155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 23: Řádek 23:
 
=='''Cvičení - zimní semestr 2007/2008'''==
 
=='''Cvičení - zimní semestr 2007/2008'''==
  
{| border="1" cellpadding="8"  
+
{| border="1" cellpadding="8" style="text-align: center"
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
 
| 1      || x || x ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP] || 1 || x
 
| 1      || x || x ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP] || 1 || x
 
|-
 
|-
| 2      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení budovy] || 2 ||x              
+
| 2      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení budovy             ] || 2 ||x              
 
|-
 
|-
| 3      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku] || 3 || x                     
+
| 3      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku                                     ] || 3 || x                     
 
|-
 
|-
 
| 4      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení věcného břemene] || 2 ||  x                   
 
| 4      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení věcného břemene] || 2 ||  x                   
 
|-
 
|-
| 5      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku] || 5 || x                     
+
| 5      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku                                   ] || 5 || x                     
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 25. 9. 2007, 10:42

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb.


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení - zimní semestr 2007/2008

úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 x x Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 x
2 x x Geom. plán pro vyznačení budovy 2 x
3 x x Geom. plán pro rozdělení pozemku 3 x
4 x x Geom. plán pro vyznačení věcného břemene 2 x
5 x x Geom. plán pro rozdělení pozemku 5 x

Časový harmonogram cvičení

Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.

Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu

V Praze dne 25.9.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení