155GIT1 Informatika 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 30: Řádek 30:
  
 
=== Harmonogram ===
 
=== Harmonogram ===
* (22.2./24.2.) [[155GIT1 / 1. cvičení|První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování, skripty]]
+
* (20./21.2.) [[155GIT1 / 1. cvičení|První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování, skripty]]
* (01.3./03.3.) [[155GIT1 / 2. cvičení|Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory]]
+
* (27./28.2.) [[155GIT1 / 2. cvičení|Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory]]
* (08.3./10.3.) [[155GIT1 / 3. cvičení|Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů]]
+
* (06./07.3.) [[155GIT1 / 3. cvičení|Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů]]
* (15.3./17.3.) [[155GIT1 / 4. cvičení|1. test - elementární operace s maticemi a vektory, čtení a formátovaný zápis matic z/do souboru]]
+
* (13./14.3.) [[155GIT1 / 4. cvičení|1. test - elementární operace s maticemi a vektory, čtení a formátovaný zápis matic z/do souboru]]
* (22.3./24.3.) [[155GIT1 / 5. cvičení|Algoritmizace, podmínky a cykly]]
+
* (20./21.3.) [[155GIT1 / 5. cvičení|Algoritmizace, podmínky a cykly]]
* (29.3./31.3.) [[155GIT1 / 6. cvičení|Podmínky a cykly, uživatelské funkce]]
+
* (27./28.3.) [[155GIT1 / 6. cvičení|Podmínky a cykly, uživatelské funkce]]
* (05.4./07.4.) [[155GIT1 / 7. cvičení|Uživatelské funkce]]
+
* (03./04.4.) [[155GIT1 / 7. cvičení|Uživatelské funkce]]
* (12.4./21.4.) [[155GIT1 / 8. cvičení|2. test - algoritmizace a funkce]]
+
* (10./11.4.) [[155GIT1 / 8. cvičení|2. test - algoritmizace a funkce]]
* (19.4./28.4.) [[155GIT1 / 9. cvičení|Grafy funkcí]]
+
* (17./18.4.) [[155GIT1 / 9. cvičení|Grafy funkcí]]
* (26.4./05.5.) [[155GIT1 / 10. cvičení|Obrazová data]]
+
* (24./25.4.) [[155GIT1 / 10. cvičení|Obrazová data]]
* (03.5./12.5.) [[155GIT1 / 11. cvičení|3. test - grafy, obrazová data]]
+
* (01.5./02.5.) [[155GIT1 / 11. cvičení|3. test - grafy, obrazová data]]
* (10.5./19.5.) [[155GIT1 / 12. cvičení|Všeobecný opravný test]]
+
* (09.5./15.5.) [[155GIT1 / 12. cvičení|Všeobecný opravný test]]
  
 
=== Podmínky udělení zápočtu ===
 
=== Podmínky udělení zápočtu ===

Verze z 19. 2. 2018, 16:56

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem a GNU Octave jako s nástroji nejen pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické geodézie a pod., ale např. i pro zpracování obrazových rastrových dat. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry ke zpracování obrazových dat. Závěr kurzu je věnován stručnému seznámení s Linuxem (který je využíván v následujícím kurzu úvodu do databází) a dalšími vybranými tématy jako jsou například základní pojmy UML a další.

Tři tématické okruhy

  • základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
  • zpracování obrazových dat v Matlabu
  • v závěru semestru (pokud bude zbývat čas) další související témata

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu, resp. GNU Octave jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.

Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2018

Průbežné bodové hodnocení z přednášek LS 2018

Přednášky

Přednášející: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

Cvičení

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Jan Holešovský

Termíny cvičení:

Harmonogram

Podmínky udělení zápočtu

  • Během semestru se píší tři testy.
  • Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
  • Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či internet. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně mobilních zařízení a pod.
  • Na posledním cvičení (obvykle v zápočtovém týdnu) je možnost všeobecného opravného testu, kde lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek nahrazuje výsledek předchozího nejhoršího testu. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.
  • Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
  • Minimální požadavek pro zisk zápočtu jsou alespoň 2 úspěšně splněné testy, přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.

Moodle

Nástroje

Matlab
Omezení: Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!
GNU Octave
Bez omezení: Free software / Open source

Další odkazy