155GIS2 / 9. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (4)
m (3)
Řádek 70: Řádek 70:
 
   rows = arcpy.SearchCursor("ObcePolygony")
 
   rows = arcpy.SearchCursor("ObcePolygony")
 
   for row in rows:
 
   for row in rows:
       if (row.POCET_OBYV > pocet):
+
       if row.POCET_OBYV > pocet:
 
         print("{0} - {1}".format(row.NAZ_OBEC, row.POCET_OBYV))
 
         print("{0} - {1}".format(row.NAZ_OBEC, row.POCET_OBYV))
 
except:
 
except:

Verze z 19. 4. 2018, 09:35

předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)

Náplň

Poznámky k systému ArcGIS

Ukázka interaktivní Python konzole

Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

Další ukázky skriptů zde (zip).

1

Výpis názvů atributů
import arcpy
arcpy.env.workspace = r"C:\data\ArcGIS\ArcCR500\AdministrativniCleneni_v13.gdb"
 
try:
  data = arcpy.Describe("ObcePolygony")  
  for i in range(len(data.fields)):
   print(data.fields[i].name)
except:
  print arcpy.GetMessages()

2

Výpis typu geoprvků
import arcpy

inputFC = arcpy.GetParameterAsText(0)

arcpy.env.workspace = r"C:\data\ArcGIS\ArcCR500\AdministrativniCleneni_v13.gdb"
shapeType = arcpy.Describe(inputFC).shapeType
arcpy.AddMessage("Shape Type: {0}".format(shapeType))

3

Výpis obcí, které mají počet obyvatel vyšší než Liberec
import arcpy
arcpy.env.workspace = r"C:\data\ArcGIS\ArcCR500\AdministrativniCleneni_v13.gdb"

try:
 rows = arcpy.SearchCursor("ObcePolygony", '"NAZ_OBEC" = \'Liberec\'')  #vytvori cursor
 for row in rows:
   pocet = row.POCET_OBYV # pocet obce Liberec
   break
 rows = arcpy.SearchCursor("ObcePolygony")
 for row in rows:
   if row.POCET_OBYV > pocet:
     print("{0} - {1}".format(row.NAZ_OBEC, row.POCET_OBYV))
except:
  print arcpy.GetMessages()

4

Vytvoření souborů Shapefile pro jednotlivé kraje
import os
import arcpy
arcpy.env.overwiteOutput = True
arcpy.env.workspace = r"C:\users\landa\smetiste\u04"

kraje = r"C:\data\ArcGIS\ArcCR500\AdministrativniCleneni_v13.gdb\KrajePolygony"

rows = arcpy.SearchCursor(kraje)  #vytvori cursor
for row in rows:
   nazev = row.KOD_CZNUTS3
   print("{0}...".format(nazev))
   kraje_Select_shp = os.path.join(arcpy.env.workspace, nazev + ".shp")
   arcpy.Select_analysis(kraje, kraje_Select_shp, "\"KOD_CZNUTS3\" = '{}'".format(nazev))

5

Výpis souřadnic lomových bodů uzemí obce 'Lhota'
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\data\ArcGIS\ArcCR500\AdministrativniCleneni_v13.gdb"
 
obce = "ObcePolygony"

try:
  data = arcpy.Describe(obce)
  shapename = data.ShapeFieldName
  rows = arcpy.SearchCursor(obce, '"NAZ_OBEC" = \'Lhota\'')
  for row in rows:
    prvek = row.getValue(shapename)
    print("Prvek {0}: ".format(row.NAZ_OBEC))
    partnum = 0
    for part in prvek:
      print("Part {0}: ".format(partnum))
      for bod in prvek.getPart(partnum):
        print("{0} {1}".format(bod.X, bod.Y))
      partnum += 1 
except:
  print arcpy.GetMessages()

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2.