155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 24: Řádek 24:
  
 
{| border="1" cellpadding="8" style="text-align: center"
 
{| border="1" cellpadding="8" style="text-align: center"
! úloha !! od   !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
+
! úloha !!    Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP] || 1 || x
+
|       ||   [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP] || 1 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2     || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení budovy            ] || 2 ||x              
+
| 1     || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení budovy            ] || 2 ||viz harmonogram              
 
|-
 
|-
| 3     || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku                                     ] || 3 || x                    
+
| 2     ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku 1                                ] || 3 || viz harmonogram                    
 
|-
 
|-
| 4     || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení věcného břemene] || 2 ||  x                    
+
| 3     ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku] || 2 ||  viz harmonogram                    
 
|-
 
|-
| 5     || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku                                   ] || 5 || x                    
+
| 4     ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku 2                                  ] || 5 || viz harmonogram                    
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Časový harmonogram cvičení]
+
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
+
* Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  
Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu
+
* Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu
  
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 25.9.2007      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 27.9.2007      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 27. 9. 2007, 18:17

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb.


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení - zimní semestr 2007/2008

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu
V Praze dne 27.9.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení