155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Zápis zápočtu)
m (Zápis zápočtu)
Řádek 57: Řádek 57:
 
== Zápis zápočtu ==
 
== Zápis zápočtu ==
  
* '''Termíny zápisu zápočtů do indexu:'''
+
* '''Termíny zápisu zápočtů do indexu (B809a):'''
  
 
{|class="border"
 
{|class="border"

Verze z 3. 1. 2013, 16:17

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2012/2013

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.


V Praze dne 22.9.2012 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení

Zápis zápočtu

  • Termíny zápisu zápočtů do indexu (B809a):
Každý se nemusí dostavit osobně, index může poslat.
datum Od - do Od - do
po 7.1. 11-12 13-14
čt 10.1. 13-14
po 14.1. 11-12 13-14
st 16.1. 13-14
po 21.1. 11-12 13-14
st 23.1. 13-14