155GIT3 Informatika 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (cvičení ...)
Řádek 19: Řádek 19:
 
==Cvičení==
 
==Cvičení==
  
=== Plán cvičení ===
+
=== Základní pojmy ===
 
 
==== Základní pojmy ====
 
 
#program ''hello world''  
 
#program ''hello world''  
 
#vybrané základní datové typy (int, double, bool, void)
 
#vybrané základní datové typy (int, double, bool, void)
Řádek 30: Řádek 28:
 
#odvozené typy ukazatel a reference (první zmínka)
 
#odvozené typy ukazatel a reference (první zmínka)
  
==== Programování cyklů ====
+
=== Programování cyklů ===
 
#první seznámení s kontejnerem vector
 
#první seznámení s kontejnerem vector
 
#relační operátory <, >, <=, >=, !=
 
#relační operátory <, >, <=, >=, !=
Řádek 36: Řádek 34:
 
#příklady programování jednoduchých cyklů
 
#příklady programování jednoduchých cyklů
  
==== Funkce, první seznámení ====
+
=== Funkce, první seznámení ===
  
 
#napište a otestuje jednoduché funkce jako <math>\sqrt x, \quad\sin x, \ldots \quad</math> (více viz sbírka příkladů [[C++ Bc.]]).
 
#napište a otestuje jednoduché funkce jako <math>\sqrt x, \quad\sin x, \ldots \quad</math> (více viz sbírka příkladů [[C++ Bc.]]).
  
==== Knihovna matvec ====
+
=== Knihovna matvec ===
  
 
#maticová knihovna matvec
 
#maticová knihovna matvec
Řádek 49: Řádek 47:
 
[[Programovací jazyk C++ cvičení - příklad práce s maticemi a vektory|Příklad práce s maticemi a vektory]]
 
[[Programovací jazyk C++ cvičení - příklad práce s maticemi a vektory|Příklad práce s maticemi a vektory]]
  
==== Gaussova eliminace rozšířené soustavy ====
+
=== Gaussova eliminace rozšířené soustavy ===
  
 
Řesení soustavy lineárních rovnic Gaussovou eliminací
 
Řesení soustavy lineárních rovnic Gaussovou eliminací
Řádek 56: Řádek 54:
 
# řešení horní trojúhelníkové soustavy (zpětná substituce)
 
# řešení horní trojúhelníkové soustavy (zpětná substituce)
  
==== Zpracování vstupní dávky souřadnic ====
+
=== Zpracování vstupní dávky souřadnic ===
  
 
Napište program, který načte a zpracuje soubor souřadnic v následujícím formátu (viz zadádí [[C++ Bc. 19]]):
 
Napište program, který načte a zpracuje soubor souřadnic v následujícím formátu (viz zadádí [[C++ Bc. 19]]):
Řádek 72: Řádek 70:
 
  # ------ konec dat ------
 
  # ------ konec dat ------
  
==== Vstupní/výstupní proudy ====
+
=== Vstupní/výstupní proudy ===
  
 
Napište funkci <tt>std::istream& komentář(std::istream& inp)</tt> podle zadání [[C++ Bc. 18]].  
 
Napište funkci <tt>std::istream& komentář(std::istream& inp)</tt> podle zadání [[C++ Bc. 18]].  
Řádek 80: Řádek 78:
 
'''Poznámka:''' funkce <tt>komentář()</tt> je po formální stránce ''manipulátor bez parametrů'' (více viz skripta).
 
'''Poznámka:''' funkce <tt>komentář()</tt> je po formální stránce ''manipulátor bez parametrů'' (více viz skripta).
  
==== Ukazatele a dynamická alokace paměti ====
+
=== Ukazatele a dynamická alokace paměti ===
  
 
* Ukazatel na funkci
 
* Ukazatel na funkci
Řádek 90: Řádek 88:
 
** uvolněné alokované paměti
 
** uvolněné alokované paměti
  
==== Ukazatel na funkci (2) ====
+
=== Ukazatel na funkci (2) ===
  
 
Napište funkci pro numerický výpočet určitého integrálu Simpsonovou metodou ([[C++ Bc. 30|příklad 30]]).
 
Napište funkci pro numerický výpočet určitého integrálu Simpsonovou metodou ([[C++ Bc. 30|příklad 30]]).
Řádek 102: Řádek 100:
 
'''Poznámka:''' deklaraci <tt>typedef</tt> můžeme použít pro zjednodušení práce s libovolným typem, nevytváří nový typ ale pouze náhradní jméno.
 
'''Poznámka:''' deklaraci <tt>typedef</tt> můžeme použít pro zjednodušení práce s libovolným typem, nevytváří nový typ ale pouze náhradní jméno.
  
==== Výjimky ====
+
=== Výjimky ===
  
 
* <tt>try</tt> blok
 
* <tt>try</tt> blok
Řádek 108: Řádek 106:
 
* zpracování výjimek
 
* zpracování výjimek
  
==== Kontejnery a iterátory ====
+
=== Kontejnery a iterátory ===
  
 
* napište program, který po řádcích čte zadaný text a vytváří slovník, ve kterém je pro každé slovo uveden seznam řádků na kterých se dané slovo vyskytuje.
 
