155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 57: Řádek 57:
  
 
== Zápis zápočtu ==
 
== Zápis zápočtu ==
 
* Poslední termín pro odevzdání úlohy '''x.12.2009 do x hod'''
 
  
 
* '''Termíny zápisu zápočtů do indexu:'''
 
* '''Termíny zápisu zápočtů do indexu:'''
Řádek 65: Řádek 63:
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do  
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do  
 
|-
 
|-
||  ||     ||     
+
|| 22.1.2010 || 9-12  || 13-14   
 +
|-
 +
||25.1.2010|| 10-12  || 13-15   
 +
|-
 +
||26.1.2010|| 8-9  ||     
 
|-
 
|-
|| ||     ||     
+
||27.1.2010|| 8-9  ||     
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
Další termíny budou vypsány později. Pokud mne zastihnete i mimo uvedenou dobu, lze zápočet také zapsat.
  
 +
Každý se nemusí dostavit osobně, index může poslat.
  
  
 
{{Technická geodézie}}
 
{{Technická geodézie}}

Verze z 20. 1. 2010, 19:56

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2009/2010

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné postupy při vyhotovení GP, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 4 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 21.9.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení

Zápis zápočtu

  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
datum Od - do Od - do
22.1.2010 9-12 13-14
25.1.2010 10-12 13-15
26.1.2010 8-9
27.1.2010 8-9

Další termíny budou vypsány později. Pokud mne zastihnete i mimo uvedenou dobu, lze zápočet také zapsat.

Každý se nemusí dostavit osobně, index může poslat.