155FTG3 Fotogrammetrie 3

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti samostatně zpracovávají semestrální projekt. Cílem předmětu je prakticky se seznámit prostřednictvím tohoto projektu s digitálními technologiemi používanými v současné době v letecké fotogrammetrii. Náplní projektu je tvorba digitálního ortofota v zadané oblasti. Projekt studenti zpracovávají na digitální fotogrammetrické stanici PhoTopoL nebo ImageStation SSK.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
 2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.


V rámci tohoto předmětu nejsou konány klasické přednášky. Seminární formou za aktivní účasti studentů jsou probrány následující tématické okruhy:

 1. Digitální ortofoto (DO) - základní charakteristiky
 2. Technologický postup př�i tvorbě� digitálního ortofota
 3. Fotogrammetrický projekt - základní charakteristiky
 4. Analytická aerotriangulace – definice a vztah k technologii tvorby DO
 5. Digitální model terénu - tvorba a využití v kontextu fotogrammetrie
 6. Úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez ..

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

 1. Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie .. [8 hod.]
 2. Analytické aerotriangulace .. [8 hod.]
 3. Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]