* napište program, který po řádcích čte zadaný text a vytváří slovník, ve kterém je pro každé slovo uveden seznam řádků na kterých se dané slovo vyskytuje.
  
==== Dědičnost a polymorfismus ====
+
=== Dědičnost a polymorfismus ===
  
 
Navrhněte jednoduchou soustavu tříd demonstrujících využití polymorfismu. Např. Osoba -> (Student | Učitel) s virtuální metodou info() o dané osobě, demonstrovano na seznamu osob.
 
Navrhněte jednoduchou soustavu tříd demonstrujících využití polymorfismu. Např. Osoba -> (Student | Učitel) s virtuální metodou info() o dané osobě, demonstrovano na seznamu osob.

Verze z 27. 4. 2008, 16:04

Anotace

Úvodní kurz programování v jazyce C++ seznamuje studenty se základními prvky jazyka, strukturou programu a typy dat. Předmět postupuje od elementárních pojmů jako jsou deklarace proměnných, konstanty, inicializace proměnných, výrazy, příkazy, funkce a ukazatele. Výuka probíhá v prostředí operačního systému GNU/Linux.

Důraz je kladen na objektové vlastnosti jazyka a používání vybraných nástrojů standardní C++ knihovny, jako jsou například kontejnery vector a map, a jejich využití při dynamické alokaci paměti, které je nezbytné např. pro programování jednoduchých geodetických úloh a řešení úloh vyrovnávacího počtu.

Třídy, jako nástroj pro definování uživatelských typů, jsou nejprve demonstrovány na jednoduchých příkladech, ve kterých je organizace paměti zajištěna např. standardními kontejnery. Po úvodním výkladu pojmů dědičnost a polymorfismus následuje seznámení s mechanismem výjimek a jejich ošetření. Ke třídám, dědičnosti a polymorfismu se studenti znovu vrací při výkladu dynamické alokace paměti.

Tento úvodní kurz si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem probrat v plné šíři všechny rysy jazyka C++ (např. problematika šablon je pouze naznačena), jeho cílem je ale seznámit studenty dostatečně podrobně s C++, tak aby mohli aktivně programovat a byli připraveni pro následné studium objektového programování.

Doporučená literatura
 1. Čepek, A.: Úvod do C++, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2004

Přednášky

Přednášející: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

Cvičení

Základní pojmy

 1. program hello world
 2. vybrané základní datové typy (int, double, bool, void)
 3. základní aritmetické operace +, -, *, / a %
 4. operátor přiřazení a operatury +=, -=, *= ...
 5. standardní vstup a výstup pro základní číselné typy
 6. blok {}, platnost a viditelnost objektů (proměnných)
 7. odvozené typy ukazatel a reference (první zmínka)

Programování cyklů

 1. první seznámení s kontejnerem vector
 2. relační operátory <, >, <=, >=, !=
 3. příkazy for, while, do, continue a break
 4. příklady programování jednoduchých cyklů

Funkce, první seznámení

 1. napište a otestuje jednoduché funkce jako (více viz sbírka příkladů C++ Bc.).

Knihovna matvec

 1. maticová knihovna matvec
 2. součet dvou vektorů, součet dvou matic
 3. součin matice a vektoru
 4. součin dvou matic

Příklad práce s maticemi a vektory

Gaussova eliminace rozšířené soustavy

Řesení soustavy lineárních rovnic Gaussovou eliminací

 1. vstup rozšířená matice soutavy (absolutní členy tvoří N+1 sloupec; na cvičení se omezíme na případ s jedinou pravou stranou)
 2. převod na horní trojuhelníkovou soutavou (pomocí elementárních úprav: výměna dvou řádků, přenásobení řádku nenulovývm koeficientem, přičtení k-násobku jiného řádku)
 3. řešení horní trojúhelníkové soustavy (zpětná substituce)

Zpracování vstupní dávky souřadnic

Napište program, který načte a zpracuje soubor souřadnic v následujícím formátu (viz zadádí C++ Bc. 19):

 • soubor může obsahovat komentáře (#)
 • může obsahovat prázdné řádky
 • na řádku se uvádí číslo bodu a souřadnice xy, z nebo xyz
# jednoduchy seznam souradnic
# ---------------------------

1001 234.53 345.22     # x y
1002 355.24 456.46 555.12  # x y z
1003 423.12         # z

# ------ konec dat ------

Vstupní/výstupní proudy

Napište funkci std::istream& komentář(std::istream& inp) podle zadání C++ Bc. 18.

Funkce komentář() vrací referenci na vstupní proud a může být proto použita např. v podmínce while(...) pro čtení vstupních dat.

Poznámka: funkce komentář() je po formální stránce manipulátor bez parametrů (více viz skripta).

Ukazatele a dynamická alokace paměti

 • Ukazatel na funkci
  • napište funkci, která metodou půlení hledá řešení soustavy , kde je spojitá funkce, která na zadaném inrevalu nabývá hodnot s různými znaménky (viz též metoda tětiv z příkladu 29).
 • Napište funkce, které realizují jednoduché funkce s maticemi:
  • alokování paměti pro matici
  • načtení matice ze souboru
  • výpis matice
  • uvolněné alokované paměti

Ukazatel na funkci (2)

Napište funkci pro numerický výpočet určitého integrálu Simpsonovou metodou (příklad 30).

Použijte deklaraci typedef pro typ ukazatel na funkci typu double s jedním argumentem typu double.

typedef double (*Funkce)(double);

double simpson(Funkce f, double a, double b, int m);  // deklarace funkce

Poznámka: deklaraci typedef můžeme použít pro zjednodušení práce s libovolným typem, nevytváří nový typ ale pouze náhradní jméno.

Výjimky

 • try blok
 • vyvolání výjimky
 • zpracování výjimek

Kontejnery a iterátory

 • napište program, který po řádcích čte zadaný text a vytváří slovník, ve kterém je pro každé slovo uveden seznam řádků na kterých se dané slovo vyskytuje.

Dědičnost a polymorfismus

Navrhněte jednoduchou soustavu tříd demonstrujících využití polymorfismu. Např. Osoba -> (Student | Učitel) s virtuální metodou info() o dané osobě, demonstrovano na seznamu osob.

Skripta, příklady, tutoriály

Skripta
Úvod do C++
Příklady
Příklady C++ pro bakaláře
Návody, tutoriály
Maticová C++ knihovna matvec
Tvorba programů v prostředí OS GNU/Linux
GNU Emacs
Dev-C++

Externí odkazy

Program make

 • GNU Emacs jako implicitní volbu pro překlad nabízí program make -k (parametr -k znamená pokračovat i po případných chybách)
 • Typickým způsobem jak přeložit a sestavit program je definovat všechny potřebné kroky a závislosti v souboru Makefile a přenechat ří­zení­ překladu a sestavení na programu make
 • Daný program/programy, resp. projekt, přitom umisťujeme do samostatného adresáře (např. přednášky a cvičení)

Následující jednoúčelový soubor Makefile umožňuje automatický překlad, sestavení a spuštění všech C++ souborů v daném adresáři (předpokládáme, že každý soubor obsahuje jeden kompletní program)

FILES=$(shell ls *.cpp | sed s/\\.cpp$$//g )
all : $(FILES)

% : %.cpp Makefile
   $(CXX) $(CXXFLAGS) -I.. -o $@ $<
   touch data.txt
   ./$@ < data.txt

Zkouška

Zkouška má dvě části. První společná část začíná v počítačové učebně (B870), každý student dostane dvě vylosovaná zadání ze sbírky příkladů pro bakaláře. Nutnou podmínkou pro hodnocení dobře je vyřešení alespoň jednoho ze dvou zadaných příkladů. První část zkoušky trvá 90 minut, následuje hodnocení všech řešení, po kterém je oznámeno, kteří studenti neuspěli, kteří mají nárok na známku dobře a kteří mají šanci získat lepší známku.

Ve druhé části zkoušky jsou individuálně zkoušeni studenti, kteří byli v první části vyhodnoceni jako potenciální kandidáti na známky velmi dobře a výborně. Zařazení do této kategorie ale neznamená, že jejich hodnocení nemůže nakonec být dobře nebo dokonce nedostatečně.

Každý student si může donést jeden list formátu A4 s poznámkami (nesmí ale obsahovat kód ze sbírky příkladů) a může používat jeden čistý list A4 na poznámky. Nutno předložit ke schválení před zahájením zkoušky.

Při zkoušce nesmí studenti používat žádné další pomůcky, jedinou výjimkou je text skript v elektronické podobě (skripta jsou uložena v kořenovém adresáři /) a veškeré informace z online dokumentace operačního systému.

Studenti jmenovitě nesmí používat externí media, ani kalkulačky, mobily, organizátory a pod. Veškeré tašky a osobní věci musí být uloženy v prostoru u tabule (B870).

Při zkoušce mohou studenti komunikovat pouze s vyučujícími. Komunikace s jinými studenty nebo s kýmkoliv mimo učebnu (jakoukoliv formou) je považována za pokus o podvod.

Pokusy o podvod budou nahlášeny disciplinární komisi fakulty s návrhem na ukončení studia.

Zimní semestr 2006/2007

 • protože má předmět zapsáno 224 studentů, nastavil jsem kapacitu terminů na 21, což je počet počítačů v B870. Obvykle jsem nechával 1-2 mista rezervu pro případ výpadku hardwaru. Letos tedy "jedeme na doraz", doufejme, že technika neselže.
 • první termíny zatím nejsou otevřeny (mají kapacitu 0), kapacita bude nastavena na plný počet dodatečně.
 • jak bude postupovat zkouškové období, budu postupně odebírat atribut "opravný" termín, tak aby se případně mohli hlásit i studenti, kteří ještě na zkoušce nebyli. Záměr je umožnit studentům, kteří neuspěli přihlásit se na některý z opravných termínu (je jich řádově třetina, jak určují fakultní předpisy)