155GP1 Geodetické přístroje 1

Z GeoWikiCZ
Verze z 25. 8. 2020, 20:20, kterou vytvořil Vyskocil (diskuse | příspěvky) (→‎cvičení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

anotace

Předmět je zaměřen na studium stavby optických přístrojů, používaných v geodézii, geodetické astronomii a navigaci. Důraz je kladen na poznání principu fungování jednotlivých součástí přístrojů z hlediska optiky, mechaniky a konstrukce. Obsahem přednášek jsou též osové chyby přístrojů a jednoduchá justáž. Praktická cvičení jsou naplněna měřením základních parametrů jednoduchých optických prvků a soustav (čočky, hranoly, filtry) v laboratoři.

přednášky

Přednášky probíhají každou středu v místnosti C208 od 10:00 do 11:50.

Obsah přednášek:

 • 1. Rozdělení a klasifikace geodetických přístrojů
 • 2. Úvod do geometrické optiky. Rovinná zrcadla. Sklon zrcadla.
 • 3. Kulová zrcadla, lámavé hranoly, odrazné hranoly, planparalelní deska.
 • 4. Tenká a tlustá čočka.
 • 5. Oko, vady oka. Vady optických systémů
 • 6. Součásti geodetických přístrojů - libely,optický centrovač.Okuláry, objektivy
 • 7. Mikroskopy, měřicí mikroskopy
 • 8. Dalekohledy, astronomické d., d. geodetických přístrojů
 • 9. Vlastnosti dalekohledů geodetických přístrojů. Kolimátor, autokolimátor.
 • 10. Přídavná zařízení dalekohledů optických přístrojů.
 • 11. Optické dálkoměry - dvojobrazové
 • 12.Optické dálkoměry - nitkové, diagramové
 • 13. Kompenzátory nivelačních přístrojů a teodolitů.

cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označena jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů - sejdete po schodech v prvním patře u bufetu o patro níže a vlevo za rohem je učebna (nebo sjedete výtahem do 0)). Na každé cvičení si studenti musí přínést písemnou přípravu k dané úloze. Náplní cvičení je těchto 5 úloh:

 1. Určení lámavých úhlů trojbokého hranolu
 2. Určení tloušťky čočky a poloměru výbrusu sférických ploch
 3. Určení ohniskové vzdálenosti na Abbeho komparátoru
 4. Určení koeficientu propustnosti neutrálního filtru pro různé vlnové délky
 5. Laboratorní určení parametrů dalekohledu

Podklady k jednotlivým úlohám jsou uvedeny v níže uvedeném skriptu [2] a jsou též k dispozici ke stažení na následujících odkazech:

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech 5 úloh a odevzdání akceptovatelných technických zpráv.Zápočty zapisujeme ve čtvrtek 19.12. od 13h do 14h v laboratoři Bs128.

technické zprávy obsahují

 • titulní stránku si můžete stáhnout zde: titul.doc - titulní stránka technické zprávy
 • zadání úlohy
 • stručný postup
 • měřené hodnoty a výpočty
 • výsledky
 • závěr

doporučená literatura

 • [1] A.Mikš: Aplikovaná optika 10 (Geometrická a vlnová optika), Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
 • [2] F.Krpata: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005
 • [3] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004
 • [4] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

odpovědná osoba

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 2