155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 63: Řádek 63:
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do  
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do  
 
|-
 
|-
||   ||   ||  
+
|| 4.1.2011  || || 10.30
 
|-
 
|-
||   || ||    
+
|| 6.1.2010  || 9 || 10.30   
 
|-
 
|-
||    ||   ||poslední termín   
+
|| 10.1.2010  || 13.30|| 15    
|-|}
+
|-
 +
|| 19.1.2010  || 13.30|| 15   
 +
|-}
  
  

Verze z 3. 1. 2011, 12:57

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2010/2011

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 17.9.2010 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení

Zápis zápočtu

  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:

Termíny budou upřesněny koncem semestru.

Každý se nemusí dostavit osobně, index může poslat.
datum Od - do Od - do
4.1.2011 9 10.30
6.1.2010 9 10.30
10.1.2010 13.30 15
19.1.2010 13.30 15