155GIS2 / GRASS GIS

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Návod pro GRASS GIS a dataset ArcČR500

Vytvoření projektu pro ArcČR500

GRASS musíte před prvním startem nejprve nastavit.

Vytvořte na disku nový adresář, např. C:\Users\uzivatel\Dokumenty\grassdata a tento adresář zadejte přes tlačítko Procházet/Browse.

Nastavení systému GRASS: volba adresáře s daty

V dalším kroku vytvoříme nový projekt, v terminologii systému GRASS lokaci. Pomocí tlačítka Nová spustíme průvodce, který nám pomůže projekt vytvořit.

Nastavení systému GRASS: vytvoření nového projektu

Nejprve zadáme název projektu

Vytvoření projektu: název

Každý projekt je definován souřadnicovým systémem, který definujeme v našem případě na základě EPSG kódu.

Vytvoření projektu: volba souřadnicového systému

S-JTSK má EPSG kód 5514.

Vytvoření projektu: volba souřadnicového systému S-JTSK
Vytvoření projektu: volba transformačních parametrů S-JTSK

Na poslední stránce zkontrolujeme nastavení a nový projekt vytvoříme.

Kontrola a vytvoření nového projektu

V tento okamžik můžeme prostředí systému GRASS s nově vytvořeným projektem spustit (Spustit sezení GRASSu/Start GRASS session). Pro zjednodušení použijeme výchozí mapset (pracovní prostor v rámci projektu) PERMANENT. V případě, že budete GRASS používat častěji, tak lze doporučit organizovat práci na jednotlivých cvičení do oddělených mapsetů. Více k tomuto tématu: Struktura dat - koncept lokací a mapsetů.

Spuštění systému GRASS s projektem pro ArcCR500

Po startu prostředí GRASS doporučujeme vypnout českou lokalizaci. Po opětovném spuštění poté již GRASS naběhne v angličtině.

Vypnutí české lokalizace

Import dat ArcČR500

Vektorová data

Po spuštění systému GRASS se pustíme do importu dat z datasetu ArcČR500.

Import vektorových dat

V dialogu zvolíme třídy prvků pro import.

Import vybraných tříd prvků z datasetu ArcČR500

Po importu se data zobrazí v mapovém okně.

Importovaná data v mapovém okně

Rastrová data

Bohužel rastrová data nelze tímto způsobem importovat. Nejprve je nutné data v ArcGIS exportovat do formátu TIFF a tento soubor poté naimportovat.

Import rastrových dat

V dialogu zvolíme soubor ve formátu TIFF, kterých chceme naimportovat. Bohužel GRASS nerozeznal koretně souřadnicový systém. Abychom se vyhnuli zbytečné transformaci dat (projekt i vstupní data jsou v S-JTSK), tak aktivujeme volbu Override projection check.

Import vybraných tříd prvků z datasetu ArcČR500

Po importu se data zobrazí v mapovém okně.

Importovaná data v mapovém okně

Podrobné informace jak pracovat se systémem GRASS najdete ve materiálech skupiny GISMentors.

Grafický modeler

Příklad níže ukazuje tvorbu jednoduchého modelu pro výběr dálnice a vytvoření obalové zóny.

Jednoduchý model pro tvorbu obalové zóny kolem dálnic