155GEPL Geometrické plány: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádek 26: Řádek 26:
 
| 1      ||  Geom. plán pro vyznačení budovy || 2 ||viz harmonogram              
 
| 1      ||  Geom. plán pro vyznačení budovy || 2 ||viz harmonogram              
 
|-
 
|-
| 2      ||  Geom. plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků || 3 || viz harmonogram                     
+
| 2      ||  Geom. plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků || 4 || viz harmonogram                     
 
|-
 
|-
 
| 3      ||  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku || 2 ||  viz harmonogram                   
 
| 3      ||  Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku || 2 ||  viz harmonogram                   

Verze z 13. 9. 2016, 07:09

Obor a kredity

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

rozsah : 0+2, počet kreditů: 2, ukončení: zápočet

Anotace

Zpracování geometrických plánů v lokalitách s různými technickými vstupními podmínkami (analogová katastrální mapa, DKM, KMD, KM-D, RES, apod.). Technologie zaměřování změn. Výpočet výměr parcel a dílů pro geometrické plány.

Doporučená literatura:

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2009

Vyhláška č. 357/2013 Sb. v platném znění


Vyučující:

 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Cvičení - zimní semestr 2016/2017

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Geom. plán pro vyznačení budovy 2 viz harmonogram
2 Geom. plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků 4 viz harmonogram
3 Geom. plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 2 viz harmonogram
4 Geom. plán pro rozdělení pozemku 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní, tabulkové a grafické přílohy. Požadavky na obsah a přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Podle známky (počtu bodů) z jednotlivých úloh bude rozhodnuto o udělení zápočtu.


V Praze dne 13.9.2016 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení