155FTG3 Fotogrammetrie 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (Cajthaml přesunul stránku 153FTG3 Fotogrammetrie 3 na 155FTG3 Fotogrammetrie 3)
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Fotogrammetrie}}
 
{{Fotogrammetrie}}
 
 
== Anotace ==
 
== Anotace ==
  
Řádek 14: Řádek 13:
 
'''Přednášející:''' [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.]]
 
'''Přednášející:''' [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.]]
  
 
+
V rámci tohoto předmětu nejsou konány klasické přednášky. Seminární formou za aktivní účasti studentů jsou probrány následující tématické okruhy:
Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):
+
# Digitální ortofoto (DO) - základní charakteristiky
# Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
+
# Technologický postup při tvorbě digitálního ortofota
# Určování prvků vnější orientace pomocí GPS, výhody, princip
+
# Fotogrammetrický projekt - základní charakteristiky
# Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
+
# Analytická aerotriangulace - definice a vztah k technologii tvorby DO
# Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření
+
# Digitální model terénu - tvorba a využití v kontextu fotogrammetrie
# Příprava a provedení letu, doplňující měření
+
# Úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez ..
# Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
 
# Projektivní transformace, řešení
 
# Zaměření rovinných objektu, vliv hloubkového členění
 
# Vliv výškových rozdílu terénu
 
# Možnosti, typy a postupy vyhodnoceníleteckých snímků
 
# Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy
 
# Zeissův paralelogram
 
# Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 
# Souřadnicové soustavy,vlivy působící na snímkové souřadnice
 
# Letecká stereofotogrammetrie - přesné vyhodnocení, přehled
 
# Vyhodnocení při známých parametrech vnější orientace
 
# Početní určení prvků vnější orientace - přehled
 
# Empirické řešení relativní orientace
 
# Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity
 
# Početní RO nezávislé dvojice
 
# Početní RO pro připojení snímku
 
# RO v rovinatém a horském území
 
# Neřešitelnost RO, odvození
 
# Empirické řešení abs. orientace, nezávislá dvojice a připojení
 
# Deformace modelu
 
# Početní řešení AO
 
# Analytické metody fotogrammetrie
 
# Přibližné určení prvků vnější orientace, důvod
 
# Komplexní řešení
 
# Etapové řešení
 
# Snímkové triangulace, radiální, analogová a semianalytická aerotriangulace
 
# Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 
# Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 
# Aerotriangulace s GPS
 
# Direktní lineární transformace
 
# Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití
 
# Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 
# Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 
# Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 
# Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 
# Réseau komory, CCD, typy vyhodnocení, princip
 
# Digitální jednosnímková fotogrammetrie
 
# Digitální stereofotogrammetrie, orientace
 
# Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
 
# Digitální aerotriangulace
 
# Subpixelová transformace
 
# Epipolární transformace, fundamentální matice
 
# Epipolární geometrie, užití, význam
 
# Mapování univerzální a integrovanou metodou, údržba a obnova map
 
# Mapování analytickými a digitálními metodami, tvorba DMT
 
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==
  
<p>Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.</p>
+
<p>V průběhu semestru zpracovávají studenti samostatně ve dvoučlenných skupinách projekt - tvorba digitálního ortofota zadané části území. Jednotlivé etapy a jejich výsledky konzultují s vyučujícím. Na závěr projektu prezentují studenti referát na téma týkající se řešené problematiky - digitální ortofoto.</p>
<p>V průběhu praktických cvičení se postupně řeší '''následující úlohy''':</p>
+
<p>V průběhu prací na projektu studenti projdou tyto '''hlavní technologické kroky''':</p>
  
# ''Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie'' .. [8 hod.]
+
# ''Založení fotogrammetrického projektu''
# ''Analytické aerotriangulace'' .. [8 hod.]
+
# ''Vnitřní orientace snímků''
# ''Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury''
+
# ''Sběr dat pro výpočet prvků vnější orientace''
 +
# ''Výpočet analytické aerotriangulace pro zadaný blok snímků''
 +
# ''Tvorba digitálního modelu terénu - práce ve stereomódu''
 +
# ''Tvorba digitálního ortofota''
 +
# ''Závěrečné úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez mapových listů''
 +
# ''Ověření přesnosti výstupů''
  
Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [[http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?lang=cz&zal=101&cap= server LFGM]]
+
Podrobnější informace k projektu a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [[http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?lang=cz&zal=103&cap= server LFGM]]

Aktuální verze z 29. 5. 2014, 21:19

Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti samostatně zpracovávají semestrální projekt. Cílem předmětu je prakticky se seznámit prostřednictvím tohoto projektu s digitálními technologiemi používanými v současné době v letecké fotogrammetrii. Náplní projektu je tvorba digitálního ortofota v zadané oblasti. Projekt studenti zpracovávají na digitální fotogrammetrické stanici PhoTopoL nebo ImageStation SSK.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
 2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

V rámci tohoto předmětu nejsou konány klasické přednášky. Seminární formou za aktivní účasti studentů jsou probrány následující tématické okruhy:

 1. Digitální ortofoto (DO) - základní charakteristiky
 2. Technologický postup při tvorbě digitálního ortofota
 3. Fotogrammetrický projekt - základní charakteristiky
 4. Analytická aerotriangulace - definice a vztah k technologii tvorby DO
 5. Digitální model terénu - tvorba a využití v kontextu fotogrammetrie
 6. Úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez ..

Cvičení

V průběhu semestru zpracovávají studenti samostatně ve dvoučlenných skupinách projekt - tvorba digitálního ortofota zadané části území. Jednotlivé etapy a jejich výsledky konzultují s vyučujícím. Na závěr projektu prezentují studenti referát na téma týkající se řešené problematiky - digitální ortofoto.

V průběhu prací na projektu studenti projdou tyto hlavní technologické kroky:

 1. Založení fotogrammetrického projektu
 2. Vnitřní orientace snímků
 3. Sběr dat pro výpočet prvků vnější orientace
 4. Výpočet analytické aerotriangulace pro zadaný blok snímků
 5. Tvorba digitálního modelu terénu - práce ve stereomódu
 6. Tvorba digitálního ortofota
 7. Závěrečné úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez mapových listů
 8. Ověření přesnosti výstupů

Podrobnější informace k projektu a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]