155GIT1 / 1. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
stránky předmětudalší cvičení

První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování

Náplň cvičení

Spuštění Matlabu v Ubuntu
Spuštění GNU Octave z příkazové řádky, ukončení příkazem exit
Grafické uživatelské rozhraní GNU Octave, spustitelné z terminálu příkazem octave --force-gui

Ukázky

Tipy
 • Pokud je příkaz ukončen středníkem, tak hodnoty nevypisuje
 • Více příkazů lze v jedné řádce oddělit čárkou anebo středníkem
 • Dlouhý příkaz lze rozdělit na více řádku pomocí znaku \
 • Pohyb v historii příkazů (klávesové šipky nahoru a dolu)
 • Doplňování příkazů pomocí klávesy TAB (dvojstisk)
 • Komentáře začínají znakem % (v Octave i znakem #) a jsou ukončeny koncem řádky
 • Rozsah numerických datových typů realmin, realmax
 • Textové řetězce jsou ohraničeny jednoduchými uvozovkami (v Octave i dvojitými uvozovkami)

Skalární hodnoty

(matice o dimenzi 1x1)

s = 1

Vektory

(řádkový vs. sloupcový)

 a = [3,2,5]
 b = [2;4;6]
 c = a*b
 a'
 a*a
 a*a'

Matice

(musí být obdélníková)

A = [1, 2, 3;3, 2, 1;-1, -2, -3]
B = [1, 2, 3; 4, 5; 6]

(náhodné hodnoty)

C = rand(3, 4)

(indexování)

A(1, 2)
A(4)

(násobení)

B = 2 * A
A*B
B'
A*B'

(dimenze)

rows(C)
columns(C)
length(C)
size(C)
[r, c] = size(C)

Úlohy

 • výpočet vzdálenosti mezi dvěma body
 • výpočet vodorovné vzdálenosti
 • obsah trojúhelníka (Heronův vzorec)