155GIS2 / Semestrální projekt

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Témata

Spolupráce se společností HERE
 • Automatické porovnání dat (geometrie, pojmenování) z Navstreets (data HERE) a RÚIAN
 • Metoda (automatického) porovnání dat z Navstreets (data HERE) s externím zdrojem a to především v rámci geometrie jednotlivých linií v prostředí ArcGIS (ModelBuilder) – geometrie linií z různých zdrojů nebude nikdy přesně odpovídat, proto by bylo vhodné najít odpovídající linie (např.: v jednom zdroji to může být jeden úsek reprezentován jednou linií, zatímco ve druhém třemi)
 • Automatické rozeznávání značek z videa (z terénního sběru), efektivní porovnání s existující databází a jejich následná implementace do databáze společnosti HERE (přidání nových a smazání již neexistujících) – toto téma se dá rozdělit na jednotlivé úkoly
 • Jak efektivně zpracovávat připomínky od zákazníků – systém, nástroje, kontrola, zpětná vazba
 • Jak trvale udržovat aktuální databázi bodů zájmu (POI)
 • Využitelnost velkoobjemových dat (Probe data – z mobilních telefonů a navigací, mobilní vyhledávání, Facebook, ...) pro aktualizaci databáze
 • Analýza formy a dostupnosti veřejných zdrojů dat
 • Zpracování mapy areálu/budovy pro vnitřní navigaci v prostředí ArcGIS (a v interním rozhraní společnosti HERE), její využití, aktualizace a metody šíření GPS signálu uvnitř stavby – lze zpracovat areál university, výstaviště, turistická oblast (např: Pražský hrad), muzeum, stadion, obchodní centrum atd.
 • Zpracování a aktualizace zájmového území v prostředí HERE Map Creator/ArcGIS, porovnání s daty jiných společností a analýza stavu (proč se liší, jak rychle a proč se situace v té konkrétní oblasti mění) – lze použít pro oblast nějakého města, okresu, kraje či zajímavé oblasti (pohoří); též se lze zaměřit pouze na silnice, body zájmu či dopravní značení; možnost sběru v terénu
 • Zpracování tématických dat v konkrétní oblasti v prostředí ArcGIS (např.: cyklostezky v Praze – tím neni myšleno jen nakreslení sítě, ale zároveň i s potřebnými body zájmu jako opravny, stojany, občerstení apod., vodorovné i svislé značení, typy povrchů atd.; turistické trasy v NP Šumava
 • Jak implementovat adresní body z RÚIAN do jiné databáze obsahující síť ulic – metody a pravidla přichytávání bodů na linie
 • Jak hlásit chyby v mapě pomocí mobilní aplikace (tvorba jednoduché aplikace)
 • Srovnání pracovněprávních vztahů, efektivity a kvality práce ve světle kulturních rozdílů v daných regionech a odděleních globání firmy
 • Převod GPS stopy do formátu shapefile s následnou tvorbou silniční sítě – toto zní jednoduše, ale zajímavé je, jak řešit například křižovatky, nepřesnost GPS stopy (aby trasa nebyla zubatá) apod.
Programátorská témata
 • Drobnější práce na QGIS pluginu VFK
 • Drobnější práce na QGIS pluginu RUIAN
 • Drobnější práce na QGIS pluginu AeroGen

Akademický rok 2016/2017

Podmínky:

 • max. tři studenti ve skupině (při zadaní musí být jasná odpovědnost členů týmu - hodnocení může být individuální a ne vždy nutně za skupinu)
 • krátká technická zpráva (max. 4 stránky) a prezentace (5min) - vše ve formátu PDF

Termín odevzdání:

 • 10/11.5. (11. cvičení)