155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m
m (Zápočty)
Řádek 17: Řádek 17:
 
|-
 
|-
 
| 17.1.2008      ||  13 - 16 hod   
 
| 17.1.2008      ||  13 - 16 hod   
 +
|-
 +
| 28.1.2008      ||  13 - 14.30 hod 
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-

Verze z 25. 1. 2008, 15:19

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Zápočty

  • Poslední termín pro odevzdání úlohy 17.1.2008 do 16 hod
  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
datum Od - do
15.1.2008 13 - 16 hod
17.1.2008 13 - 16 hod
28.1.2008 13 - 14.30 hod
další termíny později

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb.


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení - zimní semestr 2007/2008

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se plnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 27.9.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení