155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
 
Řádek 19: Řádek 19:
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
  
== Cvičení - zimní semestr 2017/2018 ==
+
== Cvičení - zimní semestr 2018/2019 ==
  
 
{|class="border"
 
{|class="border"
 
! úloha !!    Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
! úloha !!    Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
|-
 
|-
| 1      ||  Geom. plán pro vyznačení budovy || 2 ||viz harmonogram              
+
| 1      ||  Geom. plán pro vyznačení budovy || viz harmonogram ||viz harmonogram              
 
|-
 
|-
| 2      ||  Geom. plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků || 4 || viz harmonogram                     
+
| 2      ||  Geom. plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků || viz harmonogram || viz harmonogram                     
 
|-
 
|-
| 3      ||  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku || 2 ||  viz harmonogram                   
+
| 3      ||  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku || viz harmonogram ||  viz harmonogram                   
 
|-
 
|-
| 4      ||  Geom. plán pro rozdělení pozemku || 4 || viz harmonogram                     
+
| 4      ||  Geom. plán pro rozdělení pozemku || viz harmonogram || viz harmonogram                     
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/155gepl/harmonogram/gepl_harmonogram_zs17_18.pdf  '''''Časový harmonogram cvičení''''']  
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/155gepl/harmonogram/gepl_harmonogram_zs18_19.pdf  '''''Časový harmonogram cvičení''''']  
  
 
[http://moodle-vyuka.cvut.cz/  '''''Návody ke cvičení''''']
 
[http://moodle-vyuka.cvut.cz/  '''''Návody ke cvičení''''']
Řádek 47: Řádek 47:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 5.10.2017     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 14.9.2018     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení

Aktuální verze z 14. 9. 2018, 12:20

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

rozsah : 0+2, počet kreditů: 2, ukončení: zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, DKM, KMD, KM-D, RES, apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Vyhláška č. 357/2013 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2018/2019

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Geom. plán pro vyznačení budovy viz harmonogram viz harmonogram
2 Geom. plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků viz harmonogram viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku viz harmonogram viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku viz harmonogram viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Podle známky (počtu bodů) z jednotlivých úloh bude rozhodnuto o udělení zápočtu.


V Praze dne 14.9.2018 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení