155GIS2 GIS 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Geostatistika, základy teorie grafů, matematické nástroje pro vektorovou analýzu, databáze, SQL, standardy v GIS, Open GIS, aplikace GIS. Předmět navazuje na GIS 1.

Doporučená literatura
 1. Demel, J.: Teorie grafů, Academia
 2. ArcGIS - manuál ESRI
Doporučené podklady
 1. Online přednášky Heleny Mitášové, NC State University, U.S.A

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

Cvičení jsou zaměřena na práci v prostředí Esri ArcGIS. Okrajově jsou zmíněny alternativní open source nástroje QGIS a GRASS GIS.

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D.

Harmonogram

 1. (22.2.) Tvorba digitálního modelu terénu, úvod do Model Builderu
 2. (01.3.) Topografická analýza povrchu, reklasifikace rastrových dat
 3. (08.3.) Mapová algebra, interpolace rastrových dat
 4. (15.3.) Vzdáleností analýzy
 5. (22.3.) Hydrologické analýzy
 6. (29.3.) Síťové analýzy
 7. (05.4.) GIS.lab, shrnutí a opakování
 8. (12.4.) Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)
 9. (19.4.) Skriptování v jazyku Python (pyGRASS), Geoprocessing, WPS
 10. (26.4.) Pokročilé funkce Model Builder, publikování dat a procesů
 11. (10.5.) Zkušební zápočtový test, shrnutí, opakování
 12. (17.5.) Zápočtový test

Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Získat minimální nutný počet bodů ze zápočtového testu
  Pravidla: Povoleny jsou veškeré pomůcky - poznámky, prezentace, Internet, nápověda ArcGIS vyjma komunikace s kolegy či s někým přes Internet nebo mobil.
 2. Semestrální projekt
  Projekty jsou nepovinné s tím, že přinášení bonusové body do zápočtového testu od 0% do 100% (100% znamená, že student nemusí zápočtový test vůbec absolvovat a zápočet dostane automaticky).

Zkouška

Zkouška je pouze ústní bez předem připravených otázek. Dotazy při zkoušce jsou formulovány tak, aby student prokázal schopnost logické aplikace získaných vědomostí a jejich synergii.

Ke stažení

Software

→ Produkty dostupné studentům ČVUT • Esri • ArcGIS 10.5 • ArcGIS Desktop (návod na upgrade/reinstalaci zde)

Externí odkazy

Anglicky

Česky