155GIS2 GIS 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 63: Řádek 63:
 
* [http://itc.nl/library/papers_2009/general/PrinciplesGIS.pdf Principles of GIS]
 
* [http://itc.nl/library/papers_2009/general/PrinciplesGIS.pdf Principles of GIS]
 
* [http://ncsu-geoforall-lab.github.io/geospatial-modeling-course/ Online přednášky] Heleny Mitášové, NC State University, U.S.A
 
* [http://ncsu-geoforall-lab.github.io/geospatial-modeling-course/ Online přednášky] Heleny Mitášové, NC State University, U.S.A
* [http://bgis.sanbi.org/GIS-primer/ GIS Primer] by David J. Buckley
+
* [http://www.innovativegis.com/basis/primer/The_GIS_Primer_Buckley.pdf GIS Primer] by David J. Buckley
 
* [http://www.innovativegis.com/basis/mapanalysis/ Beyond Mapping III]
 
* [http://www.innovativegis.com/basis/mapanalysis/ Beyond Mapping III]
 
* ESRI [http://training.esri.com Virtual Campus]
 
* ESRI [http://training.esri.com Virtual Campus]

Verze z 22. 2. 2017, 14:32

Anotace

Geostatistika, základy teorie grafů, matematické nástroje pro vektorovou analýzu, databáze, SQL, standardy v GIS, Open GIS, aplikace GIS. Předmět navazuje na GIS 1.

Doporučená literatura
 1. Demel, J.: Teorie grafů, Academia
 2. ArcGIS - manuál ESRI
Doporučené podklady
 1. Online přednášky Heleny Mitášové, NC State University, U.S.A

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

Cvičení jsou zaměřena na práci v prostředí Esri ArcGIS. Okrajově jsou zmíněny alternativní open source nástroje QGIS a GRASS GIS.

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D.

Harmonogram

 1. (22/23.2.) Tvorba digitálního modelu terénu, úvod do Model Builderu
 2. (01/02.3.) Topografická analýza povrchu, reklasifikace rastrových dat
 3. (08/09.3.) Mapová algebra, interpolace rastrových dat
 4. (15/16.3.) Vzdáleností analýzy
 5. (22/23.3.) Hydrologické analýzy
 6. (29/30.3.) Síťové analýzy
 7. (05/06.4.) Open Source GIS, shrnutí a opakování
 8. (12/13.4.) Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)
 9. (26/27.4.) Skriptování v jazyku Python (pyGRASS/pyQGIS)
 10. (03/04.5.) Geoprocessing, WPS, publikování dat
 11. (10/11.5.) Zkušební zápočtový test
 12. (18.5.) Zápočtový test

Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Odevzdat domací úlohy během semestru
 2. Získat minimální nutný počet bodů ze zápočtového testu
  Pravidla: Povoleny jsou veškeré pomůcky - poznámky, prezentace, Internet, nápověda ArcGIS vyjma komunikace s kolegy či s někým přes Internet nebo mobil.

Zkouška

Zkouška je pouze ústní bez předem připravených otázek. Dotazy při zkoušce jsou formulovány tak, aby student prokázal schopnost logické aplikace získaných vědomostí a jejich synergii.

Ke stažení

Software

→ Produkty dostupné studentům ČVUT • Esri • ArcGIS 10.5 • ArcGIS Desktop (návod na upgrade/reinstalaci zde)

Externí odkazy

Anglicky

Česky