155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 59: Řádek 59:
 
|      ||  Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP || 1 || viz harmonogram
 
|      ||  Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP || 1 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/gepl_u1/gepl_u1_zadani.html Geom. plán pro vyznačení budovy ] || 2 ||viz harmonogram              
+
| 1      ||  Geom. plán pro vyznačení budovy || 2 ||viz harmonogram              
 
|-
 
|-
| 2      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/gepl_u2/gepl_u2_zadani.html Geom. plán pro rozdělení pozemku 1] || 3 || viz harmonogram                     
+
| 2      ||  Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 || 3 || viz harmonogram                     
 
|-
 
|-
| 3      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/gepl_u3/gepl_u3_zadani.html Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku] || 2 ||  viz harmonogram                   
+
| 3      ||  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku || 2 ||  viz harmonogram                   
 
|-
 
|-
| 4      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/gepl_u4/gepl_u4_zadani.html Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 ] || 5 || viz harmonogram                     
+
| 4      ||  Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 || 5 || viz harmonogram                     
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/harmonogram/harmonogram_zs08_09_gepl.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
'''''Časový harmonogram cvičení''''' - připravuje se
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/indexa.html  '''''Návody ke cvičení''''']
  
 
* Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 
* Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.

Verze z 9. 7. 2009, 11:41

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Zápočty

Stránka se připravuje

  • Poslední termín pro odevzdání úlohy 27.1.2009 do 12 hod
  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
datum Od - do Od - do
2.2.2009 8.30-10.00 14.00-15.00
5.2.2009 8.30-10.00 13.30-15.00
6.2.2009 10.00-12.00 ***
9.2.2009 8.30-10.00 14.00-16.00
12.2.2009 8.30-12.00 13.30-15.00
17.2.2009 9.00-13.00 ***
19.2.2009 11.00-13.00 14.30-16.00
23.2.2009 8.30-10.00 15.00-16.00
26.2.2009 9.00-12.00 ***

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb.


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2008/2009

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení - připravuje se

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 29.9.2008 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení