155FTG2 Fotogrammetrie 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 17: Řádek 17:
  
 
Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):
 
Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):
# Definování fotogrammetrie, její význam a vztah k DPZ
 
# Stereoskopické vidění a jeho zkoušky
 
# Fotografický materiál, druhy, použití, charakteristiky
 
# Senzitometrická křivka
 
# Typy snímacích zařízení, nosiče, výhody a použití
 
# Středové promítání, optické zobrazení
 
# Aberace
 
# Konstrukce a typy objektivů
 
# Distorze a její kompenzace
 
# Souřadnicové soustavy
 
# Transformace souřadnic
 
# Matice prostorové rotace
 
# Fotogrammetrické řady pro x
 
# Fotogrammetrické řady pro y
 
# Prvky vnitřní orientace (PVO)
 
# Přesnost a postup určení PVO
 
# Určení prvků vnitř.orientace bez vyrovnání (ze 3 bodů)
 
# Podmínkové rovnice pro Gruberovu metodu určení PVO
 
# Podmínkové rovnice pro Hugershoffovu metodu určení PVO
 
# Podmínkové rovnice pro Baeschlinovu metodu určení PVO
 
# DLT
 
# Kalibrace digitálních komor, typy, postupy
 
# Pozemní fotogrammetrie, rozdělení
 
# Jednosnímková metoda, typy, použití.
 
# Světelné řezy, časová základna
 
# Pozemní stereofotogrammetrie, základna, přesnost
 
# Minimální a maximální volba základny
 
# Měřické a neměřické komory, rozdělení (letecké, pozemní), charakteristika
 
# Klasické fotogrammetrické komory
 
# Réseau komory
 
# Digitální komory pozemní a letecké komory
 
 
# Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
 
# Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
 +
# Určování prvků vnější orientace pomocí GPS, výhody, princip
 
# Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
 
# Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
# Průseková metoda, historické využití, dnešní postupy
+
# Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření
# Normální případ stereofotogrammetrie, přesnost, vzorce, odvození
+
# Příprava a provedení letu, doplňující měření
# Stočený případ stereofotogrammetrie, přesnost, vzorce, odvození
 
# Vliv nestejných konstant komor při vyhodnocení
 
# Teorie chyb pozemní fotogrammetrie
 
# Justáž komor
 
# Použití komor pro pozemní fotogrammetrii
 
# Přístroje pro vyhodnocení snímků pozemní fotogrammetrie, dosahovaná přesnost
 
# Přístroje pro analytické vyhodnocení (komparátory), vzorce, přesnost
 
# Obecné možnosti, typy a postupy vyhodnocení obsahu snímků
 
# Pozemní fotogrammetrie, postupy vyhodnocení a využití
 
# Zaměření rovinných objektů, vliv hloubkového členění
 
# Fotogrammetrické určování deformací
 
# Letecká fotogrammetrie, rozdělení
 
 
# Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
 
# Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
# Projektivní transformace (2D-2D), řešení
+
# Projektivní transformace, řešení
# Vliv výškových rozdílů terénu
+
# Zaměření rovinných objektu, vliv hloubkového členění
# Překreslení snímků, druhy, způsoby, překreslovače
+
# Vliv výškových rozdílu terénu
# Fotoplán, fotomozaika, využití, tvorba
+
# Možnosti, typy a postupy vyhodnoceníleteckých snímků
 +
# Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy
 +
# Zeissův paralelogram
 +
# Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 +
# Souřadnicové soustavy,vlivy působící na snímkové souřadnice
 +
# Letecká stereofotogrammetrie - přesné vyhodnocení, přehled
 +
# Vyhodnocení při známých parametrech vnější orientace
 +
# Početní určení prvků vnější orientace - přehled
 +
# Empirické řešení relativní orientace
 +
# Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity
 +
# Početní RO nezávislé dvojice
 +
# Početní RO pro připojení snímku
 +
# RO v rovinatém a horském území
 +
# Neřešitelnost RO, odvození
 +
# Empirické řešení abs. orientace, nezávislá dvojice a připojení
 +
# Deformace modelu
 +
# Početní řešení AO
 +
# Analytické metody fotogrammetrie
 +
# Přibližné určení prvků vnější orientace, důvod
 +
# Komplexní řešení
 +
# Etapové řešení
 +
# Snímkové triangulace, radiální, analogová a semianalytická aerotriangulace
 +
# Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 +
# Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 +
# Aerotriangulace s GPS
 +
# Direktní lineární transformace
 +
# Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití
 +
# Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 +
# Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 +
# Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 +
# Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 +
# Réseau komory, CCD, typy vyhodnocení, princip
 +
# Digitální jednosnímková fotogrammetrie
 +
# Digitální stereofotogrammetrie, orientace
 +
# Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
 +
# Digitální aerotriangulace
 +
# Subpixelová transformace
 +
# Epipolární transformace, fundamentální matice
 +
# Epipolární geometrie, užití, význam
 +
# Mapování univerzální a integrovanou metodou, údržba a obnova map
 +
# Mapování analytickými a digitálními metodami, tvorba DMT
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==

Verze z 29. 4. 2008, 16:17

Anotace

Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analytické a empirické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, registrátory, počítačová podpora. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Diferenciální překreslování, jeho přesnost, ortofoto. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie. Matematické řešení, postupy, podmínkové rovnice, analytická a digitální fotogrammetrie.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
 2. Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
 3. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka


Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):

 1. Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
 2. Určování prvků vnější orientace pomocí GPS, výhody, princip
 3. Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
 4. Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření
 5. Příprava a provedení letu, doplňující měření
 6. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
 7. Projektivní transformace, řešení
 8. Zaměření rovinných objektu, vliv hloubkového členění
 9. Vliv výškových rozdílu terénu
 10. Možnosti, typy a postupy vyhodnoceníleteckých snímků
 11. Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy
 12. Zeissův paralelogram
 13. Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 14. Souřadnicové soustavy,vlivy působící na snímkové souřadnice
 15. Letecká stereofotogrammetrie - přesné vyhodnocení, přehled
 16. Vyhodnocení při známých parametrech vnější orientace
 17. Početní určení prvků vnější orientace - přehled
 18. Empirické řešení relativní orientace
 19. Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity
 20. Početní RO nezávislé dvojice
 21. Početní RO pro připojení snímku
 22. RO v rovinatém a horském území
 23. Neřešitelnost RO, odvození
 24. Empirické řešení abs. orientace, nezávislá dvojice a připojení
 25. Deformace modelu
 26. Početní řešení AO
 27. Analytické metody fotogrammetrie
 28. Přibližné určení prvků vnější orientace, důvod
 29. Komplexní řešení
 30. Etapové řešení
 31. Snímkové triangulace, radiální, analogová a semianalytická aerotriangulace
 32. Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 33. Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 34. Aerotriangulace s GPS
 35. Direktní lineární transformace
 36. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití
 37. Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 38. Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 39. Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 40. Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 41. Réseau komory, CCD, typy vyhodnocení, princip
 42. Digitální jednosnímková fotogrammetrie
 43. Digitální stereofotogrammetrie, orientace
 44. Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
 45. Digitální aerotriangulace
 46. Subpixelová transformace
 47. Epipolární transformace, fundamentální matice
 48. Epipolární geometrie, užití, význam
 49. Mapování univerzální a integrovanou metodou, údržba a obnova map
 50. Mapování analytickými a digitálními metodami, tvorba DMT

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

 1. Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie .. [8 hod.]
 2. Analytické aerotriangulace .. [8 hod.]
 3. Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]