155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 91 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE  
+
__NOEDITSECTION__
 +
== Obor a kredity ==
 +
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE  
  
počet kreditů: 0 + 2, ukončení: klasifikovaný zápočet
+
rozsah : 0+2, počet kreditů: 2, ukončení: zápočet
  
== [[Anotace 153GEPL|Anotace]]==
+
== Anotace ==
Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, RES, DKM, KM-D apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.
+
 
 +
Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, DKM, KMD, KM-D, RES, apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.
  
 
Doporučená literatura:
 
Doporučená literatura:
  
Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
+
Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009
  
Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
+
Vyhláška č. 357/2013 Sb. v platném znění
 
 
Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
 
 
Vyhláška č. 26/2007 Sb.
 
  
  
 
Vyučující:  
 
Vyučující:  
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
  Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://z.valenta@seznam.cz z.valenta@seznam.cz]>
 
  
=='''Cvičení - zimní semestr 2007/2008'''==
+
== Cvičení - zimní semestr 2018/2019 ==
  
{| border="1" cellpadding="8" style="text-align: center"
+
{|class="border"
 
! úloha !!    Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
! úloha !!    Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
|-
 
|-
|       ||   [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Úvod, obecné informace, software pro vyhotovení GP] || 1 || viz harmonogram
+
| 1      || Geom. plán pro vyznačení budovy || viz harmonogram ||viz harmonogram            
 
|-
 
|-
| 1     ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vyznačení budovy            ] || 2 ||viz harmonogram            
+
| 2     ||  Geom. plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků || viz harmonogram || viz harmonogram                  
 
|-
 
|-
| 2     ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku 1                                ] || 3 || viz harmonogram                  
+
| 3     ||  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku || viz harmonogram || viz harmonogram                  
 
|-
 
|-
| 3     ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku] || 2 |viz harmonogram                  
+
| 4     ||  Geom. plán pro rozdělení pozemku || viz harmonogram || viz harmonogram                     
|-
 
| 4      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geom. plán pro rozdělení pozemku  2                                  ] || 5 || viz harmonogram                     
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153gepl/harmonogram/harmonogram_gepl_zs07_08.htm '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/155gepl/harmonogram/gepl_harmonogram_zs18_19.pdf '''''Časový harmonogram cvičení''''']  
  
* Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
+
[http://moodle-vyuka.cvut.cz/  '''''Návody ke cvičení''''']
 +
 
 +
* Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 +
 
 +
* Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 +
 
 +
* Podle známky (počtu bodů) z jednotlivých úloh bude rozhodnuto o udělení zápočtu.
  
* Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu
 
  
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 27.9.2007     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 14.9.2018     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
{{Technická geodézie}}

Aktuální verze z 14. 9. 2018, 12:20

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

rozsah : 0+2, počet kreditů: 2, ukončení: zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, DKM, KMD, KM-D, RES, apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Vyhláška č. 357/2013 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2018/2019

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Geom. plán pro vyznačení budovy viz harmonogram viz harmonogram
2 Geom. plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků viz harmonogram viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku viz harmonogram viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku viz harmonogram viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Podle známky (počtu bodů) z jednotlivých úloh bude rozhodnuto o udělení zápočtu.


V Praze dne 14.9.2018 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení