155GIT1 Informatika 1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem jako s nástrojem nejen pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické geodézie a pod., ale i nástrojem, pro zpracování obrazových rastrových dat. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry ke zpracování obrazových dat. Závěr kurzu je věnován stručnému seznámení s Linuxem (který je využíván v následujícím kurzu úvodu do databází) a dalšími vybranými tématy jako jsou například základní pojmy UML a další.

Tři tématické okruhy

 • základní výpočty v Matlabu
 • zpracování obrazových dat v Matlabu
 • Linux a vybrané nástroje pro zpracování dat

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce Matlabu jsou dobrým východiskem, ze kterého lze vycházet ve druhé informatice při výuce úložných procedur databázového systémy PostgreSQL, který je vyučován (především cvičení) pod operačním systémem Linux.

Přednášky

Cvičení

Během semestru se píší minimálně tři testy, podmínkou pro udělení zápočtu je minimálně 50% úspěšnost a minimálně n bodů, kde n je počet testů (bez opravného testu). Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat jeden list formátu A4 s poznámkami. V zápočtovém týdny se píše jeden opravný test. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre. Testy jsou bodově hodnoceny 1 až 5, jejich průměr je hlavním z kritérii při hodnocení klasifikovaného zápočtu. Doplňkové body je možné získat individuálně i na přednáškách a cvičeních.

Harmonogram letní semestr 2013/2014

 1. Matlab desktop, matice, vektory, skaláry, proměnné, indexování, operátor :, submatice
 2. Maticové operace, operace po prvcích, transponování, spojování matic, odstranění submatic (řádky, sloupce), maticové a matematické funkce, operátory. Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory, textové řetězce, skripty.
 3. Čtení a zápis textových souborů.
 4. Algoritmizace, podmínky a cykly.
 5. Funkce
  • 1. test - čtení a formátovaný zápis matic z/do souboru, a elementarní operace s maticemi a vektory.
 6. Funkce a algoritmy - pokračováné
 7. ...
  • 2. test - algoritmizace a funkce.
 8. Obrazová data
 9. ...
  • 3. test - jednoduché operace s obrazovými daty.
 10. Stručný úvod do OS/Linux
 11. ...
 12. ...
 13. ...
  • Opravný test