155FTG2 Fotogrammetrie 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analytické a empirické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, registrátory, počítačová podpora. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Diferenciální překreslování, jeho přesnost, ortofoto. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie. Matematické řešení, postupy, podmínkové rovnice, analytická a digitální fotogrammetrie.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
 2. Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
 3. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka


Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):

 1. Prvky vnitřní a vnější orientace
 2. Vlivy působící na snímkové souřadnice
 3. Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření, plán snímkového letu
 4. Možnosti, typy a postupy vyhodnocení leteckých snímků
 5. Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy, přehled
 6. Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 7. Početní určení prvků vnější orientace – přehled
 8. Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity, podm. nulových vert. paralax
 9. Početní RO nezávislé dvojice
 10. Početní RO pro připojení snímku
 11. RO v rovinatém a horském území
 12. Neřešitelnost RO, odvození
 13. Početní řešení AO
 14. Komplexní řešení
 15. Etapové řešení
 16. Snímkové triangulace, přehled, důvod používání
 17. Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 18. Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 19. Aerotriangulace a INS
 20. Direktní lineární transformace
 21. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití, histogram
 22. Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 23. Digitální letecké komory – princip snímání
 24. Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 25. Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 26. Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 27. Digitální jednosnímková fotogrammetrie, digitální průseková a stereofotogrammetrie
 28. Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy 3D
 29. Digitální aerotriangulace
 30. Subpixelová transformace
 31. Epipolární transformace, fundamentální matice
 32. Epipolární geometrie, užití, význam
 33. Laserové sklenování v památkové péči, mobilní laserové skenování (letecké a pozemní)

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

 1. Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie .. [8 hod.]
 2. Analytické aerotriangulace .. [8 hod.]
 3. Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]