155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 4: Řádek 4:
  
 
počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet
 
počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet
 
 
=== Zápočty ===
 
 
* Poslední termín pro odevzdání úlohy '''x.12.2009 do x hod'''
 
 
* '''Termíny zápisu zápočtů do indexu:'''
 
 
{| border="1" cellpadding="8" style="text-align: center"
 
! datum !!    Od - do  ||    Od - do
 
|-
 
||  ||      || 
 
|-
 
||  ||      ||   
 
|-
 
||  ||      ||   
 
|-
 
||  ||      ||   
 
|-
 
|}
 
  
 
== Anotace ==
 
== Anotace ==
Řádek 31: Řádek 11:
 
Doporučená literatura:
 
Doporučená literatura:
  
Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
+
Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009
  
Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
+
Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
  
Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
+
Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění
 
 
Vyhláška č. 26/2007 Sb.
 
  
  
Řádek 43: Řádek 21:
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
  
=='''Cvičení - zimní semestr 2008/2009'''==
+
=='''Cvičení - zimní semestr 2009/2010 - návody se připravují'''==
  
 
{| border="1" cellpadding="8" style="text-align: center"
 
{| border="1" cellpadding="8" style="text-align: center"
Řádek 72: Řádek 50:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 29.9.2008     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne xx.9.2009     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
== Zápis zápočtu ==
 +
 +
* Poslední termín pro odevzdání úlohy '''x.12.2009 do x hod'''
 +
 +
* '''Termíny zápisu zápočtů do indexu:'''
 +
 +
{| border="1" cellpadding="8" style="text-align: center"
 +
! datum !!    Od - do  ||    Od - do
 +
|-
 +
||  ||      ||   
 +
|-
 +
||  ||      ||   
 +
|-
 +
|}
 +
 +
  
 
{{Technická geodézie}}
 
{{Technická geodézie}}

Verze z 8. 8. 2009, 11:14

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Huml M., Michal J.: Mapování, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2009/2010 - návody se připravují

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení - připravuje se

Návody ke cvičení - připravuje se

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne xx.9.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení

Zápis zápočtu

  • Poslední termín pro odevzdání úlohy x.12.2009 do x hod
  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
datum Od - do Od - do