155FTG2 Fotogrammetrie 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analytické a empirické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, registrátory, počítačová podpora. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Diferenciální překreslování, jeho přesnost, ortofoto. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie. Matematické řešení, postupy, podmínkové rovnice, analytická a digitální fotogrammetrie.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
 2. Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
 3. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka


Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):

 1. Definování fotogrammetrie, její význam a vztah k DPZ
 2. Stereoskopické vidění a jeho zkoušky
 3. Fotografický materiál, druhy, použití, charakteristiky
 4. Senzitometrická křivka
 5. Typy snímacích zařízení, nosiče, výhody a použití
 6. Středové promítání, optické zobrazení
 7. Aberace
 8. Konstrukce a typy objektivů
 9. Distorze a její kompenzace
 10. Souřadnicové soustavy
 11. Transformace souřadnic
 12. Matice prostorové rotace
 13. Fotogrammetrické řady pro x
 14. Fotogrammetrické řady pro y
 15. Prvky vnitřní orientace (PVO)
 16. Přesnost a postup určení PVO
 17. Určení prvků vnitř.orientace bez vyrovnání (ze 3 bodů)
 18. Podmínkové rovnice pro Gruberovu metodu určení PVO
 19. Podmínkové rovnice pro Hugershoffovu metodu určení PVO
 20. Podmínkové rovnice pro Baeschlinovu metodu určení PVO
 21. DLT
 22. Kalibrace digitálních komor, typy, postupy
 23. Pozemní fotogrammetrie, rozdělení
 24. Jednosnímková metoda, typy, použití.
 25. Světelné řezy, časová základna
 26. Pozemní stereofotogrammetrie, základna, přesnost
 27. Minimální a maximální volba základny
 28. Měřické a neměřické komory, rozdělení (letecké, pozemní), charakteristika
 29. Klasické fotogrammetrické komory
 30. Réseau komory
 31. Digitální komory pozemní a letecké komory
 32. Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
 33. Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
 34. Průseková metoda, historické využití, dnešní postupy
 35. Normální případ stereofotogrammetrie, přesnost, vzorce, odvození
 36. Stočený případ stereofotogrammetrie, přesnost, vzorce, odvození
 37. Vliv nestejných konstant komor při vyhodnocení
 38. Teorie chyb pozemní fotogrammetrie
 39. Justáž komor
 40. Použití komor pro pozemní fotogrammetrii
 41. Přístroje pro vyhodnocení snímků pozemní fotogrammetrie, dosahovaná přesnost
 42. Přístroje pro analytické vyhodnocení (komparátory), vzorce, přesnost
 43. Obecné možnosti, typy a postupy vyhodnocení obsahu snímků
 44. Pozemní fotogrammetrie, postupy vyhodnocení a využití
 45. Zaměření rovinných objektů, vliv hloubkového členění
 46. Fotogrammetrické určování deformací
 47. Letecká fotogrammetrie, rozdělení
 48. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
 49. Projektivní transformace (2D-2D), řešení
 50. Vliv výškových rozdílů terénu
 51. Překreslení snímků, druhy, způsoby, překreslovače
 52. Fotoplán, fotomozaika, využití, tvorba

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

 1. Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie .. [8 hod.]
 2. Analytické aerotriangulace .. [8 hod.]
 3. Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]