155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 62: Řádek 62:
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do  
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do  
 
|-
 
|-
||  ||    ||  
+
||po 7.1.   ||11-12   ||13-14
 
|-
 
|-
||  || ||    
+
||čt 10.1.   ||   ||13-14
 
|-
 
|-
||  || ||  
+
||po 14.1.   ||11-12    ||13-14
 
|-
 
|-
||  || ||    
+
||st 16.1.   ||   ||13-14
 +
|-
 +
||po 21.1.  ||11-12    ||13-14
 +
|-
 +
||st 23.1.  ||    ||13-14
 +
|-
 +
 
 
|-}
 
|-}
  

Verze z 3. 1. 2013, 16:16

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2012/2013

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.


V Praze dne 22.9.2012 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení

Zápis zápočtu

  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
Každý se nemusí dostavit osobně, index může poslat.
datum Od - do Od - do
po 7.1. 11-12 13-14
čt 10.1. 13-14
po 14.1. 11-12 13-14
st 16.1. 13-14
po 21.1. 11-12 13-14
st 23.1. 13-14