155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 7: Řádek 7:
 
Stránka se připravuje
 
Stránka se připravuje
  
* Poslední termín pro odevzdání úlohy '''17.1.2008 do 16 hod'''
+
* Poslední termín pro odevzdání úlohy '''??.1.2009 do ?? hod'''
  
 
* '''Termíny zápisu zápočtů do indexu:'''
 
* '''Termíny zápisu zápočtů do indexu:'''
Řádek 14: Řádek 14:
 
! datum !!    Od - do  ||  hod   
 
! datum !!    Od - do  ||  hod   
 
|-
 
|-
|-
+
 
|      ||   
+
   
 
== [[Anotace 153GEPL|Anotace]]==
 
== [[Anotace 153GEPL|Anotace]]==
Stránka se připravuje°
+
Stránka se připravuje
 
Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.
 
Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.
  
Řádek 34: Řádek 34:
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
  
=='''Cvičení - zimní semestr 2007/2008'''==
+
=='''Cvičení - zimní semestr 2008/2009'''==
  
 
Stránka se připravuje
 
Stránka se připravuje

Verze z 29. 9. 2008, 07:58

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet

Stránka se připravuje

Zápočty

Stránka se připravuje

  • Poslední termín pro odevzdání úlohy ??.1.2009 do ?? hod
  • Termíny zápisu zápočtů do indexu:

Anotace

Stránka se připravuje Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.

Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.

Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Vyhláška č. 26/2007 Sb.


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2008/2009

Stránka se připravuje

datum Od - do hod
úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP 1 viz harmonogram
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro rozdělení pozemku 1 3 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 2 5 viz harmonogram

Stránka se připravuje Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky z jednotlivých úloh se stejnou vahou uplatní při stanovení celkové známky pro klasifikovaný zápočet.
V Praze dne 26.9999999.2009+9999 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení