155GIT1 / 7. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Grafy funkcí, uživatelské funkce

Náplň cvičení

 1. grafické okno figure
 2. grafy funkcí plot(), subplot(), axis()
 3. uživatelské funkce

Ukázky

Grafické okno

figure

Grafy funkcí

x = [0:pi/50:2*pi];
y = sin(x);
plot(x, y)
%
% nové okno
h = figure
plot(x, y 'r+')
%
% více grafů najednou
z = cos(x);
plot(x, y, 'r+', x, z, 'b*')
plot(x, y, 'r+', x, z, 'b*')
 • subplot()
x = 1:100;
figure
% první
subplot(2, 2, 1)
plot(x, x)
% druhý
subplot(2, 2, 2)
plot(x, sqrt(x))
% třetí
subplot(2, 2, 3)
plot(x, log(x))
% čtvrtý
subplot(2, 2, 4)
plot(x, x.^2)
subplot()
 • axis() - omezení oblasti grafu
x = 0:0.1:5;
y = exp(x);
% celý graf
subplot(2, 1, 1)
plot(x, y)
% výsek x <1, 2>; y <0, 10>
subplot(2, 1, 2)
plot(x, y)
axis([1,2,0,10])
axis()
 • popisky
x = [0:pi/100:pi];
figure
plot(x, sin(x))
title('Funkce sinus')
xlabel('hodnota v rad')
ylabel('sin(x)')
legend('prubeh funkce sinus')
Graf s popisky

Uživatelské funkce

Syntax:

function [vystup] = nazev(vstup)
end

Každá funkce musí být uložena ve vlastním souboru s příponou .m. Název souboru musí odpovídat názvu funkce!

function [min_x, max_x, mean_x] = stat (x)
  min_x = min(x);
  max_x = max(x);
  mean_x = mean(x);
end

Příklad volaní:

[mi, ma, mn] = stat(rand(1, 100))
fprintf("min = %.3f\nmax = %.3f\nmean = %.3f\n", [mi, ma, mn])

Úlohy