155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 26: Řádek 26:
 
! úloha !!    Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !!    Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
|      ||  Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP || 1 || viz harmonogram
+
|      ||  Úvod, obecné postupy při vyhotovení GP, software pro vyhotovení GP || 1 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
 
| 1      ||  Geom. plán pro vyznačení budovy || 2 ||viz harmonogram              
 
| 1      ||  Geom. plán pro vyznačení budovy || 2 ||viz harmonogram              

Verze z 8. 8. 2009, 11:15

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2009/2010 - návody se připravují

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné postupy při vyhotovení GP, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení - připravuje se

Návody ke cvičení - připravuje se

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne xx.9.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení

Zápis zápočtu

  • Poslední termín pro odevzdání úlohy x.12.2009 do x hod
  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
datum Od - do Od - do