155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 19: Řádek 19:
 
   Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://zdenek.valenta@fsv.cvut.cz z.valenta@seznam.cz]>
 
   Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://zdenek.valenta@fsv.cvut.cz z.valenta@seznam.cz]>
  
=='''Cvičení - zimní semestr 2006/2007'''==
+
=='''Cvičení - zimní semestr 2007/2008'''==
  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
|-
 
|-
| 1      || x || x ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP – informace, výpočty výměr, postupy zpracování] || 2 || x
+
| 1      || x || x ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP] || 1 || x
 
|-
 
|-
| 2      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP na vyznačení budovy] || 2 ||x              
+
| 2      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení budovy] || 2 ||x              
 
|-
 
|-
| 3      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP na rozdělení pozemku] || 2 || x                     
+
| 3      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku] || 3 || x                     
 
|-
 
|-
| 4      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP - DKM] || 2 ||  x                   
+
| 4      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení věcného břemene] || 2 ||  x                   
 
|-
 
|-
| 5      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP - KM+D] || 2 || x                     
+
| 5      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku] || 5 || x                     
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Řádek 38: Řádek 38:
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Časový harmonogram cvičení]
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Časový harmonogram cvičení]
  
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
+
Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
+
 
 +
Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu
  
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 27.9.2006     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 25.9.2007     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 25. 9. 2007, 10:32

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměření změn v katastru nemovitostí.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení - zimní semestr 2007/2008

úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 x x Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 x
2 x x Geom. plán pro vyznačení budovy 2 x
3 x x Geom. plán pro rozdělení pozemku 3 x
4 x x Geom. plán pro vyznačení věcného břemene 2 x
5 x x Geom. plán pro rozdělení pozemku 5 x

Časový harmonogram cvičení

Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.

Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu

V Praze dne 25.9.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení