155GIT1 Informatika 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 57: Řádek 57:
 
# (26.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]</strike> [[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]
 
# (26.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]</strike> [[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]
 
# (02.4.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 7. cvičení|Test]]</strike> Procvičování
 
# (02.4.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 7. cvičení|Test]]</strike> Procvičování
# (09.4.) <strike>Python</strike> Matlab Výuka v učebně odpadá. [[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]
+
# (09.4.) <strike>Python</strike> Cvičení odpadá - dodatečné děkanské volno
# (16.4.) <strike>Python</strike> Matlab
+
# (16.4.) <strike>Python</strike> Matlab Výuka v učebně odpadá. [[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]
 
# (23.4.) <strike>Python</strike> Matlab předpoklad: Test
 
# (23.4.) <strike>Python</strike> Matlab předpoklad: Test
 
# (07.5.) <strike>Python</strike> Matlab předpoklad: Opravný test
 
# (07.5.) <strike>Python</strike> Matlab předpoklad: Opravný test

Verze z 1. 4. 2020, 11:58

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem a GNU Octave jako s nástroji pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické a teoretické geodézie apod. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry k tvorbě grafů.

Tématické okruhy

 • základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
 • tvorba grafů v Matlabu

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu, resp. GNU Octave jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.

Průbežné bodové hodnocení z přednášek LS 2020

Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2020

Přednášky

Matlab

Přednášející: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

Cvičení

Vyučující: Ing. Jan Holešovský

Termíny cvičení:

 • čtvrtek 09:00 - 10:40 v B870, kruh 16
 • čtvrtek 11:00 - 12:40 v B870, kruh 17

Harmonogram

V rámci prevence před rozšířením nákazy koronavirem probíhá od 10.3. až do odvolání výuka bezkontaktním způsobem přes systém Moodle. Upřesněny budou termíny plánovaných testů, pro něž prozatím počítáme s nutností prezenční kontaktní výuky.

 1. (20.2.) Matlab První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, vektory, matice, indexování, základní matematické operace, skripty
 2. (27.2.) Matlab Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory
 3. (05.3.) Matlab Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů
 4. (12.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. Algoritmizace, podmínky a cykly
 5. (19.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. Uživatelské funkce Procvičování
 6. (26.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. Grafy funkcí Uživatelské funkce
 7. (02.4.) Matlab Výuka v učebně odpadá. Test Procvičování
 8. (09.4.) Python Cvičení odpadá - dodatečné děkanské volno
 9. (16.4.) Python Matlab Výuka v učebně odpadá. Grafy funkcí
 10. (23.4.) Python Matlab předpoklad: Test
 11. (07.5.) Python Matlab předpoklad: Opravný test
 12. (14.5.) Python Test Cvičení odpadá - Výuka v terénu

Podmínky udělení zápočtu

 • Během semestru se píší dva testy (jeden test z Matlabu, jeden test z Pythonu, viz harmonogram cvičení).
 • Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
 • Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či internet. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně mobilních zařízení apod.
 • Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
 • Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy (Matlab i Python), přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 • Studenti, kteří nezískají z Matlabu a současně ani z Pythonu z testů v semestru ani jeden bod, již nemají nárok na zápočet.
 • Ve zkouškovém období bude vypsán jeden termín opravného testu, kde si bude možné opravit bodové hodnocení z Matlabu NEBO z Pythonu (dle vlastní volby/potřeby). Z tohoto testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.

Moodle

Nástroje

Matlab
Omezení: Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!
GNU Octave
Bez omezení: Free software / Open source

Další odkazy