155FGIS / Semestrální práce: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 56 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{toc|right}}
 
{{toc|right}}
 +
 +
== Letní semestr 2020 ==
 +
 +
=== A ===
 +
 +
::; Aktualizace Gisquick dokumentace
 +
:: Světlana Usik, Josef Munzberger, Zuzana Vaňková
 +
:: [https://github.com/ctu-fgis/2020-a-gisquick-doc GitHub] {{bullet}} [https://github.com/ctu-fgis/2020-a-gisquick-doc/raw/presentation/Prezentace_FGIS_2020_skupinaA.pdf prezentace] {{bullet}} [https://ctu-fgis.github.io/2020-a-gisquick-doc/ dokumentace]
 +
:: Hodnocení '''B'''
 +
 +
=== B ===
 +
 +
::; Plugin pro zpracování [http://opendata.praha.eu/en/dataset/jizdni-rady-pid/resource/4675b2a2-0b96-407f-b565-c6c0d2af42d8 GTFS]
 +
:: Zeman, Kouba, Brezničanová
 +
:: [https://github.com/ctu-fgis/2020-b-qgis-gtfs-plugin GitHub] {{bullet}} [https://github.com/ctu-fgis/2020-b-qgis-gtfs-plugin/raw/presentation/presentation_cz.pptx prezentace] {{bullet}} [https://ctu-fgis.github.io/2020-b-qgis-gtfs-plugin/ dokumenace]
 +
:: Hodnocení '''A'''
 +
 +
=== C ===
 +
 +
::; Testy GRASS modulů
 +
:: Děkanová, Pudil
 +
:: [https://github.com/ctu-fgis/2020-c-grass-tests GitHub] {{bullet}} [https://github.com/ctu-fgis/2020-c-grass-tests/raw/presentation/presentation/prezentace_C.pdf prezentace] {{bullet}} [https://github.com/ctu-fgis/2020-c-grass-tests/raw/presentation/presentation/dokumentace_C.pdf dokumentace]
 +
:: Hodnocení '''C'''
 +
 +
=== D ===
 +
 +
::; Webová aplikace pro správu DB
 +
:: Zíma, Lauwereys, Kulhavý
 +
:: [https://github.com/ctu-fgis/2020-d-django-app GitHub] {{bullet}} [https://github.com/ctu-fgis/2020-d-django-app/raw/master/dokumentace_SK_D.pdf dokumentace]
 +
:: Hodnocení '''D'''
 +
 +
=== E ===
 +
 +
::; Points2One
 +
:: Hnilicová, Frommeltová, Hudeček
 +
:: [https://github.com/ctu-fgis/2020-e-qgis-points2one GitHub] {{bullet}} [https://github.com/ctu-fgis/2020-e-qgis-points2one/raw/presentation/PREZENTACE.pdf prezentace] {{bullet}} [https://ctu-fgis.github.io/2020-e-qgis-points2one/ dokumentace]
 +
:: Hodnocení '''B'''
 +
 +
=== F ===
 +
 +
::; Testování a dokumentace projektu SMODERP2D
 +
:: Kubínová
 +
:: [https://github.com/ctu-fgis/2020-f-smoderp2d GitHub]
 +
:: Bude hodnocen v 9/2020
 +
 +
=== Hodnocení ===
 +
 +
{|class=border
 +
! !! Váha !! A !! B !! C !! D !! E
 +
|-
 +
|Prezentace projektu (vystoupení) ||2|| 4|| 3|| 3|| 1|| 3
 +
|-
 +
|Prezentace (PDF) ||2 ||3 ||4 ||3 ||0 ||4
 +
|-
 +
|Dokumentace ||4 ||4 ||4 ||3 ||3 ||4
 +
|-
 +
|Technické řešení ||5 ||4 ||5 ||3 ||3 ||4
 +
|-
 +
|Studentské hodnocení ||3 ||3.7 ||4.8 ||4.2 ||2.6 ||4.0
 +
|-
 +
|Celkové hodnocení ||16 ||'''3.8 '''||'''4.3 '''||'''3.2 '''||'''2.3 '''||'''3.9'''
 +
|-
 +
| || ||'''B'''|| '''A'''|| '''C'''|| '''D'''||'''B'''
 +
|}
 +
 +
'''A''': Platforma Gisquick mohla být podrobněji testována s cílem poskytnout celistvou zpětnou vazbu vývojářům. V úvodní části prezentace měl být podrobněji vysvětlen princip publikování projektů.
 +
 +
'''B''': Výborně zpracovaný projekt, i když má řešení svoje limity. Studenti byli na konzultace připraveni a zadané úkoly řešili průběžně.
 +
 +
'''C''':  Oceňuji snahu studentů pochopit fungování systému GRASS GIS a testování jednotlivých jeho nástrojů. Výsledek hodnotím jako průměrný.
 +
 +
'''D''': Řešitelé ne vždy reagovali operativně, nastaly prodlevy v řešení jednotlivých úkolů. Bohužel nedošlo k vyřešení ani některých základních bodů zadání, jako je např. editace položek. Hodnocení snižuje slabá dokumentace a chybějící prezentace. Je to škoda, skupina měla potenciál dosáhnout lepšího hodnocení.
 +
 +
'''E''': Projekt hodnotím jako mírně nadprůměrný. Studenti se snažili většinu zadaných úkolů vyřešit i když výsledek nebyl vždy perfektní.
 +
 +
== Letní semestr 2019 ==
 +
 +
=== A ===
 +
 +
::; Rewriting plugin from QGIS 2 to QGIS 3
 +
:: Lucie Stará
 +
 +
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2019-a-qgis3-vfk-plugin GitHub]
 +
:: Hodnocení: '''B''' Přepis do QGIS3 nebyl bohužel dokončen. Nedostalo se na implementaci nové funkcionality. Pozitivně hodnotím snahu studentky projekt zdárně dokončit.
 +
 +
=== B ===
 +
 +
::; QGIS plugin for saving qml files
 +
:: Tomáš Bouček
 +
 +
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2019-b-qgis-qml-save GitHub]
 +
:: Hodnocení: '''A''' Zadání bylo vcelku přímočaré. Výsledek hodnotím nadprůměrně.
 +
 +
=== C ===
 +
 +
::; Affine transformer plugin: Plugin for transformation of layers or selected features according to parameters, which can be setted or counted for specific geometric operations (rotation, translation,...)
 +
:: Jan Sartner
 +
 +
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2019-c-qgis-affine GitHub]
 +
:: Hodnocení: '''A''' Student nakonec dokázal implementovat funkcionalitu nad rámec zadání.
 +
 +
=== D ===
 +
 +
::;  CTI_OS service Python library
 +
:: Linda Kladivová
 +
 +
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2019-d-ctios GitHub]
 +
:: Hodnocení: '''A''' Studentka řešila projekt se zájmem. Výsledkem je skript, který by mohl být zárodkem pro knihovnu začlenitelnou do QGIS VFK pluginu a dalších produktů.
  
 
== Letní semestr 2018 ==
 
== Letní semestr 2018 ==
Řádek 9: Řádek 117:
  
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-a-qgis-gpl GitHub]
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-a-qgis-gpl GitHub]
 +
:: Hodnocení: '''C''' Zadání bylo splněno zčásti. Bohužel změny v rozšíření VFK pluginu o import zapsaných GPL byly pouze započaty, k výraznějšímu posunu ve funkcionalitě pluginu nedošlo. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá. Bohužel funkčnost pluginu nebylo možno otestovat. Načtení dat končí na chybě 'VFKWarning: Load style: Styl nebyl nalezen v datab\xe1zi'.
  
 
=== B ===
 
=== B ===
Řádek 16: Řádek 125:
  
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-b-qgis-karto-tutor GitHub]
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-b-qgis-karto-tutor GitHub]
 +
 +
:: Hodnocení: '''F''' Projekt bohužel nebyl odevzdán ani prezentován. Studentka nekomunikovala.
  
 
=== C ===
 
=== C ===
Řádek 23: Řádek 134:
  
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-c-qgis-vfk-plugin-help GitHub]
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-c-qgis-vfk-plugin-help GitHub]
 +
 +
:: Hodnocení: '''C''' Zadání bylo splněno. Výsledek práce mohl být propracovanější. Jako počáteční dokumentace pluginu VFK však poslouží dobře. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá.
  
 
=== D ===
 
=== D ===
Řádek 30: Řádek 143:
  
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-d-localization GitHub]
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-d-localization GitHub]
 +
 +
:: Hodnocení: '''C''' Zadání bylo splněno. Výsledek práce - lokalizace dokumentace QGIS mohla být zpracována ve větším měřítku. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá.
  
 
=== E ===
 
=== E ===
Řádek 37: Řádek 152:
  
 
:: [https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-soil-erosion-plugin GitHub]
 
:: [https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-soil-erosion-plugin GitHub]
 +
 +
:: Hodnocení: '''E''' Zadání nebylo splněno. Práce obsahuje pouze náznaky a bohužel nedosahuje téměř žádných hmatatelných výsledků. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je horší. Projekt nebyl prezentován.
  
 
=== F ===
 
=== F ===
Řádek 44: Řádek 161:
  
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-f-qgis-slope GitHub]
 
:: [https://github.com/ctu-yfsg/2018-f-qgis-slope GitHub]
 +
 +
:: Hodnocení: '''D''' Zadání bylo částečně splněno. Prezentace ani dokumentace nejsou přiloženy. Projekt nebyl prezentován. Bohužel funkčnost pluginu nebylo možno otestovat, jeho instalace končila chybou 'Cannot import QAction'. Testováno na dvou různých Windows PC, standalone a OSGeo4W instalace.
  
 
== Letní semestr 2017 ==
 
== Letní semestr 2017 ==

Aktuální verze z 26. 6. 2020, 23:11

Letní semestr 2020

A

Aktualizace Gisquick dokumentace
Světlana Usik, Josef Munzberger, Zuzana Vaňková
GitHubprezentacedokumentace
Hodnocení B

B

Plugin pro zpracování GTFS
Zeman, Kouba, Brezničanová
GitHubprezentacedokumenace
Hodnocení A

C

Testy GRASS modulů
Děkanová, Pudil
GitHubprezentacedokumentace
Hodnocení C

D

Webová aplikace pro správu DB
Zíma, Lauwereys, Kulhavý
GitHubdokumentace
Hodnocení D

E

Points2One
Hnilicová, Frommeltová, Hudeček
GitHubprezentacedokumentace
Hodnocení B

F

Testování a dokumentace projektu SMODERP2D
Kubínová
GitHub
Bude hodnocen v 9/2020

Hodnocení

Váha A B C D E
Prezentace projektu (vystoupení) 2 4 3 3 1 3
Prezentace (PDF) 2 3 4 3 0 4
Dokumentace 4 4 4 3 3 4
Technické řešení 5 4 5 3 3 4
Studentské hodnocení 3 3.7 4.8 4.2 2.6 4.0
Celkové hodnocení 16 3.8 4.3 3.2 2.3 3.9
B A C D B

A: Platforma Gisquick mohla být podrobněji testována s cílem poskytnout celistvou zpětnou vazbu vývojářům. V úvodní části prezentace měl být podrobněji vysvětlen princip publikování projektů.

B: Výborně zpracovaný projekt, i když má řešení svoje limity. Studenti byli na konzultace připraveni a zadané úkoly řešili průběžně.

C: Oceňuji snahu studentů pochopit fungování systému GRASS GIS a testování jednotlivých jeho nástrojů. Výsledek hodnotím jako průměrný.

D: Řešitelé ne vždy reagovali operativně, nastaly prodlevy v řešení jednotlivých úkolů. Bohužel nedošlo k vyřešení ani některých základních bodů zadání, jako je např. editace položek. Hodnocení snižuje slabá dokumentace a chybějící prezentace. Je to škoda, skupina měla potenciál dosáhnout lepšího hodnocení.

E: Projekt hodnotím jako mírně nadprůměrný. Studenti se snažili většinu zadaných úkolů vyřešit i když výsledek nebyl vždy perfektní.

Letní semestr 2019

A

Rewriting plugin from QGIS 2 to QGIS 3
Lucie Stará
GitHub
Hodnocení: B Přepis do QGIS3 nebyl bohužel dokončen. Nedostalo se na implementaci nové funkcionality. Pozitivně hodnotím snahu studentky projekt zdárně dokončit.

B

QGIS plugin for saving qml files
Tomáš Bouček
GitHub
Hodnocení: A Zadání bylo vcelku přímočaré. Výsledek hodnotím nadprůměrně.

C

Affine transformer plugin
Plugin for transformation of layers or selected features according to parameters, which can be setted or counted for specific geometric operations (rotation, translation,...)
Jan Sartner
GitHub
Hodnocení: A Student nakonec dokázal implementovat funkcionalitu nad rámec zadání.

D

CTI_OS service Python library
Linda Kladivová
GitHub
Hodnocení: A Studentka řešila projekt se zájmem. Výsledkem je skript, který by mohl být zárodkem pro knihovnu začlenitelnou do QGIS VFK pluginu a dalších produktů.

Letní semestr 2018

A

QGIS plugin pro import zapsaných GPL
David Zahradník
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo splněno zčásti. Bohužel změny v rozšíření VFK pluginu o import zapsaných GPL byly pouze započaty, k výraznějšímu posunu ve funkcionalitě pluginu nedošlo. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá. Bohužel funkčnost pluginu nebylo možno otestovat. Načtení dat končí na chybě 'VFKWarning: Load style: Styl nebyl nalezen v datab\xe1zi'.

B

QGIS tutoriál pro kartografickou tvorbu
Petra Pasovská
GitHub
Hodnocení: F Projekt bohužel nebyl odevzdán ani prezentován. Studentka nekomunikovala.

C

Nápověda pro QGIS VFK plugin
Anna Zemánková
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo splněno. Výsledek práce mohl být propracovanější. Jako počáteční dokumentace pluginu VFK však poslouží dobře. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá.

D

Lokalizace
Michal Janovský
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo splněno. Výsledek práce - lokalizace dokumentace QGIS mohla být zpracována ve větším měřítku. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá.

E

Pokračování vývoje QGIS Erosion Soil Plugin
Radek Novotný
GitHub
Hodnocení: E Zadání nebylo splněno. Práce obsahuje pouze náznaky a bohužel nedosahuje téměř žádných hmatatelných výsledků. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je horší. Projekt nebyl prezentován.

F

QGIS plugin pro výpočet sklonu silnic
Michaela Patáková
GitHub
Hodnocení: D Zadání bylo částečně splněno. Prezentace ani dokumentace nejsou přiloženy. Projekt nebyl prezentován. Bohužel funkčnost pluginu nebylo možno otestovat, jeho instalace končila chybou 'Cannot import QAction'. Testováno na dvou různých Windows PC, standalone a OSGeo4W instalace.

Letní semestr 2017

A

Kartografická metoda v QGIS
Patricie Vévodová
GitHub
Hodnocení: B Zadání bylo z velké části splněno. Rozsah zpracovaných materiálů mohl být ale větší. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy.

B

Úprava QGIS RUIAN pluginu (mapové okno)
Michal Karásek
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo z velké části splněno. Co ale například chybí, je zobrazení pouze filtrovaných obcí. Prezentace je ušita horkou jehlou, dokumentace chybí úplně.

C

QGIS Modelář a USLE
Martina Grunerová
GitHub
Hodnocení: C Zadaní nebylo zcela splněno. Studentka identifikovala problémy, nesnažila se je ale řešit. Prezentace i dokumentace jsou přiloženy.

D

Podpora PyWPS v GRASS Modeláři
Ondrej Pešek
GitHub
Hodnocení: B Zadání bylo splněno. Bohužel není přiložena dokumentace, což snižuje výsledné hodnocení.

E

Lokalizace uživatelského manuálu QGIS
Zuzana Richrtová
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo ve skrze splněno. Bohužel není přiložena dokumentace.

Letní semestr 2016

A

Rozšíření GDAL driveru VFK o podporu PostgreSQL
Petr Bezděka
GitHub
Hodnocení: B

B

GRASS modul v.clip
Žofie Cimburová
GitHub
Hodnocení: A

C

QGIS VFR Plugin
Lukáš Středa, Šimon Gajzler
GitHub
Hodnocení: C

D

QGIS Clip Directory Plugin
Jan Zachariáš
GitHub
Hodnocení: B

E

Překlad dokumentace QGIS
Petr Dyrc, Alexander Vachuška
GitHub
Hodnocení: C

Letní semestr 2015

A

Reklasifikační nástroj pro GRASS GIS
Rokusek, Svoboda
GitHub
Hodnocení: A

B

Tutoriál pro GRASS GIS
Hydrologické analýzy
Antlová, Šípková
GitHub
Hodnocení: C

C

Zásuvný plugin QGIS pro data RÚIAN
Klíma
GitHub
Hodnocení: B

D

Manuál QGISu v češtině
Kopecký, Gruber
GitHub
Hodnocení: C

E

Zásuvný plugin QGIS pro katastrální data
Urik, Bambula, Dlesk
GitHub
Hodnocení: B

F

CityGML a FDM 3D tisk
Hrončok
GitHub
Hodnocení: A

G

QGIS – generování vektorových podkladů pro letecké monitorování
Krejčí
GitHub
Hodnocení: B