155FTG3 Fotogrammetrie 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 25: Řádek 25:
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==
  
<p>Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.</p>
+
<p>V průběhu semestru zpracovávají studenti samostatně ve dvoučlenných skupinách projekt - tvorba digitálního ortofota zadané části území. Jednotlivé etapy a jejich výsledky konzultují s vyučujícím. Na závěr projektu prezentují studenti referát na téma týkající se řešené problematiky - digitální ortofoto.</p>
<p>V průběhu praktických cvičení se postupně řeší '''následující úlohy''':</p>
+
<p>V průběhu prací na projektu studenti projdou tyto '''hlavní technologické kroky''':</p>
  
# ''Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie'' .. [8 hod.]
+
# ''Založení fotogrammetrického projektu''
# ''Analytické aerotriangulace'' .. [8 hod.]
+
# ''Vnitřní orientace snímků''
# ''Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury''
+
# ''Sběr dat pro výpočet prvků vnější orientace''
 +
# ''Výpočet analytické aerotriangulace pro zadaný blok snímků''
 +
# ''Tvorba digitálního modelu terénu - práce ve stereomódu''
 +
# ''Tvorba digitálního ortofota''
 +
# ''Závěrečné úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez mapových listů''
 +
# ''Ověření přesnosti výstupů''
  
Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [[http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?lang=cz&zal=101&cap= server LFGM]]
+
Podrobnější informace k projektu a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [[http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?lang=cz&zal=103&cap= server LFGM]]

Verze z 30. 4. 2008, 09:09


Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti samostatně zpracovávají semestrální projekt. Cílem předmětu je prakticky se seznámit prostřednictvím tohoto projektu s digitálními technologiemi používanými v současné době v letecké fotogrammetrii. Náplní projektu je tvorba digitálního ortofota v zadané oblasti. Projekt studenti zpracovávají na digitální fotogrammetrické stanici PhoTopoL nebo ImageStation SSK.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
 2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.


V rámci tohoto předmětu nejsou konány klasické přednášky. Seminární formou za aktivní účasti studentů jsou probrány následující tématické okruhy:

 1. Digitální ortofoto (DO) - základní charakteristiky
 2. Technologický postup př�i tvorbě� digitálního ortofota
 3. Fotogrammetrický projekt - základní charakteristiky
 4. Analytická aerotriangulace – definice a vztah k technologii tvorby DO
 5. Digitální model terénu - tvorba a využití v kontextu fotogrammetrie
 6. Úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez ..

Cvičení

V průběhu semestru zpracovávají studenti samostatně ve dvoučlenných skupinách projekt - tvorba digitálního ortofota zadané části území. Jednotlivé etapy a jejich výsledky konzultují s vyučujícím. Na závěr projektu prezentují studenti referát na téma týkající se řešené problematiky - digitální ortofoto.

V průběhu prací na projektu studenti projdou tyto hlavní technologické kroky:

 1. Založení fotogrammetrického projektu
 2. Vnitřní orientace snímků
 3. Sběr dat pro výpočet prvků vnější orientace
 4. Výpočet analytické aerotriangulace pro zadaný blok snímků
 5. Tvorba digitálního modelu terénu - práce ve stereomódu
 6. Tvorba digitálního ortofota
 7. Závěrečné úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez mapových listů
 8. Ověření přesnosti výstupů

Podrobnější informace k projektu a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]