155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 24: Řádek 24:
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      || || ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP – informace, výpočty výměr, postupy zpracování] || 2 ||
+
| 1      || x || x ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP – informace, výpočty výměr, postupy zpracování] || 2 || x
 
|-
 
|-
| 2      || || || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP na vyznačení budovy] || 2 ||              
+
| 2      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP na vyznačení budovy] || 2 ||x              
 
|-
 
|-
| 3      || ||   || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP na rozdělení pozemku] || 2 ||                    
+
| 3      || x || || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP na rozdělení pozemku] || 2 || x                   
 
|-
 
|-
| 4      || ||   || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP - DKM] || 2 ||                    
+
| 4      || x || || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP - DKM] || 2 || x                 
 
|-
 
|-
| 5      || ||   || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP - KM+D] || 2 ||                    
+
| 5      || x || || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm GP - KM+D] || 2 || x                   
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 12. 1. 2007, 22:53

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměření změn v katastru nemovitostí.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení - zimní semestr 2006/2007

úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 x x GP – informace, výpočty výměr, postupy zpracování 2 x
2 x x GP na vyznačení budovy 2 x
3 x x GP na rozdělení pozemku 2 x
4 x x GP - DKM 2 x
5 x x GP - KM+D 2 x

Časový harmonogram cvičení

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
V Praze dne 27.9.2006 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení