155FTG2 Fotogrammetrie 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Upravit}}{{Fotogrammetrie}}
+
{{Fotogrammetrie}}
 
 
 
== Anotace ==
 
== Anotace ==
  
Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analytické a empirické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, registrátory, počítačová podpora. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Diferenciální překreslování, jeho přesnost, ortofoto. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie. Matematické řešení, postupy, podmínkové rovnice, analytická a digitální fotogrammetrie.
+
Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analogové a analytické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje. Početní metody relativní a absolutní orientace. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Digitální fotogrammetrie, obrazová korelace, digitální ortofoto a jeho tvorba. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie, laserové skenování pro památkovou péči a mobilní laserové skenování.
  
 
'''Doporučená literatura'''
 
'''Doporučená literatura'''
  
# Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
+
# Pavelka, K.: Fotogrammetrie 2, ISBN978-80-01-04719-4, 2011, skriptum ČVUT FSv
# Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
+
# Pavelka, K.: Fotogrammetrie 1, ISBN978-80-01-04249-6, 2009, skriptum ČVUT FSv
# kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007
+
# Pavelka, K. , Hodač, J.: Fotogrammetrie 3. Digitální metody a laserové skenování, 2008, ISBN978-80-01-03978-6, skriptum ČVUT FSv
 +
# Kraus, K.: Photogrammetry,1994,2007 De Gruyter,  ISBN13 9783110190076, anglicky
 +
# Kraus, K.: Photogrammetrie, 1994, Dümler,ISBN 3427786455, 9783427786450, německy
 +
# Schenck, T.: Introduction to Photogrammetry,2005, http://www.mat.uc.pt/~gil/downloads/IntroPhoto.pdf
  
 
== Přednášky ==
 
== Přednášky ==
  
'''Přednášející:''' [[Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka]]
+
'''Přednášející:''' [[Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka]]
  
  
 
Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):
 
Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):
# Definování fotogrammetrie, její význam a vztah k DPZ
+
# Prvky vnitřní a vnější orientace
# Stereoskopické vidění a jeho zkoušky
+
#       Vlivy působící na snímkové souřadnice
# Fotografický materiál, druhy, použití, charakteristiky
+
# Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření, plán snímkového letu
# Senzitometrická křivka
+
# Možnosti, typy a postupy vyhodnocení leteckých snímků
# Typy snímacích zařízení, nosiče, výhody a použití
+
# Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy, přehled
# Středové promítání, optické zobrazení
+
# Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
# Aberace
+
# Početní určení prvků vnější orientace – přehled
# Konstrukce a typy objektivů
+
# Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity, podm. nulových vert. paralax
# Distorze a její kompenzace
+
# Početní RO nezávislé dvojice
# Souřadnicové soustavy
+
# Početní RO pro připojení snímku
# Transformace souřadnic
+
# RO v rovinatém a horském území
# Matice prostorové rotace
+
# Neřešitelnost RO, odvození
# Fotogrammetrické řady pro x
+
# Početní řešení AO
# Fotogrammetrické řady pro y
+
# Komplexní řešení
# Prvky vnitřní orientace (PVO)
+
# Etapové řešení
# Přesnost a postup určení PVO
+
# Snímkové triangulace, přehled, důvod používání
# Určení prvků vnitř.orientace bez vyrovnání (ze 3 bodů)
+
# Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
# Podmínkové rovnice pro Gruberovu metodu určení PVO
+
# Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
# Podmínkové rovnice pro Hugershoffovu metodu určení PVO
+
# Aerotriangulace a INS
# Podmínkové rovnice pro Baeschlinovu metodu určení PVO
+
# Direktní lineární transformace
# DLT
+
# Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití, histogram
# Kalibrace digitálních komor, typy, postupy
+
# Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
# Pozemní fotogrammetrie, rozdělení
+
# Digitální letecké komory – princip snímání
# Jednosnímková metoda, typy, použití.
+
# Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
# Světelné řezy, časová základna
+
# Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
# Pozemní stereofotogrammetrie, základna, přesnost
+
# Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
# Minimální a maximální volba základny
+
# Digitální jednosnímková fotogrammetrie, digitální průseková a stereofotogrammetrie
# Měřické a neměřické komory, rozdělení (letecké, pozemní), charakteristika
+
# Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy 3D
# Klasické fotogrammetrické komory
+
# Digitální aerotriangulace
# Réseau komory
+
# Subpixelová transformace
# Digitální komory pozemní a letecké komory
+
# Epipolární transformace, fundamentální matice
# Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
+
# Epipolární geometrie, užití, význam
# Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
+
# Laserové sklenování v památkové péči, mobilní laserové skenování (letecké a pozemní)
# Průseková metoda, historické využití, dnešní postupy
 
# Normální případ stereofotogrammetrie, přesnost, vzorce, odvození
 
# Stočený případ stereofotogrammetrie, přesnost, vzorce, odvození
 
# Vliv nestejných konstant komor při vyhodnocení
 
# Teorie chyb pozemní fotogrammetrie
 
# Justáž komor
 
# Použití komor pro pozemní fotogrammetrii
 
# Přístroje pro vyhodnocení snímků pozemní fotogrammetrie, dosahovaná přesnost
 
# Přístroje pro analytické vyhodnocení (komparátory), vzorce, přesnost
 
# Obecné možnosti, typy a postupy vyhodnocení obsahu snímků
 
# Pozemní fotogrammetrie, postupy vyhodnocení a využití
 
# Zaměření rovinných objektů, vliv hloubkového členění
 
# Fotogrammetrické určování deformací
 
# Letecká fotogrammetrie, rozdělení
 
# Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
 
# Projektivní transformace (2D-2D), řešení
 
# Vliv výškových rozdílů terénu
 
# Překreslení snímků, druhy, způsoby, překreslovače
 
# Fotoplán, fotomozaika, využití, tvorba
 
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==
Řádek 74: Řádek 57:
 
<p>Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.</p>
 
<p>Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.</p>
 
<p>V průběhu praktických cvičení se postupně řeší '''následující úlohy''':</p>
 
<p>V průběhu praktických cvičení se postupně řeší '''následující úlohy''':</p>
 
+
digitální stereofotogrammetrie, projekt snímkového letu a provedení pomocí UAV, IBMR automatická fotogrammetrie.
# ''Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie'' .. [8 hod.]
+
Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie (http://lfgm.fsv.cvut.cz) nebo na Moodle
# ''Analytické aerotriangulace'' .. [8 hod.]
 
# ''Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury''
 
 
 
Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [[http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?lang=cz&zal=101&cap= server LFGM]]
 

Aktuální verze z 26. 5. 2020, 00:30

Anotace

Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analogové a analytické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje. Početní metody relativní a absolutní orientace. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Digitální fotogrammetrie, obrazová korelace, digitální ortofoto a jeho tvorba. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie, laserové skenování pro památkovou péči a mobilní laserové skenování.

Doporučená literatura

 1. Pavelka, K.: Fotogrammetrie 2, ISBN978-80-01-04719-4, 2011, skriptum ČVUT FSv
 2. Pavelka, K.: Fotogrammetrie 1, ISBN978-80-01-04249-6, 2009, skriptum ČVUT FSv
 3. Pavelka, K. , Hodač, J.: Fotogrammetrie 3. Digitální metody a laserové skenování, 2008, ISBN978-80-01-03978-6, skriptum ČVUT FSv
 4. Kraus, K.: Photogrammetry,1994,2007 De Gruyter, ISBN13 9783110190076, anglicky
 5. Kraus, K.: Photogrammetrie, 1994, Dümler,ISBN 3427786455, 9783427786450, německy
 6. Schenck, T.: Introduction to Photogrammetry,2005, http://www.mat.uc.pt/~gil/downloads/IntroPhoto.pdf

Přednášky

Přednášející: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka


Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):

 1. Prvky vnitřní a vnější orientace
 2. Vlivy působící na snímkové souřadnice
 3. Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření, plán snímkového letu
 4. Možnosti, typy a postupy vyhodnocení leteckých snímků
 5. Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy, přehled
 6. Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 7. Početní určení prvků vnější orientace – přehled
 8. Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity, podm. nulových vert. paralax
 9. Početní RO nezávislé dvojice
 10. Početní RO pro připojení snímku
 11. RO v rovinatém a horském území
 12. Neřešitelnost RO, odvození
 13. Početní řešení AO
 14. Komplexní řešení
 15. Etapové řešení
 16. Snímkové triangulace, přehled, důvod používání
 17. Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 18. Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 19. Aerotriangulace a INS
 20. Direktní lineární transformace
 21. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití, histogram
 22. Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 23. Digitální letecké komory – princip snímání
 24. Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 25. Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 26. Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 27. Digitální jednosnímková fotogrammetrie, digitální průseková a stereofotogrammetrie
 28. Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy 3D
 29. Digitální aerotriangulace
 30. Subpixelová transformace
 31. Epipolární transformace, fundamentální matice
 32. Epipolární geometrie, užití, význam
 33. Laserové sklenování v památkové péči, mobilní laserové skenování (letecké a pozemní)

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

digitální stereofotogrammetrie, projekt snímkového letu a provedení pomocí UAV, IBMR automatická fotogrammetrie. Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie (http://lfgm.fsv.cvut.cz) nebo na Moodle