155FTG2 Fotogrammetrie 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (Cajthaml přesunul stránku 153FTG2 Fotogrammetrie 2 na 155FTG2 Fotogrammetrie 2)
Řádek 12: Řádek 12:
 
== Přednášky ==
 
== Přednášky ==
  
'''Přednášející:''' [[Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka]]
+
'''Přednášející:''' [[Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka]]
  
  
 
Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):
 
Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):
# Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
+
# Prvky vnitřní a vnější orientace
# Určování prvků vnější orientace pomocí GPS, výhody, princip
+
#       Vlivy působící na snímkové souřadnice
# Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
+
# Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření, plán snímkového letu
# Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření
+
# Možnosti, typy a postupy vyhodnocení leteckých snímků
# Příprava a provedení letu, doplňující měření
+
# Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy, přehled
# Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
+
# Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
# Projektivní transformace, řešení
+
# Početní určení prvků vnější orientace přehled
# Zaměření rovinných objektu, vliv hloubkového členění
+
# Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity, podm. nulových vert. paralax
# Vliv výškových rozdílu terénu
+
# Početní RO nezávislé dvojice
# Možnosti, typy a postupy vyhodnoceníleteckých snímků
+
# Početní RO pro připojení snímku
# Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy
+
# RO v rovinatém a horském území
# Zeissův paralelogram
+
# Neřešitelnost RO, odvození
# Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
+
# Početní řešení AO
# Souřadnicové soustavy,vlivy působící na snímkové souřadnice
+
# Komplexní řešení
# Letecká stereofotogrammetrie - přesné vyhodnocení, přehled
+
# Etapové řešení
# Vyhodnocení při známých parametrech vnější orientace
+
# Snímkové triangulace, přehled, důvod používání
# Početní určení prvků vnější orientace - přehled
+
# Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
# Empirické řešení relativní orientace
+
# Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
# Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity
+
# Aerotriangulace a INS
# Početní RO nezávislé dvojice
+
# Direktní lineární transformace
# Početní RO pro připojení snímku
+
# Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití, histogram
# RO v rovinatém a horském území
+
# Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
# Neřešitelnost RO, odvození
+
# Digitální letecké komory – princip snímání
# Empirické řešení abs. orientace, nezávislá dvojice a připojení
+
# Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
# Deformace modelu
+
# Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
# Početní řešení AO
+
# Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
# Analytické metody fotogrammetrie
+
# Digitální jednosnímková fotogrammetrie, digitální průseková a stereofotogrammetrie
# Přibližné určení prvků vnější orientace, důvod
+
# Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy 3D
# Komplexní řešení
+
# Digitální aerotriangulace
# Etapové řešení
+
# Subpixelová transformace
# Snímkové triangulace, radiální, analogová a semianalytická aerotriangulace
+
# Epipolární transformace, fundamentální matice
# Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
+
# Epipolární geometrie, užití, význam
# Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
+
# Laserové sklenování v památkové péči, mobilní laserové skenování (letecké a pozemní)
# Aerotriangulace s GPS
 
# Direktní lineární transformace
 
# Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití
 
# Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 
# Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 
# Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 
# Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 
# Réseau komory, CCD, typy vyhodnocení, princip
 
# Digitální jednosnímková fotogrammetrie
 
# Digitální stereofotogrammetrie, orientace
 
# Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
 
# Digitální aerotriangulace
 
# Subpixelová transformace
 
# Epipolární transformace, fundamentální matice
 
# Epipolární geometrie, užití, význam
 
# Mapování univerzální a integrovanou metodou, údržba a obnova map
 
# Mapování analytickými a digitálními metodami, tvorba DMT
 
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==

Verze z 25. 5. 2020, 23:02

Anotace

Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analytické a empirické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, registrátory, počítačová podpora. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Diferenciální překreslování, jeho přesnost, ortofoto. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie. Matematické řešení, postupy, podmínkové rovnice, analytická a digitální fotogrammetrie.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
 2. Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
 3. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka


Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):

 1. Prvky vnitřní a vnější orientace
 2. Vlivy působící na snímkové souřadnice
 3. Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření, plán snímkového letu
 4. Možnosti, typy a postupy vyhodnocení leteckých snímků
 5. Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy, přehled
 6. Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 7. Početní určení prvků vnější orientace – přehled
 8. Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity, podm. nulových vert. paralax
 9. Početní RO nezávislé dvojice
 10. Početní RO pro připojení snímku
 11. RO v rovinatém a horském území
 12. Neřešitelnost RO, odvození
 13. Početní řešení AO
 14. Komplexní řešení
 15. Etapové řešení
 16. Snímkové triangulace, přehled, důvod používání
 17. Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 18. Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 19. Aerotriangulace a INS
 20. Direktní lineární transformace
 21. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití, histogram
 22. Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 23. Digitální letecké komory – princip snímání
 24. Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 25. Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 26. Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 27. Digitální jednosnímková fotogrammetrie, digitální průseková a stereofotogrammetrie
 28. Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy 3D
 29. Digitální aerotriangulace
 30. Subpixelová transformace
 31. Epipolární transformace, fundamentální matice
 32. Epipolární geometrie, užití, význam
 33. Laserové sklenování v památkové péči, mobilní laserové skenování (letecké a pozemní)

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

 1. Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie .. [8 hod.]
 2. Analytické aerotriangulace .. [8 hod.]
 3. Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]