155GIT1 Informatika 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 40: Řádek 40:
 
* (17./18.4.) [[155GIT1 / 9. cvičení|Grafy funkcí]]
 
* (17./18.4.) [[155GIT1 / 9. cvičení|Grafy funkcí]]
 
* (24./25.4.) [[155GIT1 / 10. cvičení|Obrazová data]]
 
* (24./25.4.) [[155GIT1 / 10. cvičení|Obrazová data]]
* (02.5./03.5.) [[155GIT1 / 11. cvičení|3. test - grafy, obrazová data]]
+
* (03./02.5.) [[155GIT1 / 11. cvičení|3. test - grafy, obrazová data]]
* (15.5./09.5.) [[155GIT1 / 12. cvičení|Všeobecný opravný test]]
+
* (15./09.5.) [[155GIT1 / 12. cvičení|Všeobecný opravný test]]
  
 
=== Podmínky udělení zápočtu ===
 
=== Podmínky udělení zápočtu ===

Verze z 10. 4. 2018, 10:35

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem a GNU Octave jako s nástroji nejen pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické geodézie a pod., ale např. i pro zpracování obrazových rastrových dat. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry ke zpracování obrazových dat. Závěr kurzu je věnován stručnému seznámení s Linuxem (který je využíván v následujícím kurzu úvodu do databází) a dalšími vybranými tématy jako jsou například základní pojmy UML a další.

Tři tématické okruhy

  • základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
  • zpracování obrazových dat v Matlabu
  • v závěru semestru (pokud bude zbývat čas) další související témata

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu, resp. GNU Octave jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.

Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2018

Průbežné bodové hodnocení z přednášek LS 2018

Přednášky

Přednášející: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

Cvičení

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Jan Holešovský

Termíny cvičení:

Harmonogram

Podmínky udělení zápočtu

  • Během semestru se píší tři testy.
  • Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
  • Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či internet. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně mobilních zařízení a pod.
  • Na posledním cvičení (obvykle v zápočtovém týdnu) je možnost všeobecného opravného testu, kde lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek nahrazuje výsledek předchozího nejhoršího testu. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.
  • Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
  • Minimální požadavek pro zisk zápočtu jsou alespoň 2 úspěšně splněné testy, přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.

Moodle

Nástroje

Matlab
Omezení: Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!
GNU Octave
Bez omezení: Free software / Open source

Další odkazy