155GIT1 Informatika 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 156 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__NOTOC__'''Informatika 1''' je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k [[153PJIN|závěrečnému projektu]], který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá.  V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem jako s nástrojem nejen pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické geodézie a pod., ale i nástrojem, pro zpracování obrazových rastrových dat. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako ''od lineární algebry ke zpracování obrazových dat.'' Závěr kurzu je věnován stručnému seznámení s Linuxem (který je využíván v následujícím kurzu [[153GIT2|úvodu do databází]]) a dalšími vybranými tématy jako jsou například základní pojmy UML a další.
+
{{toc|right}}'''Informatika 1''' je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k [[155PJIN|závěrečnému projektu]], který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá.  V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s {{wikipedia|Matlab|Matlabem}} a {{wikipedia|GNU Octave}} jako s nástroji pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické a teoretické geodézie apod. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako ''od lineární algebry k tvorbě grafů.'' <!-- Závěr kurzu je věnován ... (doplnit) ... stručnému seznámení s Linuxem (který je využíván v následujícím kurzu [[155GIT2|úvodu do databází]]) a dalšími vybranými tématy jako jsou například základní pojmy UML a další.-->
  
==== Tři tématické okruhy ====
+
==== Tématické okruhy ====
  
* základní výpočty v Matlabu
+
* základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
* zpracování obrazových dat v Matlabu
+
* tvorba grafů v Matlabu
* Linux a vybrané nástroje pro zpracování dat
+
<!--
 +
* (doplnit Python)
 +
-->
  
Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce Matlabu jsou dobrým východiskem, ze kterého lze vycházet ve druhé informatice při výuce úložných procedur databázového systémy [[PostgreSQL]], který je vyučován (především cvičení) pod operačním systémem [http://en.wikipedia.org/wiki/Linux Linux].
+
Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu, resp. GNU Octave jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.
  
=== Přednášky ===
+
<center>
 +
[http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab Průbežné bodové hodnocení z přednášek LS 2020]
  
* Prezentace z přednášek http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab
+
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FBl4CVpOjPkEv8QA47kg1nhXfUqiYoPlkUuAjV7mnDo/edit?usp=sharing Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2020]
 +
</center>
  
=== Cvičení ===
+
== Přednášky ==
  
Během semestru se píší minimálně tři testy, podmínkou pro udělení zápočtu je minimálně 50% úspěšnost a minimálně ''n'' bodů, kde ''n'' je počet testů (bez opravného testu). Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat jeden list formátu A4 s poznámkami. V zápočtovém týdny se píše jeden opravný test. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre. Testy jsou bodově hodnoceny 1 až 5, jejich průměr je hlavním z kritérii při hodnocení klasifikovaného zápočtu. Doplňkové body je možné získat individuálně i na přednáškách a cvičeních.
+
=== Matlab ===
  
* [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Auf-SpU0yzszdDBhaGVQYzV4Qy0zd0duSmJ5S0lWc1E#gid=0 Výsledky testů letní semestr 2013-2014 LS]
+
'''Přednášející:''' [[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
  
==== Harmonogram letní semestr 2013/2014 ====
+
* Prezentace z přednášek http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab.pdf
 +
** Obrázky http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/img
 +
** Skripty http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/m
 +
<!--
 +
Termíny:
  
# Matlab desktop, matice, vektory, skaláry, proměnné, indexování, operátor :, submatice
+
:: 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4.
# Maticové operace, operace po prvcích, transponování, spojování matic, odstranění submatic (řádky, sloupce), maticové a matematické funkce, operátory. Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory, textové řetězce, skripty.
 
# Čtení a zápis textových souborů.
 
# Algoritmizace, podmínky a cykly.
 
# Funkce
 
#* 1. test - čtení a formátovaný zápis matic z/do souboru, a elementarní operace s maticemi a vektory.  
 
# Funkce a algoritmy - pokračováné
 
# ...
 
#* 2. test - algoritmizace a funkce.
 
# Obrazová data
 
# ...
 
#* 3. test - jednoduché operace s obrazovými daty.
 
# Stručný úvod do OS/Linux
 
# ...
 
# ...
 
# ...
 
#* Opravný test
 
  
[[Kategorie:Výuka]]
+
=== Python ===
[[Kategorie:Geoinformatika]]
+
 
 +
'''Přednášející:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]
 +
 
 +
Termíny:
 +
 
 +
:: 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5.
 +
-->
 +
 
 +
== Cvičení ==
 +
 
 +
'''Vyučující:''' [[Ing. Jan Holešovský]]<!-- , [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]-->
 +
 
 +
'''Termíny cvičení:'''
 +
* čtvrtek 09:00 - 10:40 v B870, kruh 16
 +
* čtvrtek 11:00 - 12:40 v B870, kruh 17
 +
 
 +
=== Harmonogram ===
 +
V rámci prevence před rozšířením nákazy koronavirem probíhá od 10.3. až do odvolání výuka bezkontaktním způsobem přes systém Moodle. <span style="color:#ff0000">S vysokou pravděpodobností (dle vyhlášených změn v časovém plánu akademického roku 2019/20 ze dne 1.4.2020) bude v bezkontaktním režimu celý semestr. Proto bude muset i test být realizován bezkontaktně dle harmonogramu níže. Aktuálně hledáme vhodnou formu testu. Test bude jediný (Matlab) plus jeden opravný termín.</span>
 +
# (20.2.) Matlab [[155GIT1 / 1. cvičení|První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, vektory, matice, indexování, základní matematické operace, skripty]]
 +
# (27.2.) Matlab [[155GIT1 / 2. cvičení|Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory]]
 +
# (05.3.) Matlab [[155GIT1 / 3. cvičení|Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů]]
 +
# (12.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. [[155GIT1 / 4. cvičení|Algoritmizace, podmínky a cykly]]
 +
# (19.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]</strike> Procvičování
 +
# (26.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]</strike> [[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]
 +
# (02.4.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 7. cvičení|Test]]</strike> Procvičování
 +
# (09.4.) <strike>Python</strike> Cvičení odpadá - dodatečné děkanské volno
 +
# (16.4.) <strike>Python</strike> Matlab Výuka v učebně odpadá. [[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]
 +
# (23.4.) <strike>Python</strike> Matlab Výuka v učebně odpadá. [[155GIT1 / 7. cvičení|Test]] <span style="color:#ff0000">11.00 oba kruhy společně.</span>
 +
# (07.5.) <strike>Python</strike> Matlab Výuka v učebně odpadá. [[155GIT1 / 7. cvičení|Opravný test]] <span style="color:#ff0000">11.00 oba kruhy společně.</span>
 +
# (14.5.) <strike>Python Test</strike> Cvičení odpadá - Výuka v terénu
 +
# (21.5.) Cvičení odpadá - Výuka v terénu
 +
<!--
 +
* (20.2.) [[155GIT1 / 1. cvičení|První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování, skripty]]
 +
* (27.2.) [[155GIT1 / 2. cvičení|Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory]]
 +
* (06.3.) [[155GIT1 / 3. cvičení|Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů]]
 +
* (13.3.) [[155GIT1 / 4. cvičení|1. test - elementární operace s maticemi a vektory, čtení a formátovaný zápis matic z/do souboru]]
 +
* (20.3.) [[155GIT1 / 5. cvičení|Algoritmizace, podmínky a cykly]]
 +
* (27.3.) [[155GIT1 / 6. cvičení|Uživatelské funkce]]
 +
* (03.4.) [[155GIT1 / 7. cvičení|Uživatelské funkce]]
 +
* (10.4.) [[155GIT1 / 8. cvičení|2. test - algoritmizace a funkce]]
 +
* (17.4.) [[155GIT1 / 9. cvičení|Grafy funkcí]]
 +
* (24.4.) [[155GIT1 / 10. cvičení|Obrazová data]]
 +
* (02.5.) [[155GIT1 / 11. cvičení|3. test - grafy, obrazová data]]
 +
* (14.5.) [[155GIT1 / 12. cvičení|Všeobecný opravný test]]
 +
-->
 +
 
 +
=== Podmínky udělení zápočtu ===
 +
 
 +
* Během semestru se píší dva testy (jeden test z Matlabu, jeden test z Pythonu, viz harmonogram cvičení).
 +
* Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
 +
* Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či internet. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně mobilních zařízení apod.
 +
* Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
 +
* Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy (Matlab i Python), přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 +
* Studenti, kteří nezískají z Matlabu a současně ani z Pythonu z testů v semestru ani jeden bod, již nemají nárok na zápočet.
 +
* Ve zkouškovém období bude vypsán jeden termín opravného testu, kde si bude možné opravit bodové hodnocení z Matlabu NEBO z Pythonu (dle vlastní volby/potřeby). Z tohoto testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.
 +
 
