.4. + 2.4.)
<!--
+
** Fyzikální a matematické redukce
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/bozp.pdf bozp.pdf] - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na  začátku výuky podepsat.
+
*** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/Redukce.pdf Redukce.pdf]  
* Nástup na výuku je dne 5.5.2008 do 17.00 hod. v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.  
+
*** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/redukce Zadání] je aktuální!! (23.3.2020)
* Po příchodu se každý ohlásí vedoucímu výuky a bude ubytován (Dámy budou ubytovány na bungalovech na dvou až pětilůžkových pokojích, páni na chatičkách po třech).
+
*** Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
* Zahájení výuky proběhne po večeři v jídelně cca od 18.30
+
*** Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
* Prvním jídlem bude večeře 9.5. od 18.00 a posledním jídlem snídaně 24.5.
+
*** Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
* Zájemci o vegetariánskou stravu se mi prosím nahlašte emailem.
+
*** Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/eok.jpg EOK2000] a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/aga6a.jpg AGA6A]
-->
+
** S'''vé výsledky nahrávejte do adresáře na serveru''' [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/EMEG_redukce_upload athena] '''ve tvaru daném  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/redukce/sablona_vysledek_vyskocil.txt šablonou]'''. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.  
* Potřebné vybavení:
 
** každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
 
** do skupiny - pásmo (min 20 m dlouhé), tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)
 
** kytara, tenisové rakety, kolo, nafukovací matračka, ... :-)
 
  
 +
* 3. Blok (8.4. - 7.5.)
 +
** Dálkoměr EOK2000
 +
** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/souctovaKonstanta.pdf Součtová konstanta]
 +
** [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gyroteodolit.pdf Gyroteodolit]
 +
** 29.4. + 30.4. - volno
 +
** 6.5. + 7.5. - test z úloh 3. bloku
  
 +
* 13.5. + 14.5. cvičení se nekoná (předtermín? + výuka v terénu)
  
Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické
+
   
přístroje v základních geodetických úlohách, nebo umožňují realizaci nových měřických metod. Půjde o následující přístroje:
+
''Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:''
* elektrooptické dálkoměry
+
* Potřebujeme převod z *.tps do RINEXu: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/TPS2RIN.exe TPS2RIN.exe]
* elektronické teodolity (ET) a universální elektronické teodolity (UET)
+
* [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/gzip.exe gzip.exe]
* hledače podzemních vedení
+
* Pro kalibraci antén slouží [https://kb.igs.org/hc/en-us/articles/216104678-ANTEX-format-description ANTEX od IGS]
* digitální nivelační přístroje
+
* Zde naleznete navigační údaje družic: [ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/hourly/ ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/hourly/]
* GNSS přijímače
 
  
Obsahem cvičení bude řešení těchto úloh:
 
* Určení součtové konstanty 
 
* Trigonometrická nivelace
 
* Vyhledání podzemních vedení
 
* Nivelace s přístrojem Leica NA 3003
 
* Vytyčení pomocí TCA 2003
 
* Zaměření fasády
 
* Globální navigační satelitní systémy
 
  
<!--
+
'''Zápočet'''
Pro výuku v terénu z EMGD je třeba vytvořit vždy 4 skupiny pro jednotlivé čtyřdenní cykly. Podle následujícího harmonogramu rozdělte skupiny z výuky geodézie  vždy na 4 skupiny ([ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/skupinyGeodezie2007.pdf skupinyGeodezie2007.pdf]), složení skupiny pošlete emailem na [mailto://pavel.tesar@fsv.cvut.cz pavel.tesar@fsv.cvut.cz].
 
* 1. cyklus 6. - 9.5. skupiny číslo 11, 12, 13, 14 - skupiny po 6 lidech
 
* 2. cyklus 15. - 18.5. skupiny číslo 6, 7, 8, 9, 10 - skupiny po 6 nebo 7 lidech
 
* 3. cyklus 20. - 23.5. skupiny číslo 1, 2, 3, 4, 5  - skupiny po 7 nebo 8 lidech
 
  
**[http://emeg.php5.cz/download/Skupiny.pdf Skupiny.pdf] - Konečné rozdělení skupin
+
==doporučená literatura==
-->
+
[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.
 +
* online v angličtině na http://www.openisbn.com/preview/3110077655/
 +
[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications
 +
* ke stažení na http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_33/ourdev_584835O21W59.pdf
 +
[3] Pratap Misra: Global positioning system
  
 
==Konzultace==
 
==Konzultace==
[[Ing. Pavel Tesař | Pavel Tesař]]
+
[[Ing. Zdeněk Vyskočil | Zdeněk Vyskočil]],
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/152GP1_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje_1 Geodetické přístroje 1],
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/152VGP_V%C3%BDuka_v_ter%C3%A9nu_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje Výuka v terénu z GP]
 +
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 23. 3. 2020, 15:10

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.

Obsah přednášek:

 • 1. GNSS prednaska_GNSS.pdf - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 • 2. GNSS
 • 3. Měření délek, elmag. vlnění.
 • 4. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference. GEP2_modulace
 • 5. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 • 6. Součásti světelného dálkoměru.
 • 7. EDM - přesnost, kalibrace.
 • 8. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 • 9. Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 • 10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 • 11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 • 12. Vyhledávání podzemních objektů.
 • 13. Komunikace přes sériový port.

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

  • Skupina B (druhá 1/2 z kruhu)
   • 19.2. + 20.2. turistické GNSS přijímače (venku)
   • 26.2. + 27.2. měření s geodetickými GNSS přijímači (venku)
   • 4.3. + 5.3. zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů (laboratoř)
   • 11.3.+ 12.3.(druhá polovina cvičení) zpracování dat z turistických GNSS přijímačů (laboratoř)
   • 18.3. + 19.3. volno
   • 25.3. + 26.3. samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu Zde si stáhněte měření. Pokud nevíte jak dál, můžete se poradit s rychlonávodem.
 • 2. Blok (1.4. + 2.4.)
  • Fyzikální a matematické redukce
   • Redukce.pdf
   • Zadání je aktuální!! (23.3.2020)
   • Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
   • Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
   • Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
   • Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro EOK2000 a AGA6A
  • Své výsledky nahrávejte do adresáře na serveru athena ve tvaru daném šablonou. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.
 • 13.5. + 14.5. cvičení se nekoná (předtermín? + výuka v terénu)


Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:


Zápočet

doporučená literatura

[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications

[3] Pratap Misra: Global positioning system

Konzultace

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 1, Výuka v terénu z GP