155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 34: Řádek 34:
 
| 3      ||  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku || 2 ||  viz harmonogram                   
 
| 3      ||  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku || 2 ||  viz harmonogram                   
 
|-
 
|-
| 4      ||  Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 || 5 || viz harmonogram                     
+
| 4      ||  Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 || 4 || viz harmonogram                     
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
'''''Časový harmonogram cvičení''''' - připravuje se
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/harmonogram/harmonogram_gepl_zs0910.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/indexa.html  '''''Návody ke cvičení - připravuje se ''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/GEPL_cviceni.html  '''''Návody ke cvičení''''']
  
 
* Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 
* Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
Řádek 50: Řádek 50:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne xx.9.2009      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 21.9.2009      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení

Verze z 25. 9. 2009, 23:17

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2009/2010 - návody se připravují

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné postupy při vyhotovení GP, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 4 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 21.9.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení

Zápis zápočtu

  • Poslední termín pro odevzdání úlohy x.12.2009 do x hod
  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
datum Od - do Od - do