 +
=== Moodle ===
 +
 
 +
* https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2959
 +
 
 +
=== Nástroje ===
 +
 
 +
* [[Rozdíly v syntaxi mezi GNU Octave a Matlabem]]
 +
 
 +
; Matlab
 +
 
 +
:* (Windows/Linux) https://download.cvut.cz {{bullet}} MathWorks
 +
:&rarr; <strike>'''Omezení:''' Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!</strike>
 +
 
 +
; GNU Octave
 +
 
 +
:* (MS Windows) https://www.gnu.org/software/octave/#install
 +
:* (Ubuntu) <code> sudo apt-get install octave octave-htmldoc octave-info</code>
 +
:&rarr; '''Bez omezení:''' Free software / Open source
 +
 
 +
=== Další odkazy ===
 +
 
 +
* [https://www.math.muni.cz/~kolacek/vyuka/vypsyst/navod.pdf Jak pracovat s MATLABem]
 +
* [http://uprt.vscht.cz/majerova/matlab/ MATLAB, 9 lekcí]
 +
* [http://www.cdm.cas.cz/czech/hora/vyuka/mvs/tutorial.pdf MATLAB Díl I. – Práce s programem]
 +
* [http://www.cdm.cas.cz/czech/hora/vyuka/mvs/reference.pdf MATLAB Díl II. – Popis funkcí]
 +
* [http://www.mathworks.com/support/ Podpora tvůrce SW]
 +
* [http://matlab.euweb.cz/ Přehled odkazů]
 +
* [http://www.octave.cz/pages/kapitoly.html Český průvodce programem Octave]
 +
* '''[http://octave-online.net/ Octave online]'''
 +
 
 +
{{Geoinformatika}}

Aktuální verze z 16. 4. 2020, 11:31

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem a GNU Octave jako s nástroji pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické a teoretické geodézie apod. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry k tvorbě grafů.

Tématické okruhy

 • základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
 • tvorba grafů v Matlabu

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu, resp. GNU Octave jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.

Průbežné bodové hodnocení z přednášek LS 2020

Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2020

Přednášky

Matlab

Přednášející: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

Cvičení

Vyučující: Ing. Jan Holešovský

Termíny cvičení:

 • čtvrtek 09:00 - 10:40 v B870, kruh 16
 • čtvrtek 11:00 - 12:40 v B870, kruh 17

Harmonogram

V rámci prevence před rozšířením nákazy koronavirem probíhá od 10.3. až do odvolání výuka bezkontaktním způsobem přes systém Moodle. S vysokou pravděpodobností (dle vyhlášených změn v časovém plánu akademického roku 2019/20 ze dne 1.4.2020) bude v bezkontaktním režimu celý semestr. Proto bude muset i test být realizován bezkontaktně dle harmonogramu níže. Aktuálně hledáme vhodnou formu testu. Test bude jediný (Matlab) plus jeden opravný termín.

 1. (20.2.) Matlab První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, vektory, matice, indexování, základní matematické operace, skripty
 2. (27.2.) Matlab Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory
 3. (05.3.) Matlab Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů
 4. (12.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. Algoritmizace, podmínky a cykly
 5. (19.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. Uživatelské funkce Procvičování
 6. (26.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. Grafy funkcí Uživatelské funkce
 7. (02.4.) Matlab Výuka v učebně odpadá. Test Procvičování
 8. (09.4.) Python Cvičení odpadá - dodatečné děkanské volno
 9. (16.4.) Python Matlab Výuka v učebně odpadá. Grafy funkcí
 10. (23.4.) Python Matlab Výuka v učebně odpadá. Test 11.00 oba kruhy společně.
 11. (07.5.) Python Matlab Výuka v učebně odpadá. Opravný test 11.00 oba kruhy společně.
 12. (14.5.) Python Test Cvičení odpadá - Výuka v terénu
 13. (21.5.) Cvičení odpadá - Výuka v terénu

Podmínky udělení zápočtu

 • Během semestru se píší dva testy (jeden test z Matlabu, jeden test z Pythonu, viz harmonogram cvičení).
 • Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
 • Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či internet. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně mobilních zařízení apod.
 • Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
 • Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy (Matlab i Python), přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 • Studenti, kteří nezískají z Matlabu a současně ani z Pythonu z testů v semestru ani jeden bod, již nemají nárok na zápočet.
 • Ve zkouškovém období bude vypsán jeden termín opravného testu, kde si bude možné opravit bodové hodnocení z Matlabu NEBO z Pythonu (dle vlastní volby/potřeby). Z tohoto testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.

Moodle

Nástroje

Matlab
Omezení: Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!
GNU Octave
Bez omezení: Free software / Open source

Další odkazy