155GIT1 / 7. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 21 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Geoinformatika}}
 
{{Geoinformatika}}
{{Cvičení|155GIT1|7|Grafy funkcí, uživatelské funkce}}
+
{{Cvičení|155GIT1|7|Test Matlab/Octave}}
  
== Náplň cvičení ==
+
; Zadání testu
 
+
* http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=183
# grafické okno <code>figure</code>
+
<!--
# grafy funkcí <code>plot(), subplot(), axis()</code>
+
; Výsledky
# uživatelské funkce
+
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1We6CEro7T5q766HukoxxTLYYTlvEdsV0i1B1VcHUD6s/edit?usp=sharing souhrnné výsledky]
 
+
-->
== Ukázky ==
 
 
 
=== Grafické okno ===
 
 
 
<source lang=octave>
 
figure
 
</source>
 
 
 
=== Grafy funkcí ===
 
 
 
* <code>plot()</code> {{bullet}} [http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab/matlab.pdf#86 argumenty]
 
 
 
<source lang=octave>
 
x = [0:pi/50:2*pi];
 
y = sin(x);
 
plot(x, y)
 
%
 
% nové okno
 
h = figure
 
plot(x, y 'r+')
 
%
 
% více grafů najednou
 
z = cos(x);
 
plot(x, y, 'r+', x, z, 'b*')
 
</source>
 
 
 
{{fig|octave-graf-1|<code>plot(x, y, 'r+', x, z, 'b*')</code>}}
 
 
 
* <code>subplot()</code>
 
 
 
<source lang=octave>
 
x = 1:100;
 
figure
 
% první
 
subplot(2, 2, 1)
 
plot(x, x)
 
% druhý
 
subplot(2, 2, 2)
 
plot(x, sqrt(x))
 
% třetí
 
subplot(2, 2, 3)
 
plot(x, log(x))
 
% čtvrtý
 
subplot(2, 2, 4)
 
plot(x, x.^2)
 
</source>
 
 
 
{{fig|octave-graf-2|<code>subplot()</code>}}
 
 
 
* <code>axis()</code> - omezení oblasti grafu
 
 
 
<source lang=octave>
 
x = 0:0.1:5;
 
y = exp(x);
 
% celý graf
 
subplot(2, 1, 1)
 
plot(x, y)
 
% výsek x <1, 2>; y <0, 10>
 
subplot(2, 1, 2)
 
plot(x, y)
 
axis([1,2,0,10])
 
</source>
 
 
 
{{fig|octave-graf-3|<code>axis()</code>}}
 
 
 
* popisky
 
 
 
<source lang=octave>
 
x = [0:pi/100:pi];
 
figure
 
plot(x, sin(x))
 
title('Funkce sinus')
 
xlabel('hodnota v rad')
 
ylabel('sin(x)')
 
legend('prubeh funkce sinus')
 
</source>
 
 
 
{{fig|octave-graf-4|Graf s popisky}}
 
 
 
=== Uživatelské funkce ===
 
 
 
Syntax:
 
 
function [vystup] = nazev(vstup)
 
end
 
 
 
Každá funkce musí být uložena ve vlastním souboru s příponou <tt>.m</tt>. Název souboru musí odpovídat názvu funkce!
 
 
 
<source lang=octave>
 
function [min_x, max_x, mean_x] = stat (x)
 
    min_x = min(x);
 
    max_x = max(x);
 
    mean_x = mean(x);
 
end
 
</source>
 
 
 
Příklad volaní:
 
 
 
<source lang=octave>
 
[mi, ma, mn] = stat(rand(1, 100))
 
fprintf('min  = %.3f\nmax  = %.3f\nmean = %.3f\n', [mi, ma, mn])
 
</source>
 
 
 
== Úlohy ==
 
 
 
* http://peso.fsv.cvut.cz/vyuka/git1/parcely/parcely.html
 

Aktuální verze z 26. 2. 2020, 18:55