155GIS2 GIS 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Geostatistika, základy teorie grafů, matematické nástroje pro vektorovou analýzu, databáze, SQL, standardy v GIS, Open GIS, aplikace GIS

Doporučená literatura
  1. Deml, J.: Teorie grafů, Academia
  2. ArcGIS - manuál ESRI  • K153GIS2 (2+2)
  • 8. semestr bakalářského studia pro obor Geodézie a kartografie
  • 6. semestr bakalářského studia pro obor Geoinformatika

Zkoušky

Zkouška je pouze ústní bez předem připravených otázek. Dotazy při zkoušce jsou formulovány tak, aby student prokázal schopnost logické aplikace získaných vědomostí a jejich synergii.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

  • čtvrtek 7.15 A34

Cvičení


 1. cvičení - ovládání ArcGIS, atributové dotazy
 2. cvičení - prostorové dotazy
 3. cvičení - prostorové analýzy, buffer, overlay
 4. cvičení - základní práce s rastry, georeferencování
 5. cvičení - geodatabáze, datový model
 6. cvičení - vektorizace
 7. cvičení - připojení externích dat, AddXY, tabulky
 8. cvičení - 3D Analyst, tvorba DMT, grid, slope, aspect, hillshading
 9. cvičení - Spatial Analyst, interpolace
10. cvičení - Map algebra, hydrologické modelování
11. cvičení - prostorové analýzy, Model Builder
12. cvičení - řešení komplexní úlohy