155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 14: Řádek 14:
 
! datum !!    Od - do  ||  
 
! datum !!    Od - do  ||  
 
|-
 
|-
! 2.2.2009 !!   8.30-10.00  ||  hod   
+
|| 2.2.2009 ||   8.30-10.00  ||  hod   
 
|-
 
|-
! 2.2.2009 !!   14.00-15.00  ||  hod   
+
|| 2.2.2009 ||   14.00-15.00  ||  hod   
 
|-
 
|-
! 5.2.2009 !!   8.30-10.00  ||  hod   
+
|| 5.2.2009 ||   8.30-10.00  ||  hod   
 
|-
 
|-
! zatím nestanoveno !!     ||  hod   
+
|| další termíny nejsou zatím stanoveny ||     ||  hod   
 
|-
 
|-
 
 
|}
 
|}
  

Verze z 30. 1. 2009, 20:32

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Zápočty

Stránka se připravuje

  • Poslední termín pro odevzdání úlohy 27.1.2009 do 12 hod
  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:
datum Od - do
2.2.2009 8.30-10.00 hod
2.2.2009 14.00-15.00 hod
5.2.2009 8.30-10.00 hod
další termíny nejsou zatím stanoveny hod

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb.


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2008/2009

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 29.9.2008 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení