155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 30: Řádek 30:
 
| 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/gepl_u1/gepl_u1_zadani.html Geom. plán pro vyznačení budovy            ] || 2 ||viz harmonogram              
 
| 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/gepl_u1/gepl_u1_zadani.html Geom. plán pro vyznačení budovy            ] || 2 ||viz harmonogram              
 
|-
 
|-
| 2      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku 1                                ] || 3 || viz harmonogram                     
+
| 2      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/gepl_u2/gepl_u2_zadani.html Geom. plán pro rozdělení pozemku 1                                ] || 3 || viz harmonogram                     
 
|-
 
|-
| 3      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/gepl_u2/gepl_u2_zadani.html Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku] || 2 ||  viz harmonogram                   
+
| 3      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku] || 2 ||  viz harmonogram                   
 
|-
 
|-
 
| 4      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku  2                                  ] || 5 || viz harmonogram                     
 
| 4      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku  2                                  ] || 5 || viz harmonogram                     

Verze z 24. 10. 2007, 07:03

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb.


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení - zimní semestr 2007/2008

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se plnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 27.9.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení