155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 62: Řádek 62:
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do  
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do  
 
|-
 
|-
||  ||    ||  
+
||15.1.   ||12 - 13.30   ||  
 
|-
 
|-
||  ||   ||
+
||16.1.   ||10 - 12   ||
|-
 
||  ||    ||
 
|-
 
||  ||    ||
 
|-
 
||  ||   ||
 
 
|-
 
|-
 +
|-}
 +
 +
další termíny budou vypsány později.
  
|-}
 
  
 
Každý se nemusí dostavit osobně, index může poslat.
 
Každý se nemusí dostavit osobně, index může poslat.

Verze z 13. 1. 2014, 18:36

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2013/2014

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh i testu se uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.


V Praze dne 23.9.2013 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení

Zápis zápočtu

  • Termíny zápisu zápočtů do indexu (B809a):
další termíny budou vypsány později. Každý se nemusí dostavit osobně, index může poslat.
datum Od - do Od - do
15.1. 12 - 13.30
16.1. 10 - 12