155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 3: Řádek 3:
 
počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet
 
počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet
  
Stránka se připravuje
 
 
== Zápočty ==
 
== Zápočty ==
 +
 
Stránka se připravuje
 
Stránka se připravuje
  
Řádek 14: Řádek 14:
 
! datum !!    Od - do  ||  hod   
 
! datum !!    Od - do  ||  hod   
 
|-
 
|-
 +
|}
  
 
      
 
      
Řádek 36: Řádek 37:
 
=='''Cvičení - zimní semestr 2008/2009'''==
 
=='''Cvičení - zimní semestr 2008/2009'''==
  
Stránka se připravuje
+
Stránka se upravuje
  
  
Řádek 54: Řádek 55:
 
|}
 
|}
  
Stránka se připravuje
 
  
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/harmonogram/harmonogram_gepl_zs07_08a.htm  '''''Časový harmonogram cvičení - připravuje se''''']
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/harmonogram/harmonogram_gepl_zs07_08a.htm  '''''Časový harmonogram cvičení - připravuje se''''']

Verze z 29. 9. 2008, 08:07

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Zápočty

Stránka se připravuje

  • Poslední termín pro odevzdání úlohy ??.1.2009 do ?? hod
  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
datum Od - do hod


Anotace

Stránka se připravuje Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb.


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2008/2009

Stránka se upravuje


úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy - připravuje se 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 - připravuje se 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku - připravuje se 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 - připravuje se 5 viz harmonogram


Časový harmonogram cvičení - připravuje se

Návody ke cvičení - připravuje se

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 29.9.2008 